Aġenda
Brussell
It-Tnejn, 19 ta' Ottubru 2020 - Il-Ġimgħa, 23 ta' Ottubru 2020 249k
It-Tnejn, 19 ta' Ottubru 2020171kVerżjoni: Il-Ġimgħa, 23 ta' Ottubru 2020, 09:01
 Punti fuq l-aġenda
17:00 - 22:30   Dibattiti
19:15 - 20:30   Sessjoni ta' votazzjoni
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

17:00 - 22:30   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
1  pointTkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma
  pointDibattitu konġunt - Servizzi diġitali u intelliġenza artifiċjali
13Skadenza -Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku
Rapport:  Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku

[2020/2018(INL)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
33Skadenza -Att dwar is-Servizzi Diġitali: adattament tar-regoli tad-dritt kummerċjali u ċivili għall-entitajiet kummerċjali li joperaw online
Rapport:  Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali: adattament tar-regoli tad-dritt kummerċjali u ċivili għall-entitajiet kummerċjali li joperaw online

[2020/2019(INL)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
60Skadenza -L-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-kwistjonijiet li jinħolqu rigward id-drittijiet fundamentali
Rapport:  Kris Peeters (A9-0172/2020)
Rapport dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-kwistjonijiet li jinħolqu rigward id-drittijiet fundamentali

[2020/2022(INI)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
10Skadenza -Qafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati
Rapport:  Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar qafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati

[2020/2012(INL)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
32 -Reġim ta' responsabbiltà ċivili għall-intelliġenza artifiċjali
Rapport:  Axel Voss (A9-0178/2020)
Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar reġim ta' responsabbiltà ċivili għall-intelliġenza artifiċjali

[2020/2014(INL)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
55Skadenza -Drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali
Rapport:  Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Rapport dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali

[2020/2015(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
58Skadenza pointIl-futur tal-edukazzjoni Ewropea fil-kuntest tal-COVID-19
Mistoqsijiet orali - [2020/2760(RSP)]
     
Sabine Verheyen (O-000052/2020 - B9-0020/20)
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
Kunsill
Il-futur tal-edukazzjoni Ewropea fil-kuntest tal-COVID-19
     
Sabine Verheyen (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
Kummissjoni
Il-futur tal-edukazzjoni Ewropea fil-kuntest tal-COVID-19
39Skadenza pointL-obbligi tal-Kummissjoni fil-qasam tar-reċiproċità tal-viżi b'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2018/1806
Mistoqsija orali - [2020/2605(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Kummissjoni
Obbligi fil-qasam tar-reċiproċità tal-viża skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2018/1806
  pointPreżentazzjonijiet qosra tar-rapporti li ġejjin:
53Skadenza -Rakkomandazzjoni lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward l-implimentazzjoni u l-governanza tal-Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO)
Rapport:  Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropewu lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward l-implimentazzjoni u l-governanza tal-Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO)

[2020/2080(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Artikolu 118
22Skadenza -Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mar-Repubblika tal-Moldova
Rapport:  Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mar-Repubblika tal-Moldova

[2019/2201(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
19:15 - 20:30   Sessjoni ta' votazzjoni      
63 voteRimarka: Il-votazzjonijiet se jitqassmu bejn is-sessjonijiet ta' votazzjonijiet different, skont l-għadd ta' emendi u l-għadd ta' talbiet għal votazzjonijiet maqsuma u separati
69 voteVotazzjonijiet uniċi
48***IvoteEmenda tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 fir-rigward ta' miżuri speċifiċi dwar vetturi ta' tmiem is-serje tal-kategorija L b'rispons għat-tifqigħa tal-COVID-19
Rapport:  Maria Grapini (A9-0190/2020)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 168/2013 fir-rigward ta' miżuri speċifiċi dwar vetturi ta' tmiem is-serje tal-kategorija L b'rispons għat-tifqigħa tal-COVID-19
[COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
54 voteMobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - EGF/2020/001 ES/Is-setturi anċillari għall-bini tal-vapuri fil-Galicia - Spanja
Rapport:  Valerie Hayer (A9-0192/2020)
Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni minn Spanja - EFG/2020/001 ES/Is-setturi anċillari għall-bini tal-vapuri fil-Galicia
[COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
70 voteDe?i?jonijiet dwar il-kwittanza
82 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - Kwittanza 2018: Baġit Generali tal-UE - Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
(Votazzjoni: 13/05/2020, dibattitu: 14/05/2020)
83 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Kwittanza 2018: Baġit Generali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
(Votazzjoni: 13/05/2020, dibattitu: 14/05/2020)
17:00 - 22:30   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)5'
Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli (bit-tweġibiet)10'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)20'
Rapporteur   (6x6') 36'
Rapporteur għal opinjoni   (17x1') 17'
Awtur (kumitat)   (2x3') 6'
Rapporteurs (Artikolu 160 tar-Regoli ta' Proċedura)   (2x4') 8'
Membri89'
PPE21'30S&D17'Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
13item on the agendapointAtt dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku
Alex Agius Saliba (A9-0181/2020
  -EmendiIt-Tlieta, 13 ta' Ottubru 2020, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 16 ta' Ottubru 2020, 12:00
33item on the agendapointAtt dwar is-Servizzi Diġitali: adattament tar-regoli tad-dritt kummerċjali u ċivili għall-entitajiet kummerċjali li joperaw online
Tiemo Wölken (A9-0177/2020
  -EmendiIt-Tlieta, 13 ta' Ottubru 2020, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 16 ta' Ottubru 2020, 12:00
60item on the agendapointL-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-kwistjonijiet li jinħolqu rigward id-drittijiet fundamentali
Kris Peeters (A9-0172/2020
  -Emendi tar-rapporteur, mill-inqas 71 Membru, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattiviIt-Tlieta, 13 ta' Ottubru 2020, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 16 ta' Ottubru 2020, 12:00
10item on the agendapointQafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati
Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020
  -EmendiIt-Tlieta, 13 ta' Ottubru 2020, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 16 ta' Ottubru 2020, 12:00
55item on the agendapointDrittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali
Stéphane Séjourné (A9-0176/2020
  -Emendi tar-rapporteur, mill-inqas 71 Membru, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattiviIt-Tlieta, 13 ta' Ottubru 2020, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 16 ta' Ottubru 2020, 12:00
58item on the agendapointIl-futur tal-edukazzjoni Ewropea fil-kuntest tal-COVID-19
(O-000052/2020 - B9-0020/20) (O-000053/2020 - B9-0021/20) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2020, 13:00
  -Emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 19 ta' Ottubru 2020, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tlieta, 20 ta' Ottubru 2020, 12:00
39item on the agendapointL-obbligi tal-Kummissjoni fil-qasam tar-reċiproċità tal-viżi b'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2018/1806
(O-000049/2020 - B9-0022/20) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2020, 13:00
  -Emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 19 ta' Ottubru 2020, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tlieta, 20 ta' Ottubru 2020, 12:00
53item on the agendapointRakkomandazzjoni lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward l-implimentazzjoni u l-governanza tal-Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO)
Radosław Sikorski (A9-0165/2020
  -EmendiL-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 16 ta' Ottubru 2020, 12:00
22item on the agendapointRapport dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mar-Repubblika tal-Moldova
Dragoş Tudorache (A9-0166/2020
  -EmendiL-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 16 ta' Ottubru 2020, 12:00
Aġġornata l-aħħar: 5 ta' Marzu 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza