Program
Brusel
Pondelok, 5. októbra 2020 - Štvrtok, 8. októbra 2020 230k
Streda, 7. októbra 2020172kVerzia: Streda, 7. októbra 2020, 10:45
 Body programu
09:00   Oznámenie výsledkov
09:15 - 13:00   Rozpravy
10:30 - 11:45   Prvé hlasovanie
14:15   Oznámenie výsledkov
15:00 - 17:00   Rozpravy
17:15 - 18:30   Druhé hlasovanie
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00   Oznámenie výsledkov      
09:15 - 13:00   Rozpravy       Rečnícky čas
91 pointObnovenie nepriateľských akcií medzi Arménskom a Azerbajdžanom v súvislosti s enklávou Náhorný Karabach
Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2020/2809(RSP)]
90 pointDiplomatická misia EÚ vo Venezuele vzhľadom na možné voľby
Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2020/2810(RSP)]
89 pointSituácia v Iráne
Vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
[2020/2811(RSP)]
10:30 - 11:45   Prvé hlasovanie      
125 voteSchválenie pridelenia nových právomocí výkonnému podpredsedovi Komisie Valdisovi Dombrovskisovi
[2020/2203(INS)]
75 voteVymenovanie Mairead McGuinnessovej za členku Európskej komisie

[10684/2020 - C9-0295/2020 - 2020/0803(NLE)]
101 voteZáverečné hlasovanie
39Termín voteZriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva
Správa:  Michal Šimečka (A9-0170/2020)
Správa o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva
[2020/2072(INL)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
18Termín voteVykonávanie spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018
Správa:  Jörgen Warborn (A9-0160/2020)
Správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018
[2019/2197(INI)]
Výbor pre medzinárodný obchod
129 voteHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
128 voteJytte Guteland (ENVI A9-0162/2020) – európsky právny predpis v oblasti klímy
14:15   Oznámenie výsledkov      
15:00 - 17:00   Rozpravy       Rečnícky čas
50 pointÚloha európskych orgánov dohľadu v škandále Wirecard
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2020/2701(RSP)]
  pointSpoločná rozprava - Finančné služby
49Termín -Digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív - výzvy regulácie a dohľadu v oblasti finančných služieb, inštitúcií a trhov
Správa:  Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)
Správa s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív – výzvy regulácie a dohľadu v oblasti finančných služieb, inštitúcií a trhov

[2020/2034(INL)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
48Termín -Ďalší rozvoj únie kapitálových trhov: zlepšenie prístupu k financovaniu na kapitálovom trhu, najmä pre MSP, a ďalšia podpora účasti retailových investorov
Správa:  Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)
Správa o ďalšom rozvoji únie kapitálových trhov: zlepšenie prístupu k financovaniu na kapitálovom trhu, najmä pre MSP, a ďalšia podpora účasti retailových investorov

[2020/2036(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
17:15 - 18:30   Druhé hlasovanie      
106 voteZáverečné hlasovanie
44Termín***IvoteEurópsky právny predpis v oblasti klímy
Správa:  Jytte Guteland (A9-0162/2020)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis v oblasti klímy)
[COM(2020)0080 - C9-0077/2020 - 2020/0036(COD)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
97Termín***IvoteRovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine
Správa:  Veronika Vrecionová (A9-0164/2020)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2003/17/ES, pokiaľ ide o rovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine
[COM(2020)0137 - C9-0100/2020 - 2020/0053(COD)]
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
83Termín voteNámietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Špecifikácie oxidu titaničitého (E 171)
[2020/2795(RPS)]
B9-0308/2020
82Termín voteNámietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hodnoty obsahu akrylamidu v určitých potravinách pre dojčatá a malé deti
[2020/2735(RPS)]
B9-0311/2020
19Termín voteEurópska stratégia lesného hospodárstva – ďalší postup
Správa:  Petri Sarvamaa (A9-0154/2020)
Správa o európskej stratégii lesného hospodárstva – ďalší postup
[2019/2157(INI)]
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
102 voteHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
114 vote(TRAN) - Uplatňovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti a interoperability železníc v tuneli pod Lamanšským prielivom
115 vote(TRAN) – Rozhodnutie, ktorým sa Francúzsko oprávňuje uzavrieť dohodu týkajúcu sa tunela pod Lamanšským prielivom
117 voteNávrhy uznesenia – Právny štát a základné práva v Bulharsku
118 voteOndřej Kovařík (ECON A9-0161/2020) - Digitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív – výzvy regulácie a dohľadu v oblasti finančných služieb, inštitúcií a trhov
119 voteIsabel Benjumea Benjumea (ECON A9-0155/2020) – Ďalšie budovanie únie kapitálových trhov (ÚKT): zlepšenie prístupu k financovaniu na kapitálovom trhu, najmä pre MSP, a ďalšia podpora účasti retailových investorov
09:15 - 13:00   Rozpravy     item on the agenda
Podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ (vrátane odpovedí)30'
Poslanci135'
PPE33'30S&D26'30Renew18'30ID15'Verts/ALE13'30ECR12'30GUE/NGL8'30NI7'
15:00 - 17:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)15'
Spravodajca   (2x6') 12'
Poslanci60'
PPE13'30S&D11'Renew8'ID6'30Verts/ALE6'30ECR6'GUE/NGL4'30NI4'
39item on the agendapointZriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva
Michal Šimečka (A9-0170/2020
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 30. septembra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 2. októbra 2020, 12:00
18item on the agendapointVykonávanie spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018
Jörgen Warborn (A9-0160/2020
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 30. septembra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 2. októbra 2020, 12:00
49item on the agendapointDigitálne financie: vznikajúce riziká kryptoaktív - výzvy regulácie a dohľadu v oblasti finančných služieb, inštitúcií a trhov
Ondřej Kovařík (A9-0161/2020
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 30. septembra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 2. októbra 2020, 12:00
48item on the agendapointĎalší rozvoj únie kapitálových trhov: zlepšenie prístupu k financovaniu na kapitálovom trhu, najmä pre MSP, a ďalšia podpora účasti retailových investorov
Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020
  -Pozmeňujúce návrhy predložené spravodajcom, najmenej 71 poslancov EP, alternatívne návrhy uzneseníStreda, 30. septembra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 2. októbra 2020, 12:00
44item on the agendapointEurópsky právny predpis v oblasti klímy
Jytte Guteland (A9-0162/2020
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutieStreda, 30. septembra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 5. októbra 2020, 12:00
97item on the agendapointRovnocennosť inšpekcií v teréne uskutočňovaných na Ukrajine na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a rovnocennosť osiva obilnín vyprodukovaného na Ukrajine
Veronika Vrecionová (A9-0164/2020
  -Pozmeňujúce návrhy; zamietnutiePiatok, 2. októbra 2020, 12:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 5. októbra 2020, 19:00
83item on the agendapointNámietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Špecifikácie oxidu titaničitého (E 171)
  -Pozmeňujúce návrhyPiatok, 2. októbra 2020, 12:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 5. októbra 2020, 19:00
82item on the agendapointNámietka podľa článku 112 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c): Maximálne hodnoty obsahu akrylamidu v určitých potravinách pre dojčatá a malé deti
  -Pozmeňujúce návrhyPiatok, 2. októbra 2020, 12:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 5. októbra 2020, 19:00
19item on the agendapointEurópska stratégia lesného hospodárstva – ďalší postup
Petri Sarvamaa (A9-0154/2020
  -Pozmeňujúce návrhy predložené spravodajcom, najmenej 71 poslancov EP, alternatívne návrhy uzneseníStreda, 30. septembra 2020, 13:00
  -Spoločné alternatívne návrhy uzneseníŠtvrtok, 1. októbra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 2. októbra 2020, 12:00
Posledná úprava: 7. októbra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia