Dagsorden
Bruxelles
Mandag den 19. oktober 2020 - Fredag den 23. oktober 2020 247k
Tirsdag den 20. oktober 2020178kUdgave: Fredag den 23. oktober 2020, 08:56
 Punkter på dagsordenen
09:00   Meddelelse af resultater
09:15 - 10:30   Første afstemningsrunde
09:15 - 13:00   Forhandling
13:00   Meddelelse af resultater
14:30 - 15:45   Anden afstemningsrunde
15:00 - 18:00   Forhandling
18:15   Meddelelse af resultater
20:00 - 21:15   Tredje afstemningsrunde
23:00   Meddelelse af resultater
 Taletid
 Frister

09:00   Meddelelse af resultater      
126 pointMeddelelse af resultater
09:15 - 10:30   Første afstemningsrunde      
71 voteAfstemning om ændringsforslag
77 voteRadosław Sikorski (AFET A9-0165/2020) - Henstilling til Rådet og HR/NF om gennemførelsen og forvaltningen af det permanente strukturerede samarbejde (PESCO)
Forretningsordenens artikel 118
78 voteDragoş Tudorache (AFET A9-0166/2020) - Rapport om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Republikken Moldova
79 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
(Afstemning: 13/05/2020, forhandling: 14/05/2020)
80 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
(Afstemning: 13/05/2020, forhandling: 14/05/2020)
09:15 - 13:00   Forhandling       Taletid
  pointForhandling under ét - Den fælles landbrugspolitik
19Frist***I-Den fælles landbrugspolitik - støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne og finansieres gennem EGFL og ELFUL
Betænkning:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
20Frist***I-Den fælles landbrugspolitik: finansiering, forvaltning og overvågning
Betænkning:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
21Frist***I-Den fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og andre forordninger
Betænkning:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, (EU) nr. 251/2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter, (EU) nr. 228/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og (EU) nr. 229/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
13:00   Meddelelse af resultater      
127 pointMeddelelse af resultater
14:30 - 15:45   Anden afstemningsrunde      
81 voteEndelig afstemning
43Frist voteDecharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Betænkning:  Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
[COM(2019)0316 - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Torsdag den 14. maj 2020
44Frist voteDecharge 2018: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
Betænkning:  Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet
[COM(2019)0316 - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling: Torsdag den 14. maj 2020
141 voteAfstemning om ændringsforslag
72 voteAlex Agius Saliba (IMCO A9-0181/2020) - Retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde
73 voteTiemo Wölken (JURI A9-0177/2020) - Retsakt om Digitale Tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der
opererer online
75 voteIbán García Del Blanco (JURI A9-0186/2020) - Ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier
76 voteStéphane Séjourné (JURI A9-0176/2020) - Intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens
15:00 - 18:00   Forhandling       Taletid
25 pointKommissionens arbejdsprogram for 2021
Redegørelse ved Kommissionen
[2020/2772(RSP)]
Talerrunde med de politiske gruppers ordførere
50Frist pointHenstilling til Rådet, Kommissionen og HR/NF om forbindelserne med Hviderusland
Betænkning:  Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forbindelserne med Hviderusland
[2020/2081(INI)]
Udenrigsudvalget
Forretningsordenens artikel 118
28Frist pointHenstilling til HR/NF og Rådet om forberedelsen af gennemgangsprocessen for den 10. ikkespredningstraktat (NPT), kernevåbenkontrol og mulighederne for atomnedrustning
Betænkning:  Sven Mikser (A9-0020/2020)
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen om forberedelsen af gennemgangsprocessen for ikkespredningstraktaten (NPT) i 2020, kernevåbenkontrol og mulighederne for atomnedrustning
[2020/2004(INI)]
Udenrigsudvalget
Forretningsordenens artikel 118
65 pointPolitibrutalitet i EU
Redegørelser ved Rådet og Kommissionen
[2020/2823(RSP)]
18:15   Meddelelse af resultater      
128 pointMeddelelse af resultater
20:00 - 21:15   Tredje afstemningsrunde      
154 voteAfstemning om ændringsforslag
144 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Den fælles landbrugspolitik - støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne og finansieres gennem EGFL og ELFUL
145 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Den fælles landbrugspolitik: finansiering, forvaltning og overvågning
125 voteEndelig afstemning
13Frist voteRetsakt om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde
Betænkning:  Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde
[2020/2018(INL)]
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
33Frist voteRetsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online
Betænkning:  Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om en retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online
[2020/2019(INL)]
Retsudvalget
60Frist voteRetsakt om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder
Betænkning:  Kris Peeters (A9-0172/2020)
Betænkning om retsakten om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder
[2020/2022(INI)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
10Frist voteRamme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier
Betænkning:  Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om en ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier
[2020/2012(INL)]
Retsudvalget
32 voteCivilretlig erstatningsansvarsordning for kunstig intelligens
Betænkning:  Axel Voss (A9-0178/2020)
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om en civilretlig erstatningsansvarsordning for kunstig intelligens
[2020/2014(INL)]
Retsudvalget
55Frist voteIntellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens
Betænkning:  Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Betænkning om intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens
[2020/2015(INI)]
Retsudvalget
53Frist voteHenstilling til Rådet og HR/NF om gennemførelsen og forvaltningen af det permanente strukturerede samarbejde (PESCO)
Betænkning:  Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om gennemførelsen og forvaltningen af det permanente strukturerede samarbejde (PESCO)
[2020/2080(INI)]
Udenrigsudvalget
Forretningsordenens artikel 118
22Frist voteRapport om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Republikken Moldova
Betænkning:  Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Republikken Moldova
[2019/2201(INI)]
Udenrigsudvalget
84 voteAfstemning om ændringsforslag
85 votePetras Auštrevičius (AFET A9-0167/2020) - Henstilling til Rådet, Kommissionen og HR/NF om forbindelserne med Hviderusland
Forretningsordenens artikel 118
86 voteSven Mikser (AFET A9-0020/2020) - Henstilling til HR/NF og Rådet om forberedelsen af gennemgangsprocessen for ikkespredningstraktaten (NPT) i 2020, kernevåbenkontrol og mulighederne for atomnedrustning
Forretningsordenens artikel 118
23:00   Meddelelse af resultater      
129 pointMeddelelse af resultater
09:15 - 13:00   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)10'
Ordfører   (3x6') 18'
Ordfører for udtalelse   (6x1') 6'
Medlemmer120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
15:00 - 18:00   Forhandling     item on the agenda
Rådet (inkl. svar)10'
Næstformand for Kommissionen/Højtstående repræsentant (inkl. svar)10'
Kommissionen (inkl. svar)20'
Ordfører   (2x6') 12'
Medlemmer60'
PPE13'30S&D11'Renew8'ID6'30Verts/ALE6'30ECR6'GUE/NGL4'30NI4'
19item on the agendapointDen fælles landbrugspolitik - støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne og finansieres gennem EGFL og ELFUL
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 14. oktober 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 19. oktober 2020, 12:00
20item on the agendapointDen fælles landbrugspolitik: finansiering, forvaltning og overvågning
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 14. oktober 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 19. oktober 2020, 12:00
21item on the agendapointDen fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og andre forordninger
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 14. oktober 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 19. oktober 2020, 12:00
43item on the agendapointDecharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020
  -ÆndringsforslagTorsdag den 15. oktober 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 16. oktober 2020, 12:00
44item on the agendapointDecharge 2018: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020
  -ÆndringsforslagTorsdag den 15. oktober 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 16. oktober 2020, 12:00
50item on the agendapointHenstilling til Rådet, Kommissionen og HR/NF om forbindelserne med Hviderusland
Petras Auštrevičius (A9-0167/2020
  -ÆndringsforslagOnsdag den 14. oktober 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 16. oktober 2020, 12:00
28item on the agendapointHenstilling til HR/NF og Rådet om forberedelsen af gennemgangsprocessen for den 10. ikkespredningstraktat (NPT), kernevåbenkontrol og mulighederne for atomnedrustning
Sven Mikser (A9-0020/2020
  -ÆndringsforslagOnsdag den 14. oktober 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 16. oktober 2020, 12:00
13item on the agendapointRetsakt om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde
Alex Agius Saliba (A9-0181/2020
  -ÆndringsforslagTirsdag den 13. oktober 2020, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 16. oktober 2020, 12:00
33item on the agendapointRetsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online
Tiemo Wölken (A9-0177/2020
  -ÆndringsforslagTirsdag den 13. oktober 2020, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 16. oktober 2020, 12:00
60item on the agendapointRetsakt om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder
Kris Peeters (A9-0172/2020
  -Ændringsforslag fra ordføreren, mindst 71 medlemmer, alternative beslutningsforslag Tirsdag den 13. oktober 2020, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 16. oktober 2020, 12:00
10item on the agendapointRamme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier
Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020
  -ÆndringsforslagTirsdag den 13. oktober 2020, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 16. oktober 2020, 12:00
55item on the agendapointIntellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens
Stéphane Séjourné (A9-0176/2020
  -Ændringsforslag fra ordføreren, mindst 71 medlemmer, alternative beslutningsforslag Tirsdag den 13. oktober 2020, 19:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 16. oktober 2020, 12:00
53item on the agendapointHenstilling til Rådet og HR/NF om gennemførelsen og forvaltningen af det permanente strukturerede samarbejde (PESCO)
Radosław Sikorski (A9-0165/2020
  -ÆndringsforslagOnsdag den 14. oktober 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 16. oktober 2020, 12:00
22item on the agendapointRapport om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Republikken Moldova
Dragoş Tudorache (A9-0166/2020
  -ÆndringsforslagOnsdag den 14. oktober 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 16. oktober 2020, 12:00
Seneste opdatering: 23. oktober 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik