Dnevni red
Bruxelles
Ponedjeljak, 19. listopada 2020. - Petak, 23. listopada 2020. 243k
utorak, 20. listopada 2020.176kVerzija: petak, 23. listopada 2020., 08:59
 Točke dnevnog reda
09:00   Objava rezultata glasovanja
09:15 - 10:30   Prvo glasovanje
09:15 - 13:00   Rasprave
13:00   Objava rezultata glasovanja
14:30 - 15:45   Drugo glasovanje
15:00 - 18:00   Rasprave
18:15   Objava rezultata glasovanja
20:00 - 21:15   Treće glasovanje
23:00   Objava rezultata glasovanja
 Vrijeme za izlaganje
 Rokovi

09:00   Objava rezultata glasovanja      
126 pointObjava rezultata glasovanja
09:15 - 10:30   Prvo glasovanje      
71 voteGlasovanje o amandmanima
77 voteRadosław Sikorski (AFET A9-0165/2020) - Preporuka Vijeću i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku o provedbi stalne strukturirane suradnje i upravljanju njome (PESCO)
Članak 118. Poslovnika
78 voteDragoş Tudorache (AFET A9-0166/2020) - Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Republike Moldove
79 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor
(glasovanje: 13. 5. 2020., rasprava: 14. 5. 2020.)
80 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće
(glasovanje: 13. 5. 2020., rasprava: 14. 5. 2020.)
09:15 - 13:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
  pointZajednička rasprava - ZPP
19Rok***I-Zajednička poljoprivredna politika - potpora za strateške planove koje izrađuju države članice i koji se financiraju iz fondova EFJP i EPFRR
Izvješće:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
20Rok***I-Zajednička poljoprivredna politika: financiranje, upravljanje i nadzor
Izvješće:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
21Rok***I-Zajednička poljoprivredna politika - izmjena Uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta i drugih uredbi
Izvješće:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina, (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i (EU) br. 229/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
13:00   Objava rezultata glasovanja      
127 pointObjava rezultata glasovanja
14:30 - 15:45   Drugo glasovanje      
81 voteKonačno glasovanje
43Rok voteRazrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor
Izvješće:  Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor


[COM(2019)0316 - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: četvrtak, 14. svibnja 2020.
44Rok voteRazrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće
Izvješće:  Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće
[COM(2019)0316 - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Rasprava: četvrtak, 14. svibnja 2020.
141 voteGlasovanje o amandmanima
72 voteAlex Agius Saliba (IMCO A9-0181/2020) - Akt o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta
73 voteTiemo Wölken (JURI A9-0177/2020) - Akt o digitalnim uslugama: prilagodba trgovinskih pravila i propisa u području građanskog prava za komercijalne subjekte koji posluju preko interneta
75 voteIbán García Del Blanco (JURI A9-0186/2020) - Okvir etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija
76 voteStéphane Séjourné (JURI A9-0176/2020) - Prava intelektualnog vlasništva za razvoj tehnologija umjetne inteligencije
15:00 - 18:00   Rasprave       Vrijeme za izlaganje
25 pointProgram rada Komisije za 2021.
Izjava Komisije
[2020/2772(RSP)]
Jedan krug govornika iz klubova zastupnika
50Rok pointPreporuka Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o odnosima s Bjelarusom
Izvješće:  Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o odnosima s Bjelarusom
[2020/2081(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Članak 118. Poslovnika
28Rok pointPreporuka potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije i Vijeću u vezi s pripremom 10. postupka revizije Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT), kontroli nuklearnog oružja i mogućnostima nuklearnog razoružanja
Izvješće:  Sven Mikser (A9-0020/2020)
Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o pripremi postupka revizije Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT) 2020. godine, kontroli nuklearnog oružja i mogućnostima nuklearnog razoružanja


[2020/2004(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Članak 118. Poslovnika
65 pointPolicijska brutalnost u EU-u
Izjave Vijeća i Komisije
[2020/2823(RSP)]
18:15   Objava rezultata glasovanja      
128 pointObjava rezultata glasovanja
20:00 - 21:15   Treće glasovanje      
154 voteGlasovanje o amandmanima
144 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Zajednička poljoprivredna politika - potpora za strateške planove koje izrađuju države članice i koji se financiraju iz fondova EFJP i EPFRR
145 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Zajednička poljoprivredna politika: financiranje, upravljanje i nadzor
125 voteKonačno glasovanje
13Rok voteAkt o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta

Izvješće:  Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Izvješće s preporukama Komisiji o Aktu o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta
[2020/2018(INL)]
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
33Rok voteAkt o digitalnim uslugama: prilagodba trgovinskih pravila i propisa u području građanskog prava za komercijalne subjekte koji posluju preko interneta
Izvješće:  Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Izvješće s preporukama Komisiji o Aktu o digitalnim uslugama: prilagodba trgovinskih pravila i propisa u području građanskog prava za komercijalne subjekte koji posluju preko interneta
[2020/2019(INL)]
Odbor za pravna pitanja
60Rok voteAkt o digitalnim uslugama i postavljena pitanja o temeljnim pravima
Izvješće:  Kris Peeters (A9-0172/2020)
Izvješće o Aktu o digitalnim uslugama i postavljenim pitanjima o temeljnim pravima
[2020/2022(INI)]
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
10Rok voteOkvir etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija

Izvješće:  Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Izvješće s preporukama Komisiji o okviru etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija
[2020/2012(INL)]
Odbor za pravna pitanja
32 voteSustav građanskopravne odgovornosti za umjetnu inteligenciju
Izvješće:  Axel Voss (A9-0178/2020)
Izvješće s preporukama Komisiji o sustavu građanskopravne odgovornosti za umjetnu inteligenciju
[2020/2014(INL)]
Odbor za pravna pitanja
55Rok votePrava intelektualnog vlasništva za razvoj tehnologija umjetne inteligencije
Izvješće:  Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Izvješće o pravima intelektualnog vlasništva za razvoj tehnologija umjetne inteligencije
[2020/2015(INI)]
Odbor za pravna pitanja
53Rok votePreporuka Vijeću i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku o provedbi stalne strukturirane suradnje i upravljanju njome (PESCO)
Izvješće:  Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Izvješće o Preporuci Europskog parlamenta Vijeću i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o provedbi stalne strukturirane suradnje i upravljanju njome (PESCO)
[2020/2080(INI)]
Odbor za vanjske poslove
Članak 118. Poslovnika
22Rok voteIzvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Republike Moldove
Izvješće:  Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Republike Moldove
[2019/2201(INI)]
Odbor za vanjske poslove
84 voteGlasovanje o amandmanima
85 votePetras Auštrevičius (AFET A9-0167/2020) - Preporuka Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku o odnosima s Bjelarusom
Članak 118. Poslovnika
86 voteSven Mikser (AFET A9-0020/2020) - Preporuka potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku za pripremu postupka revizije Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT) 2020., kontroli nuklearnog oružja i mogućnostima nuklearnog razoružanja
Članak 118. Poslovnika
23:00   Objava rezultata glasovanja      
129 pointObjava rezultata glasovanja
09:15 - 13:00   Rasprave     item on the agenda
Komisija (uključujući odgovore)10'
Izvjestitelj   (3x6') 18'
Izvjestitelj za mišljenje   (6x1') 6'
Zastupnici120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
15:00 - 18:00   Rasprave     item on the agenda
Vijeće (uključujući odgovore)10'
Potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica (uključujući odgovore)10'
Komisija (uključujući odgovore)20'
Izvjestitelj   (2x6') 12'
Zastupnici60'
PPE13'30S&D11'Renew8'ID6'30Verts/ALE6'30ECR6'GUE/NGL4'30NI4'
19item on the agendapointZajednička poljoprivredna politika - potpora za strateške planove koje izrađuju države članice i koji se financiraju iz fondova EFJP i EPFRR
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 14. listopada 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 19. listopada 2020., 12:00
20item on the agendapointZajednička poljoprivredna politika: financiranje, upravljanje i nadzor
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 14. listopada 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 19. listopada 2020., 12:00
21item on the agendapointZajednička poljoprivredna politika - izmjena Uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta i drugih uredbi
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 14. listopada 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 19. listopada 2020., 12:00
43item on the agendapointRazrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor
Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020
  -Amandmani četvrtak, 15. listopada 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 16. listopada 2020., 12:00
44item on the agendapointRazrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće
Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020
  -Amandmani četvrtak, 15. listopada 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 16. listopada 2020., 12:00
50item on the agendapointPreporuka Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o odnosima s Bjelarusom
Petras Auštrevičius (A9-0167/2020
  -Amandmani srijeda, 14. listopada 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 16. listopada 2020., 12:00
28item on the agendapointPreporuka potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije i Vijeću u vezi s pripremom 10. postupka revizije Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT), kontroli nuklearnog oružja i mogućnostima nuklearnog razoružanja
Sven Mikser (A9-0020/2020
  -Amandmani srijeda, 14. listopada 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 16. listopada 2020., 12:00
13item on the agendapointAkt o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta

Alex Agius Saliba (A9-0181/2020
  -Amandmani utorak, 13. listopada 2020., 19:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 16. listopada 2020., 12:00
33item on the agendapointAkt o digitalnim uslugama: prilagodba trgovinskih pravila i propisa u području građanskog prava za komercijalne subjekte koji posluju preko interneta
Tiemo Wölken (A9-0177/2020
  -Amandmani utorak, 13. listopada 2020., 19:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 16. listopada 2020., 12:00
60item on the agendapointAkt o digitalnim uslugama i postavljena pitanja o temeljnim pravima
Kris Peeters (A9-0172/2020
  -Izmjene izvjestitelja, najmanje 71 zastupnik, alternativni prijedlozi rezolucijautorak, 13. listopada 2020., 19:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 16. listopada 2020., 12:00
10item on the agendapointOkvir etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija

Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020
  -Amandmani utorak, 13. listopada 2020., 19:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 16. listopada 2020., 12:00
55item on the agendapointPrava intelektualnog vlasništva za razvoj tehnologija umjetne inteligencije
Stéphane Séjourné (A9-0176/2020
  -Izmjene izvjestitelja, najmanje 71 zastupnik, alternativni prijedlozi rezolucijautorak, 13. listopada 2020., 19:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 16. listopada 2020., 12:00
53item on the agendapointPreporuka Vijeću i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku o provedbi stalne strukturirane suradnje i upravljanju njome (PESCO)
Radosław Sikorski (A9-0165/2020
  -Amandmani srijeda, 14. listopada 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 16. listopada 2020., 12:00
22item on the agendapointIzvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Republike Moldove
Dragoş Tudorache (A9-0166/2020
  -Amandmani srijeda, 14. listopada 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 16. listopada 2020., 12:00
Posljednje ažuriranje: 23. listopada 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti