Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 - Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 279k
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020169kΈκδοση: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020, 08:57
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:15 - 11:00   Πρώτη ψηφοφορία
09:15 - 13:00   Συζητήσεις
13:30   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
14:30 - 15:45   Δεύτερη ψηφοφορία
15:00 - 18:00   Συζητήσεις
18:15   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
20:00 - 21:15   Τρίτη ψηφοφορία
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:15 - 11:00   Πρώτη ψηφοφορία      
87 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
88 voteΠρόταση ψηφίσματος - Το μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Covid-19
90 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
91 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση
92 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Κοινή γεωργική πολιτική - τροποποίηση του κανονισμού ΚΟΑ και άλλων κανονισμών
09:15 - 13:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
26 pointΣυμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2020, και ιδίως οι διαπραγματεύσεις για τις μελλοντικές σχέσεις με το ΗΒ
Δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2020/2773(RSP)]
  pointΚοινή συζήτηση - Πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020
42Προθεσμία -Οι οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020
Έκθεση:  Joachim Schuster (A9-0193/2020)
Έκθεση σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020

[2020/2078(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
49Προθεσμία -Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2020
Έκθεση:  Klára Dobrev (A9-0183/2020)
Έκθεση σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2020

[2020/2079(INI)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
13:30   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
130 pointΑνακοίνωση των αποτελεσμάτων
14:30 - 15:45   Δεύτερη ψηφοφορία      
93 voteΤελικές ψηφοφορίες
50Προθεσμία voteΣύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον ΑΕ/ΥΕ σχετικά με τις σχέσεις με τη Λευκορωσία
Έκθεση:  Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τις σχέσεις με τη Λευκορωσία
[2020/2081(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 118
28Προθεσμία voteΣύσταση προς τον ΑΕ/ΥΕ και το Συμβούλιο για την προετοιμασία της διαδικασίας αναθεώρησης της Συνθήκης περί μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων (ΝΡΤ) του 2020, τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και τις επιλογές πυρηνικού αφοπλισμού
Έκθεση:  Sven Mikser (A9-0020/2020)
Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά την προετοιμασία της διαδικασίας αναθεώρησης της Συνθήκης περί μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων (ΝΡΤ) του 2020, τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και τις επιλογές πυρηνικού αφοπλισμού
[2020/2004(INI)]
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Άρθρο 118
94 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
95 voteJoachim Schuster (ECON A9-) - Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020
96 voteKlára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) - Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2020
97 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
98 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση
99 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Κοινή γεωργική πολιτική - τροποποίηση του κανονισμού ΚΟΑ και άλλων κανονισμών
15:00 - 18:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
59 pointΜέτρα της ΕΕ για την άμβλυνση του κοινωνικού και οικονομικού αντικτύπου της κρίσης COVID-19
Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής
[2020/2792(RSP)]
51Προθεσμία pointΑποψίλωση των δασών
Έκθεση:  Delara Burkhardt (A9-0179/2020)
Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ένα νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την ανάσχεση και την αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών για την οποία φέρει ευθύνη η ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα
[2020/2006(INL)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
18:15   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
131 pointΑνακοίνωση των αποτελεσμάτων
20:00 - 21:15   Τρίτη ψηφοφορία      
100 voteΤελικές ψηφοφορίες
58Προθεσμία vote - Το μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της COVID-19
[2020/2760(RSP)]
B9-0338/2020
39Προθεσμία vote - Υποχρεώσεις της Επιτροπής στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806
[2020/2605(RSP)]
B9-0339/2020
42Προθεσμία voteΟι οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020
Έκθεση:  Joachim Schuster (A9-0193/2020)
Έκθεση σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020
[2020/2078(INI)]
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
49Προθεσμία voteΑπασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2020
Έκθεση:  Klára Dobrev (A9-0183/2020)
Έκθεση σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2020
[2020/2079(INI)]
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
101 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
102 voteDelara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) - Αποψίλωση των δασών
103 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
104 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση
105 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Κοινή γεωργική πολιτική - τροποποίηση του κανονισμού ΚΟΑ και άλλων κανονισμών
09:15 - 13:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)20'
Εισηγητής   (2x6') 12'
Βουλευτές105'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR10'GUE/NGL7'NI6'
15:00 - 18:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Συμβούλιο (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)10'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)15'
Εισηγητής6'
Συντάκτης γνωμοδότησης   (4x1') 4'
Βουλευτές89'
PPE21'30S&D17'Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
42item on the agendapointΟι οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ για το 2020
Joachim Schuster (A9-0193/2020
  -ΤροπολογίεςΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, 12:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΔευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, 19:00
49item on the agendapointΑπασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2020
Klára Dobrev (A9-0183/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, 12:00
50item on the agendapointΣύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον ΑΕ/ΥΕ σχετικά με τις σχέσεις με τη Λευκορωσία
Petras Auštrevičius (A9-0167/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, 12:00
28item on the agendapointΣύσταση προς τον ΑΕ/ΥΕ και το Συμβούλιο για την προετοιμασία της διαδικασίας αναθεώρησης της Συνθήκης περί μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων (ΝΡΤ) του 2020, τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων και τις επιλογές πυρηνικού αφοπλισμού
Sven Mikser (A9-0020/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, 12:00
51item on the agendapointΑποψίλωση των δασών
Delara Burkhardt (A9-0179/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, 12:00
58item on the agendapointΤο μέλλον της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της COVID-19
(O-000052/2020 - B9-0020/20) (O-000053/2020 - B9-0021/20) 
  -Προτάσεις ψηφισμάτωνΤετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, 19:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 20 Οκτωβρίου 2020, 12:00
39item on the agendapointΥποχρεώσεις της Επιτροπής στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1806
(O-000049/2020 - B9-0022/20) 
  -Προτάσεις ψηφισμάτωνΤετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, 19:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΤρίτη 20 Οκτωβρίου 2020, 12:00
Τελευταία ενημέρωση: 5 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου