Föredragningslista
Bryssel
Måndagen den 5 oktober 2020 - Torsdagen den 8 oktober 2020 225k
Torsdagen den 8 oktober 2020159kUtgåva: Onsdagen den 7 oktober 2020, 17:18
 Punkter på föredragningslistan
08:30   Meddelande av resultat
08:45 - 13:00   Debatter
09:30 - 10:45   Första omröstningsomgången
12:30   Meddelande av resultat
13:00 - 14:15   Andra omröstningsomgången
16:30   Meddelande av resultat
 Talartid
 Tidsfrister

08:30   Meddelande av resultat      
132 pointMeddelande av resultat
08:45 - 13:00   Debatter       Talartid
92 pointBekämpning av penningtvätt till följd av FinCEN-filerna
Uttalande av kommissionen
[2020/2812(RSP)]
63 pointKonsekvenserna av covid-19-utbrottet på inrättningar för långtidsvård
Uttalande av kommissionen
[2020/2794(RSP)]
  pointDebatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 i arbetsordningen)
96Tidsfrist -Eritrea, fallet Dawit Isaak
[2020/2813(RSP)]
RC-B9-0312/2020, B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020
95Tidsfrist -Lagen om ”utländska agenter” i Nicaragua
[2020/2814(RSP)]
RC-B9-0317/2020, B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020
94Tidsfrist -Situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien
[2020/2815(RSP)]
B9-0324/2020, RC-B9-0325/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020, B9-0330/2020
09:30 - 10:45   Första omröstningsomgången      
103 voteOmröstning om ändringsförslag
120 voteResolutionsförslag - Eritrea, fallet Dawitt Isaak
121 voteResolutionsförslag - Lagen om "utländska agenter" i Nicaragua
122 voteResolutionsförslag - Situationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien
123 voteResolutionsförslag - En förstärkt ungdomsgaranti
12:30   Meddelande av resultat      
133 pointMeddelande av resultat
13:00 - 14:15   Andra omröstningsomgången      
124 voteSlutomröstning
96Tidsfrist voteEritrea, fallet Dawit Isaak
Resolutionsförslag
[2020/2813(RSP)]
RC-B9-0312/2020, B9-0312/2020, B9-0313/2020, B9-0314/2020, B9-0315/2020, B9-0322/2020, B9-0331/2020, B9-0332/2020
95Tidsfrist voteLagen om ”utländska agenter” i Nicaragua
Resolutionsförslag
[2020/2814(RSP)]
RC-B9-0317/2020, B9-0317/2020, B9-0318/2020, B9-0319/2020, B9-0320/2020, B9-0321/2020
94Tidsfrist voteSituationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien
Resolutionsförslag
[2020/2815(RSP)]
B9-0324/2020, RC-B9-0325/2020, B9-0325/2020, B9-0326/2020, B9-0327/2020, B9-0329/2020, B9-0330/2020
78Ännu inte antagen text, eventuell tidsfrist***IvoteTillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på förbindelsen under Engelska kanalen


[COM(2020)0623 - C9-0212/2020 - 2020/0161(COD)]
Utskottet för transport och turism
79Ännu inte antagen text, eventuell tidsfrist***IvoteBeslut om bemyndigande för Frankrike att förhandla fram ett internationellt avtal avseende Engelska kanalen

[COM(2020)0622 - C9-0211/2020 - 2020/0160(COD)]
Utskottet för transport och turism
80Ännu inte antagen text, eventuell tidsfrist***IvoteEkologisk produktion: datum för tillämpning och vissa andra datum


[COM(2020)0483 - C9-0286/2020 - 2020/0231(COD)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
60Tidsfrist voteRättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien
Resolutionsförslag
[2020/2793(RSP)]
B9-0309/2020
49Tidsfrist voteDigitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller finansiella tjänster, institut och marknader
Betänkande:  Ondřej Kovařík (A9-0161/2020)
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om digitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller finansiella tjänster, institut och marknader
[2020/2034(INL)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
48Tidsfrist voteVidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta
Betänkande:  Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020)
Betänkande om vidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta
[2020/2036(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
88Tidsfrist voteResolutionsförslag - En förstärkt ungdomsgaranti
[2020/2764(RSP)]
B9-0310/2020
16:30   Meddelande av resultat      
134 pointMeddelande av resultat
08:45 - 13:00   Debatter     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)35'
Författare till varje resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen)1'
Ledamöter135'
PPE33'30S&D26'30Renew18'30ID15'Verts/ALE13'30ECR12'30GUE/NGL8'30NI7'
96item on the agendapointEritrea, fallet Dawit Isaak
  -Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen)Måndagen den 5 oktober 2020, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 7 oktober 2020, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 7 oktober 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarOnsdagen den 7 oktober 2020, 19:00
95item on the agendapointLagen om ”utländska agenter” i Nicaragua
  -Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen)Måndagen den 5 oktober 2020, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 7 oktober 2020, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 7 oktober 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarOnsdagen den 7 oktober 2020, 19:00
94item on the agendapointSituationen för etiopiska migranter i interneringscenter i Saudiarabien
  -Resolutionsförslag (artikel 144 i arbetsordningen)Måndagen den 5 oktober 2020, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 7 oktober 2020, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 144 i arbetsordningen)Onsdagen den 7 oktober 2020, 14:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarOnsdagen den 7 oktober 2020, 19:00
78item on the agendapointTillämpningen av reglerna för järnvägssäkerhet och driftskompatibilitet på förbindelsen under Engelska kanalen
  -(eventuellt) Ändringsförslag, förkastandeTisdagen den 6 oktober 2020, 13:00
  -(eventuellt) Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 6 oktober 2020, 18:00
79item on the agendapointBeslut om bemyndigande för Frankrike att förhandla fram ett internationellt avtal avseende Engelska kanalen
  -(eventuellt) Ändringsförslag, förkastandeTisdagen den 6 oktober 2020, 13:00
  -(eventuellt) Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 6 oktober 2020, 18:00
80item on the agendapointEkologisk produktion: datum för tillämpning och vissa andra datum
  -(eventuellt) Ändringsförslag, förkastandeTisdagen den 6 oktober 2020, 13:00
  -(eventuellt) Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 6 oktober 2020, 18:00
60item on the agendapointRättsstaten och de grundläggande rättigheterna i Bulgarien
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 30 september 2020, 13:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 5 oktober 2020, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 5 oktober 2020, 20:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarTisdagen den 6 oktober 2020, 12:00
49item on the agendapointDigitala finanser: nya risker med kryptotillgångar – reglerings- och tillsynsutmaningar när det gäller finansiella tjänster, institut och marknader
Ondřej Kovařík (A9-0161/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 30 september 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 2 oktober 2020, 12:00
48item on the agendapointVidareutveckling av kapitalmarknadsunionen: bättre tillgång till kapitalmarknadsfinansiering, särskilt för små och medelstora företag, och större möjligheter för icke-professionella investerare att delta
Isabel Benjumea Benjumea (A9-0155/2020
  -Ändringsförslag från föredraganden, minst 71 ledamöter, alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 30 september 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 2 oktober 2020, 12:00
88item on the agendapointEn förstärkt ungdomsgaranti
(O-000058/2020 - B9-0018/20) (O-000059/2020 - B9-0019/20) 
  -ResolutionsförslagMåndagen den 5 oktober 2020, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 6 oktober 2020, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 6 oktober 2020, 20:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarOnsdagen den 7 oktober 2020, 10:00
Senaste uppdatering: 7 oktober 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy