Dnevni red
Bruselj
Ponedeljek, 19. oktober 2020 - Petek, 23. oktober 2020 241k
Ponedeljek, 19. oktober 2020164kRazličica: Petek, 23. oktober 2020, 09:03
 Točke na dnevnem redu
17:00 - 22:30   Razprave
19:15 - 20:30   Glasovanje
 Čas za govor
 Roki

17:00 - 22:30   Razprave       Čas za govor
1  pointNadaljevanje zasedanja in razpored dela
  pointSkupna razprava - Digitalne storitve in umetna inteligenca
13Rok -Akt o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga
Poročilo:  Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Poročilo s priporočili Komisiji o aktu o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga

[2020/2018(INL)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
33Rok -Akt o digitalnih storitvah: prilagoditev pravil poslovnega in civilnega prava za poslovne subjekte, ki poslujejo na spletu
Poročilo:  Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Poročilo s priporočili Komisiji o aktu o digitalnih storitvah: prilagoditev pravil gospodarskega in civilnega prava za podjetja, ki poslujejo na spletu

[2020/2019(INL)]
Odbor za pravne zadeve
60Rok -Akt o digitalnih storitvah in vprašanja, ki se zastavljajo na področju temeljnih pravic
Poročilo:  Kris Peeters (A9-0172/2020)
Poročilo o aktu o digitalnih storitvah in vprašanjih, ki se zastavljajo na področju temeljnih pravic

[2020/2022(INI)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
10Rok -Okvir za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije
Poročilo:  Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Poročilo s priporočili Komisiji o okviru za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije

[2020/2012(INL)]
Odbor za pravne zadeve
32 -Ureditev civilne odgovornosti za področje umetne inteligence
Poročilo:  Axel Voss (A9-0178/2020)
Poročilo s priporočili Komisiji o ureditvi civilne odgovornosti za področje umetne inteligence

[2020/2014(INL)]
Odbor za pravne zadeve
55Rok -Pravice intelektualne lastnine pri razvoju tehnologije umetne inteligence
Poročilo:  Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Poročilo o pravicah intelektualne lastnine pri razvoju tehnologije umetne inteligence

[2020/2015(INI)]
Odbor za pravne zadeve
58Rok pointPrihodnost evropskega izobraževanja v kontekstu covida-19
Vprašanja za ustni odgovor - [2020/2760(RSP)]
     
Sabine Verheyen (O-000052/2020 - B9-0020/20)
Odbor za kulturo in izobraževanje
Svet
Prihodnost evropskega izobraževanja v okviru COVID-19
     
Sabine Verheyen (O-000053/2020 - B9-0021/20)
Odbor za kulturo in izobraževanje
Komisija
Prihodnost evropskega izobraževanja v okviru COVID-19
39Rok pointObveznosti Komisije na področju vizumske vzajemnosti v skladu s členom 7 Uredbe (EU) 2018/1806
Vprašanje za ustni odgovor - [2020/2605(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000049/2020 - B9-0022/20)
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Komisija
Obveznosti na področju vizumske vzajemnosti v skladu s členom 7 Uredbe (EU) 2018/1806
  pointKratke predstavitve naslednjih poročil:
53Rok -Priporočilo Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z izvajanjem in upravljanjem stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO)
Poročilo:  Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z izvajanjem in upravljanjem stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO)

[2020/2080(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Člen 118 Poslovnika
22Rok -Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Republiko Moldavijo
Poročilo:  Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Republiko Moldavijo

[2019/2201(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
19:15 - 20:30   Glasovanje      
63 voteOpomba: glasovanje bo potekalo v več delih, odvisno od števila predlogov sprememb in števila zahtev za ločeno glasovanje in glasovanje po delih
69 voteEno samo glasovanje
48***IvoteSprememba Uredbe (EU) št. 168/2013 glede posebnih ukrepov za vozila kategorije L iz zaključka serije kot odziv na izbruh COVID-19
Poročilo:  Maria Grapini (A9-0190/2020)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013 glede posebnih ukrepov za vozila kategorije L iz zaključka serije kot odziv na izbruh COVID-19
[COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
54 voteUporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors - Španija
Poročilo:  Valerie Hayer (A9-0192/2020)
Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Španije – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
[COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)]
Odbor za proračun
70 voteSklepi o razrešnici
82 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) – Razrešnica 2018: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
(glasovanje: 13/05/2020, razprava: 14/05/2020)
83 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Razrešnica 2018: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
(glasovanje: 13/05/2020, razprava: 14/05/2020)
17:00 - 22:30   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)5'
Podpredsednik Komisije/visoki predstavnik (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)20'
Poročevalec   (6x6') 36'
Pripravljavec mnenja   (17x1') 17'
Avtor (odbor)   (2x3') 6'
Poročevalci (člen 160 Poslovnika)   (2x4') 8'
Poslanci89'
PPE21'30S&D17'Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
13item on the agendapointAkt o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga
Alex Agius Saliba (A9-0181/2020
  -Predlogi spremembTorek, 13. oktober 2020, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 16. oktober 2020, 12:00
33item on the agendapointAkt o digitalnih storitvah: prilagoditev pravil poslovnega in civilnega prava za poslovne subjekte, ki poslujejo na spletu
Tiemo Wölken (A9-0177/2020
  -Predlogi spremembTorek, 13. oktober 2020, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 16. oktober 2020, 12:00
60item on the agendapointAkt o digitalnih storitvah in vprašanja, ki se zastavljajo na področju temeljnih pravic
Kris Peeters (A9-0172/2020
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 71 poslancev, nadomestni predlogi resolucijTorek, 13. oktober 2020, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 16. oktober 2020, 12:00
10item on the agendapointOkvir za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije
Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020
  -Predlogi spremembTorek, 13. oktober 2020, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 16. oktober 2020, 12:00
55item on the agendapointPravice intelektualne lastnine pri razvoju tehnologije umetne inteligence
Stéphane Séjourné (A9-0176/2020
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 71 poslancev, nadomestni predlogi resolucijTorek, 13. oktober 2020, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 16. oktober 2020, 12:00
58item on the agendapointPrihodnost evropskega izobraževanja v kontekstu covida-19
(O-000052/2020 - B9-0020/20) (O-000053/2020 - B9-0021/20) 
  -Predlogi resolucijSreda, 14. oktober 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 19. oktober 2020, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 20. oktober 2020, 12:00
39item on the agendapointObveznosti Komisije na področju vizumske vzajemnosti v skladu s členom 7 Uredbe (EU) 2018/1806
(O-000049/2020 - B9-0022/20) 
  -Predlogi resolucijSreda, 14. oktober 2020, 13:00
  -Predlogi sprememb na predlog resolucijePonedeljek, 19. oktober 2020, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihTorek, 20. oktober 2020, 12:00
53item on the agendapointPriporočilo Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z izvajanjem in upravljanjem stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO)
Radosław Sikorski (A9-0165/2020
  -Predlogi spremembSreda, 14. oktober 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 16. oktober 2020, 12:00
22item on the agendapointPoročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Republiko Moldavijo
Dragoş Tudorache (A9-0166/2020
  -Predlogi spremembSreda, 14. oktober 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 16. oktober 2020, 12:00
Zadnja posodobitev: 5. marec 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov