Esityslista
Bryssel
Maanantai 19. lokakuuta 2020 - Perjantai 23. lokakuuta 2020 240k
Maanantai 19. lokakuuta 2020162kVersio: Perjantai 23. lokakuuta 2020, 08:58
 Esityslistan kohdat
17:00 - 22:30   Keskustelut
19:15 - 20:30   Äänestys
 Puheajat
 Määräajat

17:00 - 22:30   Keskustelut       Puheajat
1  pointIstuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys
  pointYhteiskeskustelu - Digitaaliset palvelut ja tekoäly
13Määräaika -Digitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen
Mietintö:  Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Mietintö suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen

[2020/2018(INL)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
33Määräaika -Digitaalisia palveluja koskeva säädös: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten
Mietintö:  Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Mietintö suosituksista komissiolle digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten

[2020/2019(INL)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
60Määräaika -Digitaalisia palveluja koskeva säädös ja perusoikeuskysymykset
Mietintö:  Kris Peeters (A9-0172/2020)
Mietintö digitaalisia palveluja koskevasta säädöksestä ja perusoikeuskysymyksistä

[2020/2022(INI)]
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
10Määräaika -Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys
Mietintö:  Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Mietintö suosituksista komissiolle tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehyksestä

[2020/2012(INL)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
32 -Tekoälyä koskeva siviilioikeudellisen vastuun järjestelmä
Mietintö:  Axel Voss (A9-0178/2020)
Mietintö suosituksista komissiolle tekoälyä koskevasta siviilioikeudellisen vastuun
järjestelmästä

[2020/2014(INL)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
55Määräaika -Tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet
Mietintö:  Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Mietintö tekoälyteknologian kehittämiseen liittyvistä teollis- ja tekijänoikeuksista

[2020/2015(INI)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
58Määräaika pointKoulutuksen tulevaisuus Euroopassa covid-19-kriisin valossa
Suulliset kysymykset - [2020/2760(RSP)]
     
Sabine Verheyen (O-000052/2020 - B9-0020/20)
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Neuvosto
Eurooppalaisen koulutuksen tulevaisuus covid-19:n yhteydessä
     
Sabine Verheyen (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Komissio
Eurooppalaisen koulutuksen tulevaisuus covid-19:n yhteydessä
39Määräaika pointAsetuksen (EU) 2018/1806 7 artiklan mukaiset viisumikohtelun vastavuoroisuuteen liittyvät komission velvoitteet
Suullinen kysymys - [2020/2605(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Komissio
Asetuksen (EU) 2018/1806 7 artiklan mukaiset viisumikohtelun vastavuoroisuuteen liittyvät velvoitteet
  pointSeuraavien mietintöjen lyhyet esittelyt:
53Määräaika -Suositus neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanosta ja hallinnosta
Mietintö:  Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanosta ja hallinnosta

[2020/2080(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
Työjärjestyksen 118 artikla
22Määräaika -EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
Mietintö:  Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Mietintö EU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta

[2019/2201(INI)]
Ulkoasiainvaliokunta
19:15 - 20:30   Äänestys      
63 voteHuomautus: äänestykset voidaan jaksottaa eri äänestyskierroksille tarkistusten määrästä ja kohta kohdalta -äänestyksiä ja erillisiä äänestyksiä koskevien pyyntöjen määrästä riippuen.
69 voteKertaäänestykset
48***IvoteAsetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttaminen L-luokan ajoneuvojen sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevien erityistoimenpiteiden osalta covid-19-epidemian vastatoimena
Mietintö:  Maria Grapini (A9-0190/2020)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta L-luokan ajoneuvojen sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevien erityistoimenpiteiden osalta covid-19-epidemian vastatoimena
[COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
54 voteEuroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto – hakemus EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
Mietintö:  Valerie Hayer (A9-0192/2020)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Espanjan hakemuksen johdosta (EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors)
[COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)]
Budjettivaliokunta
70 voteVastuuvapauspäätökset
82 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
(äänestys: 13/05/2020, keskustelu: 14/05/2020)
83 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
(äänestys: 13/05/2020, keskustelu: 14/05/2020)
17:00 - 22:30   Keskustelut     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)5'
Komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja (vastauksineen)10'
Komissio (vastauksineen)20'
Esittelijä   (6x6') 36'
Valmistelija   (17x1') 17'
Laatija (valiokunta)   (2x3') 6'
Esittelijät (työjärjestyksen160 artikla)   (2x4') 8'
Jäsenet89'
PPE21'30S&D17'Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
13item on the agendapointDigitaalisia palveluja koskeva säädös: sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen
Alex Agius Saliba (A9-0181/2020
  -TarkistuksetTiistai 13. lokakuuta 2020, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 16. lokakuuta 2020, 12:00
33item on the agendapointDigitaalisia palveluja koskeva säädös: kauppa- ja siviilioikeudellisten sääntöjen mukauttaminen verkossa toimivia kaupallisia yhteisöjä varten
Tiemo Wölken (A9-0177/2020
  -TarkistuksetTiistai 13. lokakuuta 2020, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 16. lokakuuta 2020, 12:00
60item on the agendapointDigitaalisia palveluja koskeva säädös ja perusoikeuskysymykset
Kris Peeters (A9-0172/2020
  -Esittelijän tai vähintään 71 jäsenen jättämät tarkistukset, vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetTiistai 13. lokakuuta 2020, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 16. lokakuuta 2020, 12:00
10item on the agendapointTekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys
Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020
  -TarkistuksetTiistai 13. lokakuuta 2020, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 16. lokakuuta 2020, 12:00
55item on the agendapointTekoälyteknologian kehittämiseen liittyvät teollis- ja tekijänoikeudet
Stéphane Séjourné (A9-0176/2020
  -Esittelijän tai vähintään 71 jäsenen jättämät tarkistukset, vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetTiistai 13. lokakuuta 2020, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 16. lokakuuta 2020, 12:00
58item on the agendapointKoulutuksen tulevaisuus Euroopassa covid-19-kriisin valossa
(O-000052/2020 - B9-0020/20) (O-000053/2020 - B9-0021/20) 
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 14. lokakuuta 2020, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesitykseenMaanantai 19. lokakuuta 2020, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 20. lokakuuta 2020, 12:00
39item on the agendapointAsetuksen (EU) 2018/1806 7 artiklan mukaiset viisumikohtelun vastavuoroisuuteen liittyvät komission velvoitteet
(O-000049/2020 - B9-0022/20) 
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 14. lokakuuta 2020, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesitykseenMaanantai 19. lokakuuta 2020, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 20. lokakuuta 2020, 12:00
53item on the agendapointSuositus neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) täytäntöönpanosta ja hallinnosta
Radosław Sikorski (A9-0165/2020
  -TarkistuksetKeskiviikko 14. lokakuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 16. lokakuuta 2020, 12:00
22item on the agendapointEU:n ja Moldovan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano
Dragoş Tudorache (A9-0166/2020
  -TarkistuksetKeskiviikko 14. lokakuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 16. lokakuuta 2020, 12:00
Päivitetty viimeksi: 5. maaliskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö