Ordinea de zi
Bruxelles
Luni, 5 octombrie 2020 - Joi, 8 octombrie 2020 230k
Miercuri, 7 octombrie 2020167kVersiune: Miercuri, 7 octombrie 2020, 10:44
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00   Anunțarea rezultatelor
09:15 - 13:00   Dezbateri
10:30 - 11:45   Prima sesiune de votare
14:15   Anunțarea rezultatelor
15:00 - 17:00   Dezbateri
17:15 - 18:30   A doua sesiune de votare
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00   Anunțarea rezultatelor      
09:15 - 13:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
91 pointReluarea ostilităților dintre Armenia și Azerbaidjan în legătură cu conflictul din Nagorno-Karabah
Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2020/2809(RSP)]
90 pointMisiune diplomatică a UE în Venezuela în contextul unor potențiale alegeri
Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2020/2810(RSP)]
89 pointSituația din Iran
Declaraţie a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2020/2811(RSP)]
10:30 - 11:45   Prima sesiune de votare      
125 voteAprobarea atribuirii de noi responsabilități vicepreședintelui executiv al Comisiei, Valdis Dombrovskis
[2020/2203(INS)]
75 voteAprobarea numirii lui Mairead McGuinness în calitate de membră a Comisiei Europene

[10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE)]
101 voteVoturi finale
39Termen voteInstituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale
Raport  Michal Šimečka (A9-0170/2020)
Raport referitor la instituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale
[2020/2072(INL)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
18Termen votePunerea în aplicare a politicii comerciale comune – Raportul anual pe 2018
Raport  Jörgen Warborn (A9-0160/2020)
Raport referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune - Raportul anual pe 2018
[2019/2197(INI)]
Comisia pentru comerț internațional
129 voteVotarea amendamentelor
128 voteJytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) - Legea europeană a climei
14:15   Anunțarea rezultatelor      
15:00 - 17:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
50 pointRolul autorităților europene de supraveghere în scandalul legat de Wirecard
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
[2020/2701(RSP)]
  pointDezbatere comună - Serviciile financiare
49Termen -Finanțele digitale: riscuri emergente în ceea ce privește criptoactivele - provocări în materie de reglementare și de supraveghere în domeniul serviciilor, instituțiilor și piețelor financiare
Raport  Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)
Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitor la finanțele digitale: riscuri emergente în ceea ce privește criptoactivele - provocări în materie de reglementare și de supraveghere în domeniul serviciilor, instituțiilor și piețelor financiare

[2020/2034(INL)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
48Termen -Continuarea dezvoltării uniunii piețelor de capital (UPC): un acces mai bun la finanțarea de pe piețele de capital, în special pentru IMM-uri, și o mai mare participare a investorilor mici
Raport  Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)
Raport referitor la continuarea dezvoltării uniunii piețelor de capital (UPC): un acces mai bun la finanțarea de pe piețele de capital, în special pentru IMM-uri, și o mai mare participare a investorilor mici

[2020/2036(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
17:15 - 18:30   A doua sesiune de votare      
106 voteVoturi finale
44Termen***IvoteLegea europeană a climei
Raport  Jytte Guteland (A9-0162/2020)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1999 (Legea europeană a climei)
[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
97Termen***IvoteEchivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Ucraina asupra cerealelor de cultură producătoare de semințe și echivalența semințelor de cereale produse în Ucraina
Raport  Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Ucraina asupra cerealelor de cultură producătoare de semințe și privind echivalența semințelor de cereale produse în Ucraina
[COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
83Termen voteObiecție formulată în temeiul articolului 112 alineatele (2), (3) și (4) litera (c) din Regulamentul de procedură: Specificațiile pentru dioxidul de titan (E 171)
[2020/2795(RPS)]
B9-0308/2020
82Termen voteObiecție formulată în temeiul articolului 112 alineatele (2), (3) și (4) litera (c) din Regulamentul de procedură: Nivelurile maxime de acrilamidă din anumite produse alimentare pentru sugari și copii de vârstă mică
[2020/2735(RPS)]
B9-0311/2020
19Termen voteStrategia europeană pentru păduri - Calea de urmat
Raport  Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)
Raport referitor la strategia europeană pentru păduri - Calea de urmat
[2019/2157(INI)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
102 voteVotarea amendamentelor
114 vote(TRAN) - Aplicarea normelor de siguranță și de interoperabilitate feroviară în cazul tunelului de sub Canalul Mânecii
115 vote(TRAN) - Decizie de împuternicire a Franței să încheie un acord internațional privind tunelul de sub Canalul Mânecii
117 votePropuneri de rezoluție - Statul de drept și drepturile fundamentale în Bulgaria
118 voteOndřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Finanțele digitale: riscuri emergente în ceea ce privește criptoactivele - provocări în materie de reglementare și de supraveghere în domeniul serviciilor, instituțiilor și piețelor financiare
119 voteIsabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) - Continuarea dezvoltării uniunii piețelor de capital (UPC): un acces mai bun la finanțarea de pe piețele de capital, în special pentru IMM-uri, și o mai mare participare a investorilor mici
09:15 - 13:00   Dezbateri     item on the agenda
Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile)30'
Deputaţi135'
PPE33'30S&D26'30Renew18'30ID15'Verts/ALE13'30ECR12'30GUE/NGL8'30NI7'
15:00 - 17:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia (inclusiv răspunsurile)15'
Raportorul   (2x6') 12'
Deputaţi60'
PPE13'30S&D11'Renew8'ID6'30Verts/ALE6'30ECR6'GUE/NGL4'30NI4'
39item on the agendapointInstituirea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale
Michal Šimečka (A9-0170/2020
  -AmendamenteMiercuri, 30 septembrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 2 octombrie 2020, 12:00
18item on the agendapointPunerea în aplicare a politicii comerciale comune – Raportul anual pe 2018
Jörgen Warborn (A9-0160/2020
  -AmendamenteMiercuri, 30 septembrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 2 octombrie 2020, 12:00
49item on the agendapointFinanțele digitale: riscuri emergente în ceea ce privește criptoactivele - provocări în materie de reglementare și de supraveghere în domeniul serviciilor, instituțiilor și piețelor financiare
Ondřej Kovařík (A9-0161/2020
  -AmendamenteMiercuri, 30 septembrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 2 octombrie 2020, 12:00
48item on the agendapointContinuarea dezvoltării uniunii piețelor de capital (UPC): un acces mai bun la finanțarea de pe piețele de capital, în special pentru IMM-uri, și o mai mare participare a investorilor mici
Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020
  -Amendamente depuse de raportor, cel puţin 71 de deputați; propuneri de rezoluție de înlocuireMiercuri, 30 septembrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 2 octombrie 2020, 12:00
44item on the agendapointLegea europeană a climei
Jytte Guteland (A9-0162/2020
  -Amendamente; respingereMiercuri, 30 septembrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 5 octombrie 2020, 12:00
97item on the agendapointEchivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Ucraina asupra cerealelor de cultură producătoare de semințe și echivalența semințelor de cereale produse în Ucraina
Veronika Vrecionová (A9-0164/2020
  -Amendamente; respingereVineri, 2 octombrie 2020, 12:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 5 octombrie 2020, 19:00
83item on the agendapointObiecție formulată în temeiul articolului 112 alineatele (2), (3) și (4) litera (c) din Regulamentul de procedură: Specificațiile pentru dioxidul de titan (E 171)
  -AmendamenteVineri, 2 octombrie 2020, 12:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 5 octombrie 2020, 19:00
82item on the agendapointObiecție formulată în temeiul articolului 112 alineatele (2), (3) și (4) litera (c) din Regulamentul de procedură: Nivelurile maxime de acrilamidă din anumite produse alimentare pentru sugari și copii de vârstă mică
  -AmendamenteVineri, 2 octombrie 2020, 12:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 5 octombrie 2020, 19:00
19item on the agendapointStrategia europeană pentru păduri - Calea de urmat
Petri Sarvamaa (A9-0154/2020
  -Amendamente depuse de raportor, cel puţin 71 de deputați; propuneri de rezoluție de înlocuireMiercuri, 30 septembrie 2020, 13:00
  -Propuneri comune de rezoluţie de înlocuireJoi, 1 octombrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 2 octombrie 2020, 12:00
Ultima actualizare: 7 octombrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate