Napirend
Brüsszel
2020. október 19., Hétfő - 2020. október 23., Péntek 244k
2020. október 20., kedd179kVáltozat: 2020. október 23., péntek, 08:59
 Napirendi pontok
09:00   Eredmények bejelentése
09:15 - 10:30   Első szavazás
09:15 - 13:00   Viták
13:00   Eredmények bejelentése
14:30 - 15:45   Második szavazás
15:00 - 18:00   Viták
18:15   Eredmények bejelentése
20:00 - 21:15   Harmadik szavazás
23:00   Eredmények bejelentése
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

09:00   Eredmények bejelentése      
126 pointEredmények bejelentése
09:15 - 10:30   Első szavazás      
71 voteSzavazás a módosításokról
77 voteRadosław Sikorski (AFET A9-0165/2020) – Ajánlás a Tanácsnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az állandó strukturált együttműködés (PESCO) végrehajtásáról és irányításáról
Az eljárási szabályzat 118. cikke
78 voteDragoş Tudorache (AFET A9-0166/2020) – Jelentés az EU és Moldova közötti társulási megállapodás végrehajtásáról
79 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) – 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
(Szavazás: 2020. május 13., vita: 2020. május 14.)
80 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) – 2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács (Szavazás: 2020. május 13., vita: 2020. május 14.)
09:15 - 13:00   Viták       Felszólalási  idő
  pointKözös vita - KAP
19Határidő***I-Közös agrárpolitika – a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez nyújtott, az EMGA és az EMVA által finanszírozott támogatás
Jelentés:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Jelentés a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
20Határidő***I-Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás és nyomon követés
Jelentés:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Jelentés a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
21Határidő***I-Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és más rendeleteknek a módosítása
Jelentés:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Jelentés a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet, az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet és az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 229/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
13:00   Eredmények bejelentése      
127 pointEredmények bejelentése
14:30 - 15:45   Második szavazás      
81 voteZárószavazások
43Határidő vote2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Jelentés:  Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Második jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
[COM(2019)0316 - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Vita: 2020. május 14., csütörtök
44Határidő vote2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács
Jelentés:  Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács
[COM(2019)0316 - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)]
Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Vita: 2020. május 14., csütörtök
141 voteSzavazás a módosításokról
72 voteAlex Agius Saliba (IMCO A9-0181/2020) – A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az egységes piac működésének javítása
73 voteTiemo Wölken (JURI A9-0177/2020) – A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az online működő vállalkozásokra vonatkozó kereskedelmi és polgári jogi szabályok kiigazítása
75 voteIbán García Del Blanco (JURI A9-0186/2020) – A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák etikai szempontjainak kerete
76 voteStéphane Séjourné (JURI A9-0176/2020) – A mesterséges intelligencián alapuló technológiák fejlesztéséhez
kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
15:00 - 18:00   Viták       Felszólalási  idő
25 pointA Bizottság 2021. évi munkaprogramja
A Bizottság nyilatkozata
[2020/2772(RSP)]
Egy felszólalás képviselőcsoportonként
50Határidő pointAjánlásra a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Belarusszal folytatott kapcsolatokról
Jelentés:  Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez / az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a Belarusszal folytatott kapcsolatokról szóló ajánlásáról
[2020/2081(INI)]
Külügyi Bizottság
Az eljárási szabályzat 118. cikke
28Határidő pointAjánlás a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 2020. évi felülvizsgálati eljárásának, a nukleáris fegyverzet ellenőrzésének és a nukleáris fegyverzet leszerelési lehetőségeinek előkészítéséről
Jelentés:  Sven Mikser (A9-0020/2020)
Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 2020. évi felülvizsgálati eljárásának, a nukleáris fegyverzet ellenőrzésének és a nukleáris fegyverzet leszerelési lehetőségeinek előkészítéséről szóló ajánlásáról
[2020/2004(INI)]
Külügyi Bizottság
Az eljárási szabályzat 118. cikke
65 pointRendőri brutalitás az EU-ban
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2020/2823(RSP)]
18:15   Eredmények bejelentése      
128 pointEredmények bejelentése
20:00 - 21:15   Harmadik szavazás      
154 voteSzavazás a módosításokról
144 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Közös agrárpolitika – a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez nyújtott, az EMGA és az EMVA által finanszírozott támogatás
145 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás, nyomon követés
125 voteZárószavazások
13Határidő voteA digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az egységes piac működésének javítása
Jelentés:  Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Jelentés a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal: A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az egységes piac működésének javítása
[2020/2018(INL)]
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
33Határidő voteA digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az online működő vállalkozásokra vonatkozó kereskedelmi és polgári jogi szabályok kiigazítása
Jelentés:  Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályról: kereskedelmi és polgári jogi szabályok kiigazítása
[2020/2019(INL)]
Jogi Bizottság
60Határidő voteA digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és az alapvető jogokkal kapcsolatos kérdések
Jelentés:  Kris Peeters (A9-0172/2020)
Jelentés a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályról és az alapvető jogokkal kapcsolatos kérdésekről
[2020/2022(INI)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
10Határidő voteA mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák etikai szempontjainak kerete
Jelentés:  Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák etikai szempontjainak keretéről
[2020/2012(INL)]
Jogi Bizottság
32 voteA mesterséges intelligencia polgári jogi felelősségi rendszere
Jelentés:  Axel Voss (A9-0178/2020)
Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a mesterséges intelligencia polgári jogi felelősségi rendszeréről
[2020/2014(INL)]
Jogi Bizottság
55Határidő voteA mesterséges intelligencián alapuló technológiák fejlesztéséhez kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
Jelentés:  Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Jelentés a mesterséges intelligencián alapuló technológiák fejlesztéséhez kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő jogokról
[2020/2015(INI)]
Jogi Bizottság
53Határidő voteAjánlás a Tanácsnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az állandó strukturált együttműködés (PESCO) végrehajtásáról és irányításáról
Jelentés:  Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az állandó strukturált együttműködés (PESCO) végrehajtásáról és irányításáról szóló ajánlásáról
[2020/2080(INI)]
Külügyi Bizottság
Az eljárási szabályzat 118. cikke
22Határidő voteJelentés az EU és Moldova közötti társulási megállapodás végrehajtásáról
Jelentés:  Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Jelentés az EU és Moldova közötti társulási megállapodás végrehajtásáról
[2019/2201(INI)]
Külügyi Bizottság
84 voteSzavazás a módosításokról
85 votePetras Auštrevičius (AFET A9-0167/2020) – Ajánlás a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Belarusszal folytatott kapcsolatokról
Az eljárási szabályzat 118. cikke
86 voteSven Mikser (AFET A9-0020/2020) – Ajánlás a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 2020. évi felülvizsgálati eljárásának, a nukleáris fegyverzet ellenőrzésének és a nukleáris fegyverzet leszerelési lehetőségeinek előkészítéséről
Az eljárási szabályzat 118. cikke
23:00   Eredmények bejelentése      
129 pointEredmények bejelentése
09:15 - 13:00   Viták     item on the agenda
Bizottság (válaszokkal együtt)10'
Előadó   (3x6') 18'
A vélemény előadója   (6x1') 6'
Képviselők120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
15:00 - 18:00   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)10'
A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt)10'
Bizottság (válaszokkal együtt)20'
Előadó   (2x6') 12'
Képviselők60'
PPE13'30S&D11'Renew8'ID6'30Verts/ALE6'30ECR6'GUE/NGL4'30NI4'
19item on the agendapointKözös agrárpolitika – a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez nyújtott, az EMGA és az EMVA által finanszírozott támogatás
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Módosítások; elutasítás2020. október 14., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. október 19., hétfő, 12:00
20item on the agendapointKözös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás és nyomon követés
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Módosítások; elutasítás2020. október 14., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. október 19., hétfő, 12:00
21item on the agendapointKözös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és más rendeleteknek a módosítása
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Módosítások; elutasítás2020. október 14., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. október 19., hétfő, 12:00
43item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020
  -Módosítások2020. október 15., csütörtök, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. október 16., péntek, 12:00
44item on the agendapoint2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács
Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020
  -Módosítások2020. október 15., csütörtök, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. október 16., péntek, 12:00
50item on the agendapointAjánlásra a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Belarusszal folytatott kapcsolatokról
Petras Auštrevičius (A9-0167/2020
  -Módosítások2020. október 14., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. október 16., péntek, 12:00
28item on the agendapointAjánlás a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 2020. évi felülvizsgálati eljárásának, a nukleáris fegyverzet ellenőrzésének és a nukleáris fegyverzet leszerelési lehetőségeinek előkészítéséről
Sven Mikser (A9-0020/2020
  -Módosítások2020. október 14., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. október 16., péntek, 12:00
13item on the agendapointA digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az egységes piac működésének javítása
Alex Agius Saliba (A9-0181/2020
  -Módosítások2020. október 13., kedd, 19:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. október 16., péntek, 12:00
33item on the agendapointA digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az online működő vállalkozásokra vonatkozó kereskedelmi és polgári jogi szabályok kiigazítása
Tiemo Wölken (A9-0177/2020
  -Módosítások2020. október 13., kedd, 19:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. október 16., péntek, 12:00
60item on the agendapointA digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és az alapvető jogokkal kapcsolatos kérdések
Kris Peeters (A9-0172/2020
  -Az előadó módosításai, legalább 71 képviselő, alternatív állásfoglalási indítványok2020. október 13., kedd, 19:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. október 16., péntek, 12:00
10item on the agendapointA mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák etikai szempontjainak kerete
Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020
  -Módosítások2020. október 13., kedd, 19:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. október 16., péntek, 12:00
55item on the agendapointA mesterséges intelligencián alapuló technológiák fejlesztéséhez kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
Stéphane Séjourné (A9-0176/2020
  -Az előadó módosításai, legalább 71 képviselő, alternatív állásfoglalási indítványok2020. október 13., kedd, 19:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. október 16., péntek, 12:00
53item on the agendapointAjánlás a Tanácsnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az állandó strukturált együttműködés (PESCO) végrehajtásáról és irányításáról
Radosław Sikorski (A9-0165/2020
  -Módosítások2020. október 14., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. október 16., péntek, 12:00
22item on the agendapointJelentés az EU és Moldova közötti társulási megállapodás végrehajtásáról
Dragoş Tudorache (A9-0166/2020
  -Módosítások2020. október 14., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. október 16., péntek, 12:00
Utolsó frissítés: 2021. március 5.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat