Dnevni red
Bruselj
Ponedeljek, 19. oktober 2020 - Petek, 23. oktober 2020 241k
Torek, 20. oktober 2020174kRazličica: Petek, 23. oktober 2020, 09:03
 Točke na dnevnem redu
09:00   Razglasitev izida
09:15 - 10:30   Prvo glasovanje
09:15 - 13:00   Razprave
13:00   Razglasitev izida
14:30 - 15:45   Drugo glasovanje
15:00 - 18:00   Razprave
18:15   Razglasitev izida
20:00 - 21:15   Tretje glasovanje
23:00   Razglasitev izida
 Čas za govor
 Roki

09:00   Razglasitev izida      
126 pointRazglasitev izida
09:15 - 10:30   Prvo glasovanje      
71 voteGlasovanje o predlogih sprememb
77 voteRadosław Sikorski (AFET A9-0165/2020) – Priporočilo Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z izvajanjem in upravljanjem stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO)
Člen 118 Poslovnika
78 voteDragoş Tudorache (AFET A9-0166/2020) – Letno poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Republiko Moldavijo
79 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0188/2020) – Razrešnica 2018: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
(glasovanje: 13/05/2020, razprava: 14/05/2020)
80 voteTomáš Zdechovský (CONT A9-0189/2020) - Razrešnica 2018: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
(glasovanje: 13/05/2020, razprava: 14/05/2020)
09:15 - 13:00   Razprave       Čas za govor
  pointSkupna razprava - Skupna kmetijska politika
19Rok***I-Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP
Poročilo:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
20Rok***I-Skupna kmetijska politika: financiranje, upravljanje in spremljanje
Poročilo:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
21Rok***I-Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov in drugih uredb
Poročilo:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov, (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in (EU) št. 229/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
13:00   Razglasitev izida      
127 pointRazglasitev izida
14:30 - 15:45   Drugo glasovanje      
81 voteKončno glasovanje
43Rok voteRazrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
Poročilo:  Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor
[COM(2019)0316 - C9-0055/2019 - 2019/2060(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Razprava: Četrtek, 14. maj 2020
44Rok voteRazrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
Poročilo:  Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek II – Evropski svet in Svet
[COM(2019)0316 - C9-0052/2019 - 2019/2057(DEC)]
Odbor za proračunski nadzor
Razprava: Četrtek, 14. maj 2020
141 voteGlasovanje o predlogih sprememb
72 voteAlex Agius Saliba (IMCO A9-0181/2020) – Akt o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga
73 voteTiemo Wölken (JURI A9-0177/2020) – Akt o digitalnih storitvah: prilagoditev pravil poslovnega in civilnega prava za poslovne subjekte, ki poslujejo na spletu
75 voteIbán García Del Blanco (JURI A9-0186/2020) – Okvir za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije
76 voteStéphane Séjourné (JURI A9-0176/2020) – Pravice intelektualne lastnine pri razvoju tehnologije umetne inteligence
15:00 - 18:00   Razprave       Čas za govor
25 pointDelovni program Komisije za leto 2021
Izjava Komisije
[2020/2772(RSP)]
En krog govornikov iz političnih skupin
50Rok pointPriporočilo Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o odnosih z Belorusijo
Poročilo:  Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politico o odnosih z Belorusijo
[2020/2081(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Člen 118 Poslovnika
28Rok pointPriporočilo visokemu predstavniku in Svetu v zvezi s pripravo desetega postopka pregleda Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT), nadzorom nad jedrskim orožjem in možnostmi jedrskega razoroževanja
Poročilo:  Sven Mikser (A9-0020/2020)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi s pripravo postopka pregleda Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT) leta 2020, nadzorom nad jedrskim orožjem in možnostmi jedrskega razoroževanja
[2020/2004(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Člen 118 Poslovnika
65 pointPolicijsko nasilje v EU
Izjavi Sveta in Komisije
[2020/2823(RSP)]
18:15   Razglasitev izida      
128 pointRazglasitev izida
20:00 - 21:15   Tretje glasovanje      
154 voteGlasovanje o predlogih sprememb
144 voteJahr (A8-0200/2019) - Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP
145 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Skupna kmetijska politika: financiranje, upravljanje in spremljanje
125 voteKončno glasovanje
13Rok voteAkt o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga
Poročilo:  Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)
Poročilo s priporočili Komisiji o aktu o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga
[2020/2018(INL)]
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
33Rok voteAkt o digitalnih storitvah: prilagoditev pravil poslovnega in civilnega prava za poslovne subjekte, ki poslujejo na spletu
Poročilo:  Tiemo Wölken (A9-0177/2020)
Poročilo s priporočili Komisiji o aktu o digitalnih storitvah: prilagoditev pravil gospodarskega in civilnega prava za podjetja, ki poslujejo na spletu
[2020/2019(INL)]
Odbor za pravne zadeve
60Rok voteAkt o digitalnih storitvah in vprašanja, ki se zastavljajo na področju temeljnih pravic
Poročilo:  Kris Peeters (A9-0172/2020)
Poročilo o aktu o digitalnih storitvah in vprašanjih, ki se zastavljajo na področju temeljnih pravic
[2020/2022(INI)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
10Rok voteOkvir za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije
Poročilo:  Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)
Poročilo s priporočili Komisiji o okviru za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije
[2020/2012(INL)]
Odbor za pravne zadeve
32 voteUreditev civilne odgovornosti za področje umetne inteligence
Poročilo:  Axel Voss (A9-0178/2020)
Poročilo s priporočili Komisiji o ureditvi civilne odgovornosti za področje umetne inteligence
[2020/2014(INL)]
Odbor za pravne zadeve
55Rok votePravice intelektualne lastnine pri razvoju tehnologije umetne inteligence
Poročilo:  Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)
Poročilo o pravicah intelektualne lastnine pri razvoju tehnologije umetne inteligence
[2020/2015(INI)]
Odbor za pravne zadeve
53Rok votePriporočilo Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z izvajanjem in upravljanjem stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO)
Poročilo:  Radosław Sikorski (A9-0165/2020)
Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z izvajanjem in upravljanjem stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO)
[2020/2080(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
Člen 118 Poslovnika
22Rok votePoročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Republiko Moldavijo
Poročilo:  Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)
Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Republiko Moldavijo
[2019/2201(INI)]
Odbor za zunanje zadeve
84 voteGlasovanje o predlogih sprememb
85 votePetras Auštrevičius (AFET A9-0167/2020) – Priporočilo Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o odnosih z Belorusijo
Člen 118 Poslovnika
86 voteSven Mikser (AFET A9-0020/2020) – Priporočilo podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in Svetu v zvezi s pripravo postopka pregleda Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT) leta 2020, nadzorom jedrskega orožja in možnostmi jedrskega razoroževanja
Člen 118 Poslovnika
23:00   Razglasitev izida      
129 pointRazglasitev izida
09:15 - 13:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poročevalec   (3x6') 18'
Pripravljavec mnenja   (6x1') 6'
Poslanci120'
PPE29'30S&D23'30Renew16'30ID13'Verts/ALE12'ECR11'GUE/NGL8'NI6'30
15:00 - 18:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)10'
Podpredsednik Komisije/visoki predstavnik (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)20'
Poročevalec   (2x6') 12'
Poslanci60'
PPE13'30S&D11'Renew8'ID6'30Verts/ALE6'30ECR6'GUE/NGL4'30NI4'
19item on the agendapointSkupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 14. oktober 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 19. oktober 2020, 12:00
20item on the agendapointSkupna kmetijska politika: financiranje, upravljanje in spremljanje
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 14. oktober 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 19. oktober 2020, 12:00
21item on the agendapointSkupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov in drugih uredb
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 14. oktober 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 19. oktober 2020, 12:00
43item on the agendapointRazrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020
  -Predlogi spremembČetrtek, 15. oktober 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 16. oktober 2020, 12:00
44item on the agendapointRazrešnica 2018: Splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020
  -Predlogi spremembČetrtek, 15. oktober 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 16. oktober 2020, 12:00
50item on the agendapointPriporočilo Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o odnosih z Belorusijo
Petras Auštrevičius (A9-0167/2020
  -Predlogi spremembSreda, 14. oktober 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 16. oktober 2020, 12:00
28item on the agendapointPriporočilo visokemu predstavniku in Svetu v zvezi s pripravo desetega postopka pregleda Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT), nadzorom nad jedrskim orožjem in možnostmi jedrskega razoroževanja
Sven Mikser (A9-0020/2020
  -Predlogi spremembSreda, 14. oktober 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 16. oktober 2020, 12:00
13item on the agendapointAkt o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga
Alex Agius Saliba (A9-0181/2020
  -Predlogi spremembTorek, 13. oktober 2020, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 16. oktober 2020, 12:00
33item on the agendapointAkt o digitalnih storitvah: prilagoditev pravil poslovnega in civilnega prava za poslovne subjekte, ki poslujejo na spletu
Tiemo Wölken (A9-0177/2020
  -Predlogi spremembTorek, 13. oktober 2020, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 16. oktober 2020, 12:00
60item on the agendapointAkt o digitalnih storitvah in vprašanja, ki se zastavljajo na področju temeljnih pravic
Kris Peeters (A9-0172/2020
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 71 poslancev, nadomestni predlogi resolucijTorek, 13. oktober 2020, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 16. oktober 2020, 12:00
10item on the agendapointOkvir za etične vidike umetne inteligence, robotike in sorodne tehnologije
Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020
  -Predlogi spremembTorek, 13. oktober 2020, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 16. oktober 2020, 12:00
55item on the agendapointPravice intelektualne lastnine pri razvoju tehnologije umetne inteligence
Stéphane Séjourné (A9-0176/2020
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 71 poslancev, nadomestni predlogi resolucijTorek, 13. oktober 2020, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 16. oktober 2020, 12:00
53item on the agendapointPriporočilo Svetu in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z izvajanjem in upravljanjem stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO)
Radosław Sikorski (A9-0165/2020
  -Predlogi spremembSreda, 14. oktober 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 16. oktober 2020, 12:00
22item on the agendapointPoročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Republiko Moldavijo
Dragoş Tudorache (A9-0166/2020
  -Predlogi spremembSreda, 14. oktober 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 16. oktober 2020, 12:00
Zadnja posodobitev: 23. oktober 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov