Darbotvarkė
Briuselis
Pirmadienis, 2020 m. spalio 19 d. - Penktadienis, 2020 m. spalio 23 d. 249k
Pirmadienis, 2020 m. spalio 19 d.168kVersija: Penktadienis, 2020 m. spalio 23 d., 09:00
 Darbotvarkės klausimai
17:00 - 22:30   Diskusijos
19:15 - 20:30   Balsavimas
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

17:00 - 22:30   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
1  pointSesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
  pointBendros diskusijos - Skaitmeninės paslaugos ir dirbtinis intelektas
13Galutinis terminas -Skaitmeninių paslaugų aktas: geriau veikianti bendroji rinka
Pranešimas:  Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl skaitmeninių paslaugų akto: geriau veikianti bendroji rinka

[2020/2018(INL)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
33Galutinis terminas -Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai
Pranešimas:  Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl skaitmeninių paslaugų akto: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai

[2020/2019(INL)]
Teisės reikalų komitetas
60Galutinis terminas -Skaitmeninių paslaugų aktas ir su pagrindinėmis teisėmis susiję klausimai
Pranešimas:  Kris Peeters (A9-0172/2020)
Pranešimas dėl skaitmeninių paslaugų akto ir su pagrindinėmis teisėmis susijusių klausimų

[2020/2022(INI)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
10Galutinis terminas -Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatos
Pranešimas:  Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatų

[2020/2012(INL)]
Teisės reikalų komitetas
32 -Naudojant dirbtinį intelektą taikoma civilinės atsakomybės tvarka
Pranešimas:  Axel Voss (A9-0178/2020)
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl naudojant dirbtinį intelektą taikomos civilinės atsakomybės tvarkos

[2020/2014(INL)]
Teisės reikalų komitetas
55Galutinis terminas -Intelektinės nuosavybės teisės plėtojant dirbtinio intelekto technologijas
Pranešimas:  Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Pranešimas dėl intelektinės nuosavybės teisių plėtojant dirbtinio intelekto technologijas

[2020/2015(INI)]
Teisės reikalų komitetas
58Galutinis terminas pointEuropos švietimo ateitis atsižvelgiant į COVID-19
Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu - [2020/2760(RSP)]
     
Sabine Verheyen (O-000052/2020 - B9-0020/20)
Kultūros ir švietimo komitetas
Tarybai
Europos švietimo ateitis atsižvelgiant į COVID-19
     
Sabine Verheyen (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Kultūros ir švietimo komitetas
Komisijai
Europos švietimo ateitis atsižvelgiant į COVID-19
39Galutinis terminas pointKomisijos įsipareigojimai taikyti abipusiškumo principą vizų klausimu pagal Reglamento (ES) 2018/1806 7 straipsnį
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2020/2605(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Komisijai
Įsipareigojimai taikyti abipusiškumo principą vizų klausimu pagal ES Reglamento Nr. 2018/1806 7 straipsnį
  pointTrumpas šių pranešimų pristatymas:
53Galutinis terminas -Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) įgyvendinimo ir valdymo
Pranešimas:  Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) įgyvendinimo ir valdymo

[2020/2080(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis
22Galutinis terminas -ES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika įgyvendinimo ataskaita
Pranešimas:  Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika įgyvendinimo ataskaitos

[2019/2201(INI)]
Užsienio reikalų komitetas
19:15 - 20:30   Balsavimas      
63 votePastaba: gali būti balsuojama per kelis užėjimus, priklausomai nuo pakeitimų skaičiaus ir prašymų balsuoti dalimis ir atskirai
69 voteVienas balsavimas
48***IvoteDalinis Reglamento (ES) Nr. 168/2013 pakeitimas, kiek tai susiję su specialiomis priemonėmis, taikomomis L kategorijos serijos pabaigos transporto priemonėms, reaguojant į COVID-19 pandemiją
Pranešimas:  Maria Grapini (A9-0190/2020)
Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo reaguojant į COVID-19 protrūkį iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 168/2013 nuostatos dėl L kategorijos serijos pabaigos transporto priemonėms taikomų specialių priemonių
[COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
54 voteEuropos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Ispanijos paraišką „EGF/2020/001 ES/Galicijos su laivų statyba susiję sektoriai“
Pranešimas:  Valerie Hayer (A9-0192/2020)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2020/001 ES/Galicijos su laivų statyba susiję sektoriai“
[COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)]
Biudžeto komitetas
70 voteSprendimai d?l biudžeto ?vykdymo patvirtinimo
82 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020). 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
(Balsavimas: 2020 m. gegužės 13 d.; Diskusijos 2020 m. gegužės 14 d.)
83 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020). 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos Vadovų Taryba ir Taryba (Balsavimas: 2020 m. gegužės 13 d.; Diskusijos: 2020 m. gegužės 14 d.)
17:00 - 22:30   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)5'
Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis (kartu su atsakymais)10'
Komisija (kartu su atsakymais)20'
Pranešėjas   (6x6') 36'
Nuomonės referentas   (17x1') 17'
Autorius (komitetas)   (2x3') 6'
Pranešėjai (Darbo tvarkos taisyklių 160 straipsnis)   (2x4') 8'
Parlamento nariai89'
PPE21'30S&D17'Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
13item on the agendapointSkaitmeninių paslaugų aktas: geriau veikianti bendroji rinka
Alex Agius Saliba (A9-0181/2020
  -PakeitimaiAntradienis, 2020 m. spalio 13 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. spalio 16 d., 12:00
33item on the agendapointSkaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai
Tiemo Wölken (A9-0177/2020
  -PakeitimaiAntradienis, 2020 m. spalio 13 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. spalio 16 d., 12:00
60item on the agendapointSkaitmeninių paslaugų aktas ir su pagrindinėmis teisėmis susiję klausimai
Kris Peeters (A9-0172/2020
  -Pranešėjo siūlomi pakeitimai (ne mažiau kaip 71 EP narys), alternatyvus pasiūlymai dėl rezoliucijos Antradienis, 2020 m. spalio 13 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. spalio 16 d., 12:00
10item on the agendapointDirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatos
Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020
  -PakeitimaiAntradienis, 2020 m. spalio 13 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. spalio 16 d., 12:00
55item on the agendapointIntelektinės nuosavybės teisės plėtojant dirbtinio intelekto technologijas
Stéphane Séjourné (A9-0176/2020
  -Pranešėjo siūlomi pakeitimai (ne mažiau kaip 71 EP narys), alternatyvus pasiūlymai dėl rezoliucijos Antradienis, 2020 m. spalio 13 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. spalio 16 d., 12:00
58item on the agendapointEuropos švietimo ateitis atsižvelgiant į COVID-19
(O-000052/2020 - B9-0020/20) (O-000053/2020 - B9-0021/20) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2020 m. spalio 14 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Pirmadienis, 2020 m. spalio 19 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2020 m. spalio 20 d., 12:00
39item on the agendapointKomisijos įsipareigojimai taikyti abipusiškumo principą vizų klausimu pagal Reglamento (ES) 2018/1806 7 straipsnį
(O-000049/2020 - B9-0022/20) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2020 m. spalio 14 d., 13:00
  -Pakeitimai dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos Pirmadienis, 2020 m. spalio 19 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisAntradienis, 2020 m. spalio 20 d., 12:00
53item on the agendapointRekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) įgyvendinimo ir valdymo
Radosław Sikorski (A9-0165/2020
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. spalio 14 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. spalio 16 d., 12:00
22item on the agendapointES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika įgyvendinimo ataskaita
Dragoş Tudorache (A9-0166/2020
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. spalio 14 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. spalio 16 d., 12:00
Atnaujinta: 2021 m. kovo 5 d.Teisinė informacija - Privatumo politika