Dnevni red
Bruxelles
Ponedjeljak, 19. listopada 2020. - Petak, 23. listopada 2020. 243k
ponedjeljak, 19. listopada 2020.167kVerzija: petak, 23. listopada 2020., 08:59
 Točke dnevnog reda
17:00 - 22:30   Rasprave
19:15 - 20:30   Glasovanje
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

17:00 - 22:30   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
1  pointNastavak zasjedanja i plan rada
  pointZajednička rasprava - Digitalne usluge i umjetna inteligencija
13Rok -Akt o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta

Izvješće:  Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Izvješće s preporukama Komisiji o Aktu o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta

[2020/2018(INL)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
33Rok -Akt o digitalnim uslugama: prilagodba trgovinskih pravila i propisa u području građanskog prava za komercijalne subjekte koji posluju preko interneta
Izvješće:  Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Izvješće s preporukama Komisiji o Aktu o digitalnim uslugama: prilagodba trgovinskih pravila i propisa u području građanskog prava za komercijalne subjekte koji posluju preko interneta

[2020/2019(INL)]
Odbor za pravna pitanja
60Rok -Akt o digitalnim uslugama i postavljena pitanja o temeljnim pravima
Izvješće:  Kris Peeters (A9-0172/2020)
Izvješće o Aktu o digitalnim uslugama i postavljenim pitanjima o temeljnim pravima

[2020/2022(INI)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
10Rok -Okvir etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija

Izvješće:  Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Izvješće s preporukama Komisiji o okviru etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija

[2020/2012(INL)]
Odbor za pravna pitanja
32 -Sustav građanskopravne odgovornosti za umjetnu inteligenciju
Izvješće:  Axel Voss (A9-0178/2020)
Izvješće s preporukama Komisiji o sustavu građanskopravne odgovornosti za umjetnu inteligenciju

[2020/2014(INL)]
Odbor za pravna pitanja
55Rok -Prava intelektualnog vlasništva za razvoj tehnologija umjetne inteligencije
Izvješće:  Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Izvješće o pravima intelektualnog vlasništva za razvoj tehnologija umjetne inteligencije

[2020/2015(INI)]
Odbor za pravna pitanja
58Rok pointBudućnost europskog obrazovanja u kontekstu bolesti COVID-19
Usmena pitanja - [2020/2760(RSP)]
     
Sabine Verheyen (O-000052/2020 - B9-0020/20)
Odbor za kulturu i obrazovanje
Vijeće
Budućnost europskog obrazovanja u kontekstu pandemije bolesti COVID-19
     
Sabine Verheyen (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Odbor za kulturu i obrazovanje
Komisija
Budućnost europskog obrazovanja u kontekstu pandemije bolesti COVID-19
39Rok pointObveze Komisije u području viznog reciprociteta u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) 2018/1806
Usmeno pitanje - [2020/2605(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Komisija
Obveze u području viznog reciprociteta u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) 2018/1806
  pointKratko predstavljanje sljedećih izvješća:
53Rok -Preporuka Vijeću i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku o provedbi stalne strukturirane suradnje i upravljanju njome (PESCO)
Izvješće:  Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Izvješće o Preporuci Europskog parlamenta Vijeću i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o provedbi stalne strukturirane suradnje i upravljanju njome (PESCO)

[2020/2080(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Članak 118. Poslovnika
22Rok -Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Republike Moldove
Izvješće:  Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Republike Moldove

[2019/2201(INI)]
Odbor za vanjske poslove
19:15 - 20:30   Glasovanje      
63 voteNapomena: Glasovanje će biti raspodijeljeno prema broju amandmana i broju zahtjeva za glasovanje po dijelovima i odvojeno glasovanje.
69 voteJedinstveno glasovanje
48***IvoteIzmjena Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu posebnih mjera za vozila kategorije L na kraju serije kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19
Izvješće:  Maria Grapini (A9-0190/2020)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu posebnih mjera za vozila kategorije L na kraju serije kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19
[COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
54 voteMobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji – EGF/2020/001 ES/pomoćni sektori brodogradnje u Galiciji
Izvješće:  Valerie Hayer (A9-0192/2020)
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Španjolske – EGF/2020/001 ES/pomoćni sektori brodogradnje u Galiciji
[COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)]
Odbor za proračune
70 voteOdluke o razrješnici
82 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) – Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europski gospodarski i socijalni odbor
(glasovanje: 13. 5. 2020., rasprava: 14. 5. 2020.)
83 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) – Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće
(glasovanje: 13. 5. 2020., rasprava: 14. 5. 2020.)
17:00 - 22:30   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)5'
Potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica (uključujući odgovore)10'
Komisija (uključujući odgovore)20'
Izvjestitelj   (6x6') 36'
Izvjestitelj za mišljenje   (17x1') 17'
Podnositelj (odbor)   (2x3') 6'
Izvjestitelji (članak 160.)   (2x4') 8'
Zastupnici89'
PPE21'30S&D17'Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
13item on the agendapointAkt o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta

Alex Agius Saliba (A9-0181/2020
  -Amandmani utorak, 13. listopada 2020., 19:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 16. listopada 2020., 12:00
33item on the agendapointAkt o digitalnim uslugama: prilagodba trgovinskih pravila i propisa u području građanskog prava za komercijalne subjekte koji posluju preko interneta
Tiemo Wölken (A9-0177/2020
  -Amandmani utorak, 13. listopada 2020., 19:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 16. listopada 2020., 12:00
60item on the agendapointAkt o digitalnim uslugama i postavljena pitanja o temeljnim pravima
Kris Peeters (A9-0172/2020
  -Izmjene izvjestitelja, najmanje 71 zastupnik, alternativni prijedlozi rezolucijautorak, 13. listopada 2020., 19:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 16. listopada 2020., 12:00
10item on the agendapointOkvir etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija

Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020
  -Amandmani utorak, 13. listopada 2020., 19:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 16. listopada 2020., 12:00
55item on the agendapointPrava intelektualnog vlasništva za razvoj tehnologija umjetne inteligencije
Stéphane Séjourné (A9-0176/2020
  -Izmjene izvjestitelja, najmanje 71 zastupnik, alternativni prijedlozi rezolucijautorak, 13. listopada 2020., 19:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 16. listopada 2020., 12:00
58item on the agendapointBudućnost europskog obrazovanja u kontekstu bolesti COVID-19
(O-000052/2020 - B9-0020/20) (O-000053/2020 - B9-0021/20) 
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 14. listopada 2020., 13:00
  -Amandmani na prijedlog rezolucijeponedjeljak, 19. listopada 2020., 19:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”utorak, 20. listopada 2020., 12:00
39item on the agendapointObveze Komisije u području viznog reciprociteta u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) 2018/1806
(O-000049/2020 - B9-0022/20) 
  -Prijedlozi rezolucijasrijeda, 14. listopada 2020., 13:00
  -Amandmani na prijedlog rezolucijeponedjeljak, 19. listopada 2020., 19:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”utorak, 20. listopada 2020., 12:00
53item on the agendapointPreporuka Vijeću i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku o provedbi stalne strukturirane suradnje i upravljanju njome (PESCO)
Radosław Sikorski (A9-0165/2020
  -Amandmani srijeda, 14. listopada 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 16. listopada 2020., 12:00
22item on the agendapointIzvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Republike Moldove
Dragoş Tudorache (A9-0166/2020
  -Amandmani srijeda, 14. listopada 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 16. listopada 2020., 12:00
Posljednje ažuriranje: 23. listopada 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti