Päevakord
Brüssel
Esmaspäev, 5. oktoober 2020 - Neljapäev, 8. oktoober 2020 224k
Neljapäev, 8. oktoober 2020153kVersioon: Kolmapäev, 7. oktoober 2020, 10:41
 Päevakorra punktid
08:30   Tulemuste teatavaks tegemine
08:45 - 13:00   Arutelud
09:30 - 10:45   Esimene hääletusvoor
12:30   Tulemuste teatavaks tegemine
13:00 - 14:15   Teine hääletusvoor
16:30   Tulemuste teatavaks tegemine
 Kõneaeg
 Tähtajad

08:30   Tulemuste teatavaks tegemine      
08:45 - 13:00   Arutelud       Kõneaeg
92 pointRahapesuvastane võitlus pärast FinCENi dokumente
Komisjoni avaldus
[2020/2812(RSP)]
63 pointCOVID-19 puhangu mõju pikaajalise hoolduse asutustele
Komisjoni avaldus
[2020/2794(RSP)]
  pointInimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 144)
96Tähtaeg -Eritrea, Dawitt Isaaki juhtum
[2020/2813(RSP)]
B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020
95Tähtaeg -Välisagentide seadus Nicaraguas
[2020/2814(RSP)]
B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020
94Tähtaeg -Etioopia sisserändajate olukord Saudi Araabia kinnipidamiskeskustes
[2020/2815(RSP)]
B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020, B9-0330/2020
09:30 - 10:45   Esimene hääletusvoor      
103 voteMuudatusettepanekute hääletamine
120 voteResolutsiooni ettepanekud – Eritrea, Dawitt Isaaki juhtum
121 voteResolutsiooni ettepanekud – Välisagentide seadus Nicaraguas
122 voteResolutsiooni ettepanekud – Etioopia sisserändajate olukord Saudi Araabia kinnipidamiskeskustes
123 voteResolutsiooni ettepanekud – Noortegarantii tugevdamine
12:30   Tulemuste teatavaks tegemine      
13:00 - 14:15   Teine hääletusvoor      
124 voteLõpphääletused
96Tähtaeg voteEritrea, Dawitt Isaaki juhtum
Resolutsiooni ettepanekud
[2020/2813(RSP)]
B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020
95Tähtaeg voteVälisagentide seadus Nicaraguas
Resolutsiooni ettepanekud
[2020/2814(RSP)]
B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020
94Tähtaeg voteEtioopia sisserändajate olukord Saudi Araabia kinnipidamiskeskustes
Resolutsiooni ettepanekud
[2020/2815(RSP)]
B9-0324/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020, B9-0330/2020
78Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg***IvoteRaudtee ohutus- ja koostalitluseeskirjade kohaldamine La Manche’i väina tunnelis


[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
79Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg***IvoteOtsus, millega Prantsusmaale antakse luba sõlmida La Manche’i väina tunnelit käsitlev rahvusvaheline leping

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]
Transpordi- ja turismikomisjon
80Veel vastu võtmata tekst, võimalik tähtaeg***IvoteMahepõllumajanduslikku tootmist käsitleva määruse (EL) 2018/848 muutmine selle kohaldamiskuupäeva ja teatavate muude kõnealuses määruses osutatud kuupäevade osas


[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
60Tähtaeg voteÕigusriik ja põhiõigused Bulgaarias
Resolutsiooni ettepanekud
[2020/2793(RSP)]
B9-0309/2020
49Tähtaeg voteDigitaalne rahandus: krüptovaradega seotud uued ohud ning õigusliku reguleerimise ja järelevalve alased ülesanded, mis puudutavad finantsteenuseid, finantseerimisasutusi ja finantsturge
Raport:  Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)
Raport soovitustega komisjonile digitaalse rahanduse kohta: krüptovaradega seotud uued ohud ning õigusliku reguleerimise ja järelevalve alased ülesanded, mis puudutavad finantsteenuseid, finantseerimisasutusi ja finantsturge
[2020/2034(INL)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
48Tähtaeg voteKapitaliturgude liidu edasine areng: kapitaliturgude kaudu rahastamise kättesaadavuse parandamine, eelkõige VKEde jaoks, ja jaeinvestorite osalemise soodustamine
Raport:  Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)
Raport kapitaliturgude liidu edasise arengu ning kapitaliturgude kaudu rahastamise kättesaadavuse parandamise kohta, eelkõige VKEde jaoks, ja jaeinvestorite osalemise soodustamise kohta
[2020/2036(INI)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
88Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanekud - Noortegarantii tugevdamine
[2020/2764(RSP)]
B9-0310/2020
16:30   Tulemuste teatavaks tegemine      
08:45 - 13:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjon (koos vastustega)35'
Iga resolutsiooni ettepaneku koostaja (kodukorra artikkel 144)1'
Parlamendiliikmed135'
PPE33'30S&D26'30Renew18'30ID15'Verts/ALE13'30ECR12'30GUE/NGL8'30NI7'
96item on the agendapointEritrea, Dawitt Isaaki juhtum
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 144)Esmaspäev, 5. oktoober 2020, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 7. oktoober 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 7. oktoober 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedKolmapäev, 7. oktoober 2020, 19:00
95item on the agendapointVälisagentide seadus Nicaraguas
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 144)Esmaspäev, 5. oktoober 2020, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 7. oktoober 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 7. oktoober 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedKolmapäev, 7. oktoober 2020, 19:00
94item on the agendapointEtioopia sisserändajate olukord Saudi Araabia kinnipidamiskeskustes
  -Resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 144)Esmaspäev, 5. oktoober 2020, 20:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekud (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 7. oktoober 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohta (kodukorra artikkel 144)Kolmapäev, 7. oktoober 2020, 14:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedKolmapäev, 7. oktoober 2020, 19:00
78item on the agendapointRaudtee ohutus- ja koostalitluseeskirjade kohaldamine La Manche’i väina tunnelis
  -(võimalik) Muudatusettepanekud; tagasilükkamineTeisipäev, 6. oktoober 2020, 13:00
  -(võimalik) Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 6. oktoober 2020, 18:00
79item on the agendapointOtsus, millega Prantsusmaale antakse luba sõlmida La Manche’i väina tunnelit käsitlev rahvusvaheline leping
  -(võimalik) Muudatusettepanekud; tagasilükkamineTeisipäev, 6. oktoober 2020, 13:00
  -(võimalik) Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 6. oktoober 2020, 18:00
80item on the agendapointMahepõllumajanduslikku tootmist käsitleva määruse (EL) 2018/848 muutmine selle kohaldamiskuupäeva ja teatavate muude kõnealuses määruses osutatud kuupäevade osas
  -(võimalik) Muudatusettepanekud; tagasilükkamineTeisipäev, 6. oktoober 2020, 13:00
  -(võimalik) Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 6. oktoober 2020, 18:00
60item on the agendapointÕigusriik ja põhiõigused Bulgaarias
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 30. september 2020, 13:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 5. oktoober 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 5. oktoober 2020, 20:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 6. oktoober 2020, 12:00
49item on the agendapointDigitaalne rahandus: krüptovaradega seotud uued ohud ning õigusliku reguleerimise ja järelevalve alased ülesanded, mis puudutavad finantsteenuseid, finantseerimisasutusi ja finantsturge
Ondřej Kovařík (A9-0161/2020
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 30. september 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 2. oktoober 2020, 12:00
48item on the agendapointKapitaliturgude liidu edasine areng: kapitaliturgude kaudu rahastamise kättesaadavuse parandamine, eelkõige VKEde jaoks, ja jaeinvestorite osalemise soodustamine
Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 71 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 30. september 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 2. oktoober 2020, 12:00
88item on the agendapointNoortegarantii tugevdamine
(O-000058/2020 - B9-0018/20) (O-000059/2020 - B9-0019/20) 
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 5. oktoober 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ettepanekute kohta; resolutsiooni ühisettepanekudTeisipäev, 6. oktoober 2020, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaTeisipäev, 6. oktoober 2020, 20:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedKolmapäev, 7. oktoober 2020, 10:00
Viimane päevakajastamine: 7. oktoober 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika