Agenda
Brussel
Maandag 19 oktober 2020 - Vrijdag 23 oktober 2020 242k
Maandag 19 oktober 2020169kVersie: Vrijdag 23 oktober 2020, 09:02
 Agendapunten
17:00 - 22:30   Debatten
19:15 - 20:30   Stemronde
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

17:00 - 22:30   Debatten       Spreektijd
1  pointHervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
  pointGezamenlijk debat - Digitale diensten en artificiële intelligentie
13Deadline -Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren
Verslag:  Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over de Wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren

[2020/2018(INL)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
33Deadline -Wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn
Verslag:  Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over een wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn

[2020/2019(INL)]
Commissie juridische zaken
60Deadline -Wet inzake digitale diensten en daarmee samenhangende problemen op het vlak van de grondrechten
Verslag:  Kris Peeters (A9-0172/2020)
Verslag over de Wet inzake digitale diensten en daarmee samenhangende problemen op het vlak van de grondrechten

[2020/2022(INI)]
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
10Deadline -Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën
Verslag:  Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende een kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën

[2020/2012(INL)]
Commissie juridische zaken
32 -Civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor artificiële intelligentie
Verslag:  Axel Voss (A9-0178/2020)
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over een civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor artificiële intelligentie

[2020/2014(INL)]
Commissie juridische zaken
55Deadline -Intellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële intelligentie
Verslag:  Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Verslag over intellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële intelligentie

[2020/2015(INI)]
Commissie juridische zaken
58Deadline pointDe toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19
Mondelinge vragen - [2020/2760(RSP)]
     
Sabine Verheyen (O-000052/2020 - B9-0020/20)
Commissie cultuur en onderwijs
Raad
De toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19
     
Sabine Verheyen (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Commissie cultuur en onderwijs
Commissie
De toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19
39Deadline pointVerplichtingen van de Commissie op het gebied van visumwederkerigheid overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) 2018/1806
Mondelinge vraag - [2020/2605(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Commissie
Verplichtingen op het gebied van visumwederkerigheid overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) 2018/1806
  pointKorte presentaties van de volgende verslagen:
53Deadline -Aanbeveling aan de Raad en de VV/HV over uitvoering en governance van de permanente gestructureerde samenwerking (Pesco)
Verslag:  Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over uitvoering en governance van de permanente gestructureerde samenwerking (Pesco)

[2020/2080(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Artikel 118 van het Reglement
22Deadline -Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en de Republiek Moldavië
Verslag:  Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en de Republiek Moldavië

[2019/2201(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
19:15 - 20:30   Stemronde      
63 voteOpmerking: de stemmingen worden op basis van het aantal amendementen en het aantal verzoeken om aparte stemming en stemming in onderdelen over de verschillende stemrondes gespreid
69 voteEnkele stemming
48***IvoteWijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor voertuigen van categorie L uit restantvoorraden naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19
Verslag:  Maria Grapini (A9-0190/2020)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor voertuigen van categorie L uit restantvoorraden naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19
[COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)]
Commissie interne markt en consumentenbescherming
54 voteBeschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2020/001 ES/Galicia aanverwante sectoren van de scheepsbouw
Verslag:  Valerie Hayer (A9-0192/2020)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Spanje - EGF/2020/001 ES/Galicia aanverwante sectoren van de scheepsbouw)
[COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)]
Begrotingscommissie
70 voteKwijtingsbesluiten
82 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité
(Stemming: 13/05/2020, debat: 14/05/2020)
83 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Raad en Raad
(Stemming: 13/05/2020, debat: 14/05/2020)
17:00 - 22:30   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)5'
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)20'
Rapporteur   (6x6') 36'
Rapporteur voor advies   (17x1') 17'
Vraagsteller (commissie)   (2x3') 6'
Rapporteurs (artikel 160 van het Reglement)   (2x4') 8'
Leden89'
PPE21'30S&D17'Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
13item on the agendapointWet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren
Alex Agius Saliba (A9-0181/2020
  -AmendementenDinsdag 13 oktober 2020, 19:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 16 oktober 2020, 12:00
33item on the agendapointWet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn
Tiemo Wölken (A9-0177/2020
  -AmendementenDinsdag 13 oktober 2020, 19:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 16 oktober 2020, 12:00
60item on the agendapointWet inzake digitale diensten en daarmee samenhangende problemen op het vlak van de grondrechten
Kris Peeters (A9-0172/2020
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 71 leden, alternatieve ontwerpresolutiesDinsdag 13 oktober 2020, 19:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 16 oktober 2020, 12:00
10item on the agendapointKader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën
Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020
  -AmendementenDinsdag 13 oktober 2020, 19:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 16 oktober 2020, 12:00
55item on the agendapointIntellectuele-eigendomsrechten bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van artificiële intelligentie
Stéphane Séjourné (A9-0176/2020
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 71 leden, alternatieve ontwerpresolutiesDinsdag 13 oktober 2020, 19:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 16 oktober 2020, 12:00
58item on the agendapointDe toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19
(O-000052/2020 - B9-0020/20) (O-000053/2020 - B9-0021/20) 
  -OntwerpresolutiesWoensdag 14 oktober 2020, 13:00
  -Amendementen op de ontwerpresolutieMaandag 19 oktober 2020, 19:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Dinsdag 20 oktober 2020, 12:00
39item on the agendapointVerplichtingen van de Commissie op het gebied van visumwederkerigheid overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) 2018/1806
(O-000049/2020 - B9-0022/20) 
  -OntwerpresolutiesWoensdag 14 oktober 2020, 13:00
  -Amendementen op de ontwerpresolutieMaandag 19 oktober 2020, 19:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Dinsdag 20 oktober 2020, 12:00
53item on the agendapointAanbeveling aan de Raad en de VV/HV over uitvoering en governance van de permanente gestructureerde samenwerking (Pesco)
Radosław Sikorski (A9-0165/2020
  -AmendementenWoensdag 14 oktober 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 16 oktober 2020, 12:00
22item on the agendapointVerslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en de Republiek Moldavië
Dragoş Tudorache (A9-0166/2020
  -AmendementenWoensdag 14 oktober 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 16 oktober 2020, 12:00
Laatst bijgewerkt op: 5 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid