Porządek obrad
Bruksela
Poniedziałek, 19 października 2020 r. - Piątek, 23 października 2020 r. 248k
Poniedziałek, 19 października 2020172kWersja: Piątek, 23 października 2020, 09:02
 Punkty porządku dziennego
17:00 - 22:30   Debaty
19:15 - 20:30   Głosowanie
 Czas wystąpień
 Terminy

17:00 - 22:30   Debaty       Czas wystąpień
1  pointWznowienie sesji i porządek prac
  pointDebata łączna - Usługi cyfrowe i sztuczna inteligencja
13Termin -Akt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku
Sprawozdanie:  Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku

[2020/2018(INL)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
33Termin -Akt prawny o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową
Sprawozdanie:  Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową

[2020/2019(INL)]
Komisja Prawna
60Termin -Akt prawny o usługach cyfrowych i związane z nim kwestie z zakresu praw podstawowych
Sprawozdanie:  Kris Peeters (A9-0172/2020)
Sprawozdanie w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych i związanych z nim kwestii z zakresu praw podstawowych

[2020/2022(INI)]
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
10Termin -Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii
Sprawozdanie:  Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie ram aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii

[2020/2012(INL)]
Komisja Prawna
32 -System odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję
Sprawozdanie:  Axel Voss (A9-0178/2020)
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie systemu odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję

[2020/2014(INL)]
Komisja Prawna
55Termin -Prawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji
Sprawozdanie:  Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Sprawozdanie w sprawie praw własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji

[2020/2015(INI)]
Komisja Prawna
58Termin pointPrzyszłość europejskiej edukacji w kontekście Covid-19
Pytania wymagające odpowiedzi ustnej - [2020/2760(RSP)]
     
Sabine Verheyen (O-000052/2020 - B9-0020/20)
Komisja Kultury i Edukacji
Rada
Przyszłość edukacji europejskiej w kontekście COVID-19
     
Sabine Verheyen (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Komisja Kultury i Edukacji
Komisja
Przyszłość edukacji europejskiej w kontekście COVID-19
39Termin pointObowiązki Komisji w dziedzinie wzajemności wizowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1806
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej - [2020/2605(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Komisja
Zobowiązania w dziedzinie wzajemności wizowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1806
  pointKrótka prezentacja następujących sprawozdań:
53Termin -Zalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią
Sprawozdanie:  Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią

[2020/2080(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Art. 118 Regulaminu
22Termin -Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią
Sprawozdanie:  Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią

[2019/2201(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
19:15 - 20:30   Głosowanie      
63 voteUwaga: Głosowanie może zostać rozdzielone na części w zależności od liczby poprawek i liczby wniosków o głosowanie odrębne i podzielone
69 votePojedyncze głosowania
48***IvoteZmiana rozporządzenia (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do szczególnych środków dotyczących pojazdów kategorii L z końcowej partii produkcji w odpowiedzi na pandemię COVID-19
Sprawozdanie:  Maria Grapini (A9-0190/2020)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do szczególnych środków dotyczących pojazdów kategorii L z końcowej partii produkcji w odpowiedzi na pandemię COVID-19
[COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)]
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
54 voteUruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Hiszpanii – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
Sprawozdanie:  Valerie Hayer (A9-0192/2020)
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Hiszpanii – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
[COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)]
Komisja Budżetowa
70 voteDecyzje o udzieleniu absolutorium
82 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) – Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Gospodarczy i Społeczny
(Głosowanie: 13/05/2020, debata: 14/05/2020)
83 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) – Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
(Głosowanie: 13/05/2020, debata: 14/05/2020)
17:00 - 22:30   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)5'
Wiceprzewodniczący Komisji / Wysoki Przedstawiciel (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)20'
Sprawozdawca   (6x6') 36'
Sprawozdawca komisji opiniodawczej   (17x1') 17'
Autor (komisja)   (2x3') 6'
Sprawozdawcy (art. 160 Regulaminu)   (2x4') 8'
Posłowie89'
PPE21'30S&D17'Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
13item on the agendapointAkt prawny o usługach cyfrowych: poprawa funkcjonowania jednolitego rynku
Alex Agius Saliba (A9-0181/2020
  -PoprawkiWtorek, 13 października 2020, 19:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 16 października 2020, 12:00
33item on the agendapointAkt prawny o usługach cyfrowych: dostosowanie przepisów prawa handlowego i cywilnego do podmiotów gospodarczych prowadzących działalność internetową
Tiemo Wölken (A9-0177/2020
  -PoprawkiWtorek, 13 października 2020, 19:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 16 października 2020, 12:00
60item on the agendapointAkt prawny o usługach cyfrowych i związane z nim kwestie z zakresu praw podstawowych
Kris Peeters (A9-0172/2020
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 71 posłów, alternatywne projekty rezolucjiWtorek, 13 października 2020, 19:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 16 października 2020, 12:00
10item on the agendapointRamy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii
Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020
  -PoprawkiWtorek, 13 października 2020, 19:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 16 października 2020, 12:00
55item on the agendapointPrawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji
Stéphane Séjourné (A9-0176/2020
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 71 posłów, alternatywne projekty rezolucjiWtorek, 13 października 2020, 19:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 16 października 2020, 12:00
58item on the agendapointPrzyszłość europejskiej edukacji w kontekście Covid-19
(O-000052/2020 - B9-0020/20) (O-000053/2020 - B9-0021/20) 
  -Projekty rezolucjiŚroda, 14 października 2020, 13:00
  -poprawkiPoniedziałek, 19 października 2020, 19:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 20 października 2020, 12:00
39item on the agendapointObowiązki Komisji w dziedzinie wzajemności wizowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1806
(O-000049/2020 - B9-0022/20) 
  -Projekty rezolucjiŚroda, 14 października 2020, 13:00
  -poprawkiPoniedziałek, 19 października 2020, 19:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 20 października 2020, 12:00
53item on the agendapointZalecenie dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie wdrażania stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz zarządzania nią
Radosław Sikorski (A9-0165/2020
  -PoprawkiŚroda, 14 października 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 16 października 2020, 12:00
22item on the agendapointSprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią
Dragoş Tudorache (A9-0166/2020
  -PoprawkiŚroda, 14 października 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 16 października 2020, 12:00
Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności