Aġenda
Brussell
It-Tnejn, 19 ta' Ottubru 2020 - Il-Ġimgħa, 23 ta' Ottubru 2020 249k
It-Tlieta, 20 ta' Ottubru 2020182kVerżjoni: Il-Ġimgħa, 23 ta' Ottubru 2020, 09:01
 Punti fuq l-aġenda
09:00   Tħabbir tar-riżultati
09:15 - 10:30   L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni
09:15 - 13:00   Dibattiti
13:00   Tħabbir tar-riżultati
14:30 - 15:45   It-tieni sessjoni ta' votazzjoni
15:00 - 18:00   Dibattiti
18:15   Tħabbir tar-riżultati
20:00 - 21:15   It-tielet sessjoni ta' votazzjoni
23:00   Tħabbir tar-riżultati
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00   Tħabbir tar-riżultati      
126 pointTħabbir tar-riżultati
09:15 - 10:30   L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni      
71 voteVotazzjonijiet fuq l-emendi
77 voteRadosław Sikorski (AFET A9-0165/2020) - Rakkomandazzjoni lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward l-implimentazzjoni u l-governanza tal-Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO)
Artikolu 118
78 voteDragoş Tudorache (AFET A9-0166/2020) - Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mar-Repubblika tal-Moldova
79 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - Kwittanza 2018: Baġit Generali tal-UE - Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
(Votazzjoni: 13/05/2020, dibattitu: 14/05/2020)
80 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
(Votazzjoni: 13/05/2020, dibattitu: 14/05/2020)
09:15 - 13:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
  pointDibattitu konġunt - PAK
19Skadenza***I-Politika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR
Rapport:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
20Skadenza***I-Il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni
Rapport:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
21Skadenza***I-Politika Agrikola Komuni - emenda tal-OKS u Regolamenti oħra
Rapport:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1308/2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli, (UE) Nru 1151/2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel, (UE) Nru 251/2014 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat, (UE) Nru 228/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni u (UE) Nru 229/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-gżejjer minuri fil-Baħar Eġew

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
13:00   Tħabbir tar-riżultati      
127 pointTħabbir tar-riżultati
14:30 - 15:45   It-tieni sessjoni ta' votazzjoni      
81 voteVotazzjonijiet finali
43Skadenza voteKwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Rapport:  Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
[COM(2019)0316 - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: Il-Ħamis, 14 ta' Mejju 2020
44Skadenza voteKwittanza 2018: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
Rapport:  Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
[COM(2019)0316 - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Dibattitu: Il-Ħamis, 14 ta' Mejju 2020
141 voteVotazzjonijiet fuq l-emendi
72 voteAlex Agius Saliba (IMCO A9-0181/2020) - L-Att dwar is-Servizzi Diġitali – titjib fil-funzjonament tas-Suq Uniku
73 voteTiemo Wölken (JURI A9-0177/2020) - L-Att dwar is-Servizzi Diġitali: adattament tar-regoli tad-dritt kummerċjali u ċivili għall-entitajiet kummerċjali li joperaw online
75 voteIbán García Del Blanco (JURI A9-0186/2020) - Qafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati
76 voteStéphane Séjourné (JURI A9-0176/2020) - Drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali
15:00 - 18:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
25 pointProgramm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2021
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
[2020/2772(RSP)]
Ċiklu wieħed ta' interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi
50Skadenza pointRakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-VP/RGħ dwar ir-relazzjonijiet mal-Belarussja
Rapport:  Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar ir-relazzjonijiet mal-Belarussja
[2020/2081(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Artikolu 118
28Skadenza pointRakkomandazzjoni lill-VP/RGħ u lill-Kunsill fl-ambitu tat-tħejjija tal-10 proċess ta' rieżami tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (TNP), tal-kontroll tal-armi nukleari u tal-opzjonijiet ta' diżarm nukleari
Rapport:  Sven Mikser (A9-0020/2020)
Rapport fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar it-tħejjija tal-proċess ta' rieżami 2020 tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (TNP), tal-kontroll tal-armi nukleari u tal-opzjonijiet ta' diżarm nukleari
[2020/2004(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Artikolu 118
65 pointIl-brutalità tal-pulizija fl-UE
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2020/2823(RSP)]
18:15   Tħabbir tar-riżultati      
128 pointTħabbir tar-riżultati
20:00 - 21:15   It-tielet sessjoni ta' votazzjoni      
154 voteVotazzjonijiet fuq l-emendi
144 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR
145 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Politika Agrikola Komuni: finanzjament, ġestjoni u monitoraġġ
125 voteVotazzjonijiet finali
13Skadenza voteAtt dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku
Rapport:  Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku
[2020/2018(INL)]
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
33Skadenza voteAtt dwar is-Servizzi Diġitali: adattament tar-regoli tad-dritt kummerċjali u ċivili għall-entitajiet kummerċjali li joperaw online
Rapport:  Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali: adattament tar-regoli tad-dritt kummerċjali u ċivili għall-entitajiet kummerċjali li joperaw online
[2020/2019(INL)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
60Skadenza voteL-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-kwistjonijiet li jinħolqu rigward id-drittijiet fundamentali
Rapport:  Kris Peeters (A9-0172/2020)
Rapport dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-kwistjonijiet li jinħolqu rigward id-drittijiet fundamentali
[2020/2022(INI)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
10Skadenza voteQafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati
Rapport:  Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar qafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati
[2020/2012(INL)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
32 voteReġim ta' responsabbiltà ċivili għall-intelliġenza artifiċjali
Rapport:  Axel Voss (A9-0178/2020)
Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar reġim ta' responsabbiltà ċivili għall-intelliġenza artifiċjali
[2020/2014(INL)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
55Skadenza voteDrittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali
Rapport:  Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Rapport dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali
[2020/2015(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
53Skadenza voteRakkomandazzjoni lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward l-implimentazzjoni u l-governanza tal-Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO)
Rapport:  Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropewu lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward l-implimentazzjoni u l-governanza tal-Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO)
[2020/2080(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Artikolu 118
22Skadenza voteRapport dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mar-Repubblika tal-Moldova
Rapport:  Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mar-Repubblika tal-Moldova
[2019/2201(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
84 voteVotazzjonijiet fuq l-emendi
85 votePetras Auštrevičius (AFET A9-0167/2020) - Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-VP/RGħ dwar ir-relazzjonijiet mal-Belarussja
Artikolu 118
86 voteSven Mikser (AFET A9-0020/2020) - Rakkomandazzjoni lir-Rappreżentant Għoli u lill-Kunsill fl-ambitu tat-tħejjija tal-proċess ta' rieżami 2020 tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (TNP), tal-kontroll tal-armi nukleari u tal-opzjonijiet ta' diżarm nukleari
Artikolu 118
23:00   Tħabbir tar-riżultati      
129 pointTħabbir tar-riżultati
09:15 - 13:00   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
Rapporteur   (3x6') 18'
Rapporteur għal opinjoni   (6x1') 6'
Membri120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
15:00 - 18:00   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)10'
Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli (bit-tweġibiet)10'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)20'
Rapporteur   (2x6') 12'
Membri60'
PPE13'30S&D11'Renew8'ID6'30Verts/ALE6'30ECR6'GUE/NGL4'30NI4'
19item on the agendapointPolitika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tnejn, 19 ta' Ottubru 2020, 12:00
20item on the agendapointIl-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tnejn, 19 ta' Ottubru 2020, 12:00
21item on the agendapointPolitika Agrikola Komuni - emenda tal-OKS u Regolamenti oħra
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tnejn, 19 ta' Ottubru 2020, 12:00
43item on the agendapointKwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020
  -EmendiIl-Ħamis, 15 ta' Ottubru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 16 ta' Ottubru 2020, 12:00
44item on the agendapointKwittanza 2018: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020
  -EmendiIl-Ħamis, 15 ta' Ottubru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 16 ta' Ottubru 2020, 12:00
50item on the agendapointRakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-VP/RGħ dwar ir-relazzjonijiet mal-Belarussja
Petras Auštrevičius (A9-0167/2020
  -EmendiL-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 16 ta' Ottubru 2020, 12:00
28item on the agendapointRakkomandazzjoni lill-VP/RGħ u lill-Kunsill fl-ambitu tat-tħejjija tal-10 proċess ta' rieżami tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (TNP), tal-kontroll tal-armi nukleari u tal-opzjonijiet ta' diżarm nukleari
Sven Mikser (A9-0020/2020
  -EmendiL-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 16 ta' Ottubru 2020, 12:00
13item on the agendapointAtt dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku
Alex Agius Saliba (A9-0181/2020
  -EmendiIt-Tlieta, 13 ta' Ottubru 2020, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 16 ta' Ottubru 2020, 12:00
33item on the agendapointAtt dwar is-Servizzi Diġitali: adattament tar-regoli tad-dritt kummerċjali u ċivili għall-entitajiet kummerċjali li joperaw online
Tiemo Wölken (A9-0177/2020
  -EmendiIt-Tlieta, 13 ta' Ottubru 2020, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 16 ta' Ottubru 2020, 12:00
60item on the agendapointL-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-kwistjonijiet li jinħolqu rigward id-drittijiet fundamentali
Kris Peeters (A9-0172/2020
  -Emendi tar-rapporteur, mill-inqas 71 Membru, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattiviIt-Tlieta, 13 ta' Ottubru 2020, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 16 ta' Ottubru 2020, 12:00
10item on the agendapointQafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati
Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020
  -EmendiIt-Tlieta, 13 ta' Ottubru 2020, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 16 ta' Ottubru 2020, 12:00
55item on the agendapointDrittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali
Stéphane Séjourné (A9-0176/2020
  -Emendi tar-rapporteur, mill-inqas 71 Membru, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattiviIt-Tlieta, 13 ta' Ottubru 2020, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 16 ta' Ottubru 2020, 12:00
53item on the agendapointRakkomandazzjoni lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward l-implimentazzjoni u l-governanza tal-Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO)
Radosław Sikorski (A9-0165/2020
  -EmendiL-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 16 ta' Ottubru 2020, 12:00
22item on the agendapointRapport dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mar-Repubblika tal-Moldova
Dragoş Tudorache (A9-0166/2020
  -EmendiL-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 16 ta' Ottubru 2020, 12:00
Aġġornata l-aħħar: 23 ta' Ottubru 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza