Program
Brusel
Pondelok, 19. októbra 2020 - Piatok, 23. októbra 2020 246k
Pondelok, 19. októbra 2020172kVerzia: Piatok, 23. októbra 2020, 09:03
 Body programu
17:00 - 22:30   Rozpravy
19:15 - 20:30   Hlasovanie
 Rečnícky čas
 Lehoty

17:00 - 22:30   Rozpravy       Rečnícky čas
1  pointPokračovanie schôdze a program práce
  pointSpoločná rozprava - Digitálne služby a umelá inteligencia
13Termín -Akt o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu
Správa:  Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Správa s odporúčaniami Komisii o akte o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu

[2020/2018(INL)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
33Termín -Akt o digitálnych službách: prispôsobenie pravidiel obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online
Správa:  Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Správa s odporúčaniami Komisii o akte o digitálnych službách: prispôsobenie pravidiel obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online

[2020/2019(INL)]
Výbor pre právne veci
60Termín -Akt o digitálnych službách a súvisiace otázky základných práv
Správa:  Kris Peeters (A9-0172/2020)
Správa o akte o digitálnych službách a súvisiacich otázkach základných práv

[2020/2022(INI)]
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
10Termín -Rámec pre etické aspekty umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií
Správa:  Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Správa s odporúčaniami Komisii o rámci pre etické aspekty umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií

[2020/2012(INL)]
Výbor pre právne veci
32 -Režim občianskoprávnej zodpovednosti za umelú inteligenciu
Správa:  Axel Voss (A9-0178/2020)
Správa s odporúčaniami Komisii o režime občianskoprávnej zodpovednosti za umelú inteligenciu

[2020/2014(INL)]
Výbor pre právne veci
55Termín -Práva duševného vlastníctva v súvislosti s rozvojom technológií umelej inteligencie
Správa:  Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Správa o právach duševného vlastníctva v súvislosti s rozvojom technológií umelej inteligencie

[2020/2015(INI)]
Výbor pre právne veci
58Termín pointBudúcnosť európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19
Otázky na ústne zodpovedanie - [2020/2760(RSP)]
     
Sabine Verheyen (O-000052/2020 - B9-0020/20)
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Rada
Budúcnosť európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19
     
Sabine Verheyen (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Komisia
Budúcnosť európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19
39Termín pointPovinnosti Komisie v oblasti vízovej reciprocity podľa článku 7 nariadenia (EÚ) 2018/1806
Otázka na ústne zodpovedanie - [2020/2605(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Komisia
Povinnosti v oblasti vízovej reciprocity v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) 2018/1806
  pointKrátka prezentácia týchto správ:
53Termín -Odporúčanie Rade a PK/VP o vykonávaní a riadení stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO)
Správa:  Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o vykonávaní a riadení stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO)

[2020/2080(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Článok 118
22Termín -Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou
Správa:  Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou

[2019/2201(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
19:15 - 20:30   Hlasovanie      
63 votePoznámka: Hlasovanie môže byť rozdelené do niekoľkých blokov v závislosti od počtu pozmeňujúcich návrhov a počtu žiadostí o hlasovanie po častiach a oddelené hlasovanie.
69 voteJediné hlasovania
48***IvoteZmena nariadenia (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia týkajúce sa vozidiel kategórie L z ukončených sérií, prijaté v reakcii na pandémiu COVID-19
Správa:  Maria Grapini (A9-0190/2020)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia týkajúce sa vozidiel kategórie L z ukončených sérií, prijaté v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19
[COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)]
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
54 voteMobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2020/001 ES/Pridružené odvetvia stavby lodí v Galícii
Správa:  Valerie Hayer (A9-0192/2020)
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii základe žiadosti Španielska – EGF/2020/001 ES/Pridružené odvetvia stavby lodí v Galícii
[COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)]
Výbor pre rozpočet
70 voteRozhodnutia o absolutóriu
82 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) – Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
(Hlasovanie: 13. 5. 2020, rozprava: 14. 5. 2020)
83 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) – Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada
(Hlasovanie: 13. 5. 2020, rozprava: 14. 5. 2020)
17:00 - 22:30   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)5'
Podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)20'
Spravodajca   (6x6') 36'
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko   (17x1') 17'
Autor (výbor)   (2x3') 6'
Spravodajcovia (článok 160 rokovacieho poriadku)   (2x4') 8'
Poslanci89'
PPE21'30S&D17'Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
13item on the agendapointAkt o digitálnych službách: zlepšenie fungovania jednotného trhu
Alex Agius Saliba (A9-0181/2020
  -Pozmeňujúce návrhyUtorok, 13. októbra 2020, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 16. októbra 2020, 12:00
33item on the agendapointAkt o digitálnych službách: prispôsobenie pravidiel obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online
Tiemo Wölken (A9-0177/2020
  -Pozmeňujúce návrhyUtorok, 13. októbra 2020, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 16. októbra 2020, 12:00
60item on the agendapointAkt o digitálnych službách a súvisiace otázky základných práv
Kris Peeters (A9-0172/2020
  -Pozmeňujúce návrhy predložené spravodajcom, najmenej 71 poslancov EP, alternatívne návrhy uzneseníUtorok, 13. októbra 2020, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 16. októbra 2020, 12:00
10item on the agendapointRámec pre etické aspekty umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií
Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020
  -Pozmeňujúce návrhyUtorok, 13. októbra 2020, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 16. októbra 2020, 12:00
55item on the agendapointPráva duševného vlastníctva v súvislosti s rozvojom technológií umelej inteligencie
Stéphane Séjourné (A9-0176/2020
  -Pozmeňujúce návrhy predložené spravodajcom, najmenej 71 poslancov EP, alternatívne návrhy uzneseníUtorok, 13. októbra 2020, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 16. októbra 2020, 12:00
58item on the agendapointBudúcnosť európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19
(O-000052/2020 - B9-0020/20) (O-000053/2020 - B9-0021/20) 
  -Návrhy uzneseníStreda, 14. októbra 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia Pondelok, 19. októbra 2020, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 20. októbra 2020, 12:00
39item on the agendapointPovinnosti Komisie v oblasti vízovej reciprocity podľa článku 7 nariadenia (EÚ) 2018/1806
(O-000049/2020 - B9-0022/20) 
  -Návrhy uzneseníStreda, 14. októbra 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia Pondelok, 19. októbra 2020, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 20. októbra 2020, 12:00
53item on the agendapointOdporúčanie Rade a PK/VP o vykonávaní a riadení stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO)
Radosław Sikorski (A9-0165/2020
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 14. októbra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 16. októbra 2020, 12:00
22item on the agendapointSpráva o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou
Dragoş Tudorache (A9-0166/2020
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 14. októbra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 16. októbra 2020, 12:00
Posledná úprava: 5. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia