Dnevni red
Bruselj
Ponedeljek, 5. oktober 2020 - Četrtek, 8. oktober 2020 221k
Četrtek, 8. oktober 2020155kRazličica: Sreda, 7. oktober 2020, 17:47
 Točke na dnevnem redu
08:30   Razglasitev izida
08:45 - 13:00   Razprave
09:30 - 10:45   Prvo glasovanje
12:30   Razglasitev izida
13:00 - 14:15   Drugo glasovanje
16:30   Razglasitev izida
 Čas za govor
 Roki

08:30   Razglasitev izida      
132 pointRazglasitev izida
08:45 - 13:00   Razprave       Čas za govor
92 pointBoj proti pranju denarja ob upoštevanju dokumentov FinCEN
Izjava Komisije
[2020/2812(RSP)]
63 pointVpliv pandemije covida-19 na ustanove za dolgotrajno oskrbo
Izjava Komisije
[2020/2794(RSP)]
  pointRazprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 144 Poslovnika)
96Rok -Eritreja in primer Dawitta Isaaka
[2020/2813(RSP)]
RC-B9-0312/2020, B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020
95Rok -Zakon o tujih agentih v Nikaragvi
[2020/2814(RSP)]
RC-B9-0317/2020, B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020
94Rok -Položaj etiopskih migrantov v centrih za pridržanje v Savdski Arabiji
[2020/2815(RSP)]
B9-0324/2020, RC-B9-0325/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020, B9-0330/2020
09:30 - 10:45   Prvo glasovanje      
103 voteGlasovanje o predlogih sprememb
120 votePredlogi resolucij – Eritreja in primer Dawitta Isaaka
121 votePredlogi resolucij – Zakon o tujih agentih v Nikaragvi
122 votePredlogi resolucij – Položaj etiopskih migrantov v centrih za pridržanje v Saudovi Arabiji
123 votePredlogi resolucij – Okrepitev jamstva za mlade
12:30   Razglasitev izida      
133 pointRazglasitev izida
13:00 - 14:15   Drugo glasovanje      
124 voteKončno glasovanje
96Rok voteEritreja in primer Dawitta Isaaka
Predlogi resolucij
[2020/2813(RSP)]
RC-B9-0312/2020, B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020
95Rok voteZakon o tujih agentih v Nikaragvi
Predlogi resolucij
[2020/2814(RSP)]
RC-B9-0317/2020, B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020
94Rok votePoložaj etiopskih migrantov v centrih za pridržanje v Savdski Arabiji
Predlogi resolucij
[2020/2815(RSP)]
B9-0324/2020, RC-B9-0325/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020, B9-0330/2020
78Še ne sprejeto besedilo, morebiten rok***IvoteUporaba pravil o varnosti na železnici in interoperabilnosti železniškega sistema v predoru pod Rokavskim prelivom

??10627?? - TRAN
[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]
Odbor za promet in turizem
79Še ne sprejeto besedilo, morebiten rok***IvoteSklep o pooblastilu Franciji za sklenitev mednarodnega sporazuma o predoru pod Rokavskim prelivom

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]
Odbor za promet in turizem
80Še ne sprejeto besedilo, morebiten rok***IvoteEkološka pridelava: datum začetka uporabe in nekateri drugi datumi


[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
60Rok votePravna država in temeljne pravice v Bolgariji
Predlogi resolucij
[2020/2793(RSP)]
B9-0309/2020
49Rok voteDigitalne finančne storitve: nova tveganja pri kriptosredstvih – regulativni in nadzorni izzivi na področju finančnih storitev, institucij in trgov
Poročilo:  Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)
Poročilo s priporočili Komisiji o digitalnih finančnih storitvah: nova tveganja pri kriptosredstvih – regulativni in nadzorni izzivi na področju finančnih storitev, institucij in trgov
[2020/2034(INL)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
48Rok voteNadaljnji razvoj unije kapitalskih trgov: boljši dostop do financiranja kapitalskih trgov, zlasti za mala in srednja podjetja, in lažje sodelovanje za male vlagatelje
Poročilo:  Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)
Poročilo o nadaljnjem razvoju unije kapitalskih trgov: boljši dostop do financiranja kapitalskih trgov, zlasti za mala in srednja podjetja, in lažje sodelovanje za male vlagatelje
[2020/2036(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
88Rok votePredlogi resolucij - Okrepitev jamstva za mlade
[2020/2764(RSP)]
B9-0310/2020
16:30   Razglasitev izida      
134 pointRazglasitev izida
08:45 - 13:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)35'
Avtor posameznega predloga resolucije (člen 144 Poslovnika)1'
Poslanci135'
PPE33'30S&D26'30Renew18'30ID15'Verts/ALE13'30ECR12'30GUE/NGL8'30NI7'
96item on the agendapointEritreja in primer Dawitta Isaaka
  -Predlogi resolucij (člen 144 Poslovnika)Ponedeljek, 5. oktober 2020, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 7. oktober 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 7. oktober 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihSreda, 7. oktober 2020, 19:00
95item on the agendapointZakon o tujih agentih v Nikaragvi
  -Predlogi resolucij (člen 144 Poslovnika)Ponedeljek, 5. oktober 2020, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 7. oktober 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 7. oktober 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihSreda, 7. oktober 2020, 19:00
94item on the agendapointPoložaj etiopskih migrantov v centrih za pridržanje v Savdski Arabiji
  -Predlogi resolucij (člen 144 Poslovnika)Ponedeljek, 5. oktober 2020, 20:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 7. oktober 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 144 Poslovnika)Sreda, 7. oktober 2020, 14:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihSreda, 7. oktober 2020, 19:00
78item on the agendapointUporaba pravil o varnosti na železnici in interoperabilnosti železniškega sistema v predoru pod Rokavskim prelivom
  -(predvidoma) Predlogi sprememb; zavrnitevTorek, 6. oktober 2020, 13:00
  -(predvidoma) Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 6. oktober 2020, 18:00
79item on the agendapointSklep o pooblastilu Franciji za sklenitev mednarodnega sporazuma o predoru pod Rokavskim prelivom
  -(predvidoma) Predlogi sprememb; zavrnitevTorek, 6. oktober 2020, 13:00
  -(predvidoma) Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 6. oktober 2020, 18:00
80item on the agendapointEkološka pridelava: datum začetka uporabe in nekateri drugi datumi
  -(predvidoma) Predlogi sprememb; zavrnitevTorek, 6. oktober 2020, 13:00
  -(predvidoma) Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 6. oktober 2020, 18:00
60item on the agendapointPravna država in temeljne pravice v Bolgariji
  -Predlogi resolucijSreda, 30. september 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 5. oktober 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 5. oktober 2020, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 6. oktober 2020, 12:00
49item on the agendapointDigitalne finančne storitve: nova tveganja pri kriptosredstvih – regulativni in nadzorni izzivi na področju finančnih storitev, institucij in trgov
Ondřej Kovařík (A9-0161/2020
  -Predlogi spremembSreda, 30. september 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 2. oktober 2020, 12:00
48item on the agendapointNadaljnji razvoj unije kapitalskih trgov: boljši dostop do financiranja kapitalskih trgov, zlasti za mala in srednja podjetja, in lažje sodelovanje za male vlagatelje
Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 71 poslancev, nadomestni predlogi resolucijSreda, 30. september 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 2. oktober 2020, 12:00
88item on the agendapointOkrepitev jamstva za mlade
(O-000058/2020 - B9-0018/20) (O-000059/2020 - B9-0019/20) 
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 5. oktober 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom resolucij; predlogi skupnih resolucijTorek, 6. oktober 2020, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 6. oktober 2020, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihSreda, 7. oktober 2020, 10:00
Zadnja posodobitev: 7. oktober 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov