Ordinea de zi
Bruxelles
Luni, 19 octombrie 2020 - Vineri, 23 octombrie 2020 245k
Marţi, 20 octombrie 2020177kVersiune: Vineri, 23 octombrie 2020, 09:03
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00   Anunțarea rezultatelor
09:15 - 10:30   Prima sesiune de votare
09:15 - 13:00   Dezbateri
13:00   Anunțarea rezultatelor
14:30 - 15:45   A doua sesiune de votare
15:00 - 18:00   Dezbateri
18:15   Anunțarea rezultatelor
20:00 - 21:15   A treia sesiune de votare
23:00   Anunțarea rezultatelor
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00   Anunțarea rezultatelor      
126 pointAnunțarea rezultatelor
09:15 - 10:30   Prima sesiune de votare      
71 voteVotarea amendamentelor
77 voteRadosław Sikorski (AFET A9-0165/2020) - Recomandarea adresată Consiliului și VP/ÎR privind punerea în aplicare și guvernanța cooperării structurate permanente (PESCO)
Articolul 118 din Regulamentul de procedură
78 voteDragoş Tudorache (AFET A9-0166/2020) - Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Republica Moldova
79 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) - Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE – Comitetul Economic și Social European
(Votare: 13/05/2020, dezbatere: 14/05/2020)
80 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE – Consiliul European și Consiliul
(Votare: 13/05/2020, dezbatere: 14/05/2020)
09:15 - 13:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
  pointDezbatere comună - PAC
19Termen***I-Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
Raport  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
20Termen***I-Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea
Raport  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
21Termen***I-Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
Raport  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate, a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și a Regulamentului (UE) nr. 229/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
13:00   Anunțarea rezultatelor      
127 pointAnunțarea rezultatelor
14:30 - 15:45   A doua sesiune de votare      
81 voteVoturi finale
43Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE – Comitetul Economic și Social European
Raport  Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Al doilea raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European
[COM(2019)0316 - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Joi, 14 mai 2020
44Termen voteDescărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul
Raport  Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul
[COM(2019)0316 - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere: Joi, 14 mai 2020
141 voteVotarea amendamentelor
72 voteAlex Agius Saliba (IMCO A9-0181/2020) - Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice
73 voteTiemo Wölken (JURI A9-0177/2020) - Actul legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online
75 voteIbán García Del Blanco (JURI A9-0186/2020) - Cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe
76 voteStéphane Séjourné (JURI A9-0176/2020) - Drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale
15:00 - 18:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
25 pointProgramul de lucru al Comisiei pentru 2021
Declarație a Comisiei
[2020/2772(RSP)]
O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
50Termen pointRecomandare adresată Consiliului, Comisiei și VP/ÎR privind relațiile cu Belarus
Raport  Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind relațiile cu Belarus
[2020/2081(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Articolul 118 din Regulamentul de procedură
28Termen pointRecomandare adresată VP/ÎR și Consiliului privind pregătirea celui de al 10-lea proces de revizuire a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP), controlul armelor nucleare și opțiunile de dezarmare nucleară
Raport  Sven Mikser (A9-0020/2020)
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind pregătirea procesului de revizuire din 2020 a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP), controlul armelor nucleare și opțiunile de dezarmare nucleară
[2020/2004(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Articolul 118 din Regulamentul de procedură
65 pointActe de brutalitate săvârșite de forțe de poliție în UE
Declaraţii ale Consiliului și Comisiei
[2020/2823(RSP)]
18:15   Anunțarea rezultatelor      
128 pointAnunțarea rezultatelor
20:00 - 21:15   A treia sesiune de votare      
154 voteVotarea amendamentelor
144 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
145 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea
125 voteVoturi finale
13Termen voteActul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice
Raport  Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice
[2020/2018(INL)]
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
33Termen voteActul legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online
Raport  Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la un act legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online
[2020/2019(INL)]
Comisia pentru afaceri juridice
60Termen voteActul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind drepturile fundamentale
Raport  Kris Peeters (A9-0172/2020)
Raport referitor la actul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind drepturile fundamentale
[2020/2022(INI)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
10Termen voteCadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe
Raport  Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe
[2020/2012(INL)]
Comisia pentru afaceri juridice
32 voteRegimul de răspundere civilă pentru inteligența artificială
Raport  Axel Voss (A9-0178/2020)
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind regimul de răspundere civilă pentru inteligența artificială
[2020/2014(INL)]
Comisia pentru afaceri juridice
55Termen voteDrepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale
Raport  Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Raport referitor la drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale
[2020/2015(INI)]
Comisia pentru afaceri juridice
53Termen voteRecomandarea adresată Consiliului și VP/ÎR privind punerea în aplicare și guvernanța cooperării structurate permanente (PESCO)
Raport  Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Raport referitor la Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind punerea în aplicare și guvernanța cooperării structurate permanente (PESCO)
[2020/2080(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Articolul 118 din Regulamentul de procedură
22Termen voteRaport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Republica Moldova
Raport  Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Republica Moldova
[2019/2201(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
84 voteVotarea amendamentelor
85 votePetras Auštrevičius (AFET A9-0167/2020) - Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și VP/ÎR privind relațiile cu Belarus
Articolul 118 din Regulamentul de procedură
86 voteSven Mikser (AFET A9-0020/2020) - Recomandare adresată VP/ÎR și Consiliului privind pregătirea procesului de revizuire din 2020 a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP), controlul armelor nucleare și opțiunile de dezarmare nucleară
Articolul 118 din Regulamentul de procedură
23:00   Anunțarea rezultatelor      
129 pointAnunțarea rezultatelor
09:15 - 13:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)10'
Raportorul   (3x6') 18'
Raportorul pentru aviz   (6x1') 6'
Deputaţi120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
15:00 - 18:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)10'
Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia (inclusiv răspunsurile)20'
Raportorul   (2x6') 12'
Deputaţi60'
PPE13'30S&D11'Renew8'ID6'30Verts/ALE6'30ECR6'GUE/NGL4'30NI4'
19item on the agendapointPolitica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 14 octombrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 19 octombrie 2020, 12:00
20item on the agendapointPolitica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 14 octombrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 19 octombrie 2020, 12:00
21item on the agendapointPolitica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 14 octombrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 19 octombrie 2020, 12:00
43item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE – Comitetul Economic și Social European
Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020
  -AmendamenteJoi, 15 octombrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 16 octombrie 2020, 12:00
44item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul
Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020
  -AmendamenteJoi, 15 octombrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 16 octombrie 2020, 12:00
50item on the agendapointRecomandare adresată Consiliului, Comisiei și VP/ÎR privind relațiile cu Belarus
Petras Auštrevičius (A9-0167/2020
  -AmendamenteMiercuri, 14 octombrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 16 octombrie 2020, 12:00
28item on the agendapointRecomandare adresată VP/ÎR și Consiliului privind pregătirea celui de al 10-lea proces de revizuire a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP), controlul armelor nucleare și opțiunile de dezarmare nucleară
Sven Mikser (A9-0020/2020
  -AmendamenteMiercuri, 14 octombrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 16 octombrie 2020, 12:00
13item on the agendapointActul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice
Alex Agius Saliba (A9-0181/2020
  -AmendamenteMarţi, 13 octombrie 2020, 19:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 16 octombrie 2020, 12:00
33item on the agendapointActul legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online
Tiemo Wölken (A9-0177/2020
  -AmendamenteMarţi, 13 octombrie 2020, 19:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 16 octombrie 2020, 12:00
60item on the agendapointActul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind drepturile fundamentale
Kris Peeters (A9-0172/2020
  -Amendamente depuse de raportor, cel puţin 71 de deputați; propuneri de rezoluție de înlocuireMarţi, 13 octombrie 2020, 19:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 16 octombrie 2020, 12:00
10item on the agendapointCadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe
Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020
  -AmendamenteMarţi, 13 octombrie 2020, 19:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 16 octombrie 2020, 12:00
55item on the agendapointDrepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale
Stéphane Séjourné (A9-0176/2020
  -Amendamente depuse de raportor, cel puţin 71 de deputați; propuneri de rezoluție de înlocuireMarţi, 13 octombrie 2020, 19:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 16 octombrie 2020, 12:00
53item on the agendapointRecomandarea adresată Consiliului și VP/ÎR privind punerea în aplicare și guvernanța cooperării structurate permanente (PESCO)
Radosław Sikorski (A9-0165/2020
  -AmendamenteMiercuri, 14 octombrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 16 octombrie 2020, 12:00
22item on the agendapointRaport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Republica Moldova
Dragoş Tudorache (A9-0166/2020
  -AmendamenteMiercuri, 14 octombrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 16 octombrie 2020, 12:00
Ultima actualizare: 23 octombrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate