Päevakord
Brüssel
Esmaspäev, 19. oktoober 2020 - Reede, 23. oktoober 2020 239k
Kolmapäev, 21. oktoober 2020158kVersioon: Reede, 23. oktoober 2020, 08:58
 Päevakorra punktid
09:15 - 11:00   Esimene hääletusvoor
09:15 - 13:00   Arutelud
13:30   Tulemuste teatavaks tegemine
14:30 - 15:45   Teine hääletusvoor
15:00 - 18:00   Arutelud
18:15   Tulemuste teatavaks tegemine
20:00 - 21:15   Kolmas hääletusvoor
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:15 - 11:00   Esimene hääletusvoor      
87 voteMuudatusettepanekute hääletamine
88 voteResolutsiooni ettepanek – Euroopa hariduse tulevik COVID-19 kontekstis
90 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine
91 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire
92 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine
09:15 - 13:00   Arutelud       Kõneaeg
26 pointEuroopa Ülemkogu 15. ja 16. oktoobri 2020. aasta kohtumise järeldused, eelkõige läbirääkimised tulevaste suhete üle Ühendkuningriigiga
Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused
[2020/2773(RSP)]
  pointÜhine arutelu - Euroala poliitika 2020
42Tähtaeg -Euroala majanduspoliitika 2020
Raport:  Joachim Schuster (A9-0193/2020)
Raport euroala majanduspoliitika kohta 2020. aastal

[2020/2078(INI)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
49Tähtaeg -Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 2020
Raport:  Klára Dobrev (A9-0183/2020)
Raport euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 2020 kohta

[2020/2079(INI)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
13:30   Tulemuste teatavaks tegemine      
130 pointTulemuste teatavaks tegemine
14:30 - 15:45   Teine hääletusvoor      
93 voteLõpphääletused
50Tähtaeg voteSoovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega
Raport:  Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega
[2020/2081(INI)]
Väliskomisjon
Kodukorra artikkel 118
28Tähtaeg voteSoovitus kõrgele esindajale ja nõukogule kümnenda tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) 2020. aasta läbivaatamisprotsessi ettevalmistamise ning tuumarelvastuse kontrolli ja tuumadesarmeerimise võimaluste kohta
Raport:  Sven Mikser (A9-0020/2020)
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ja Euroopa Komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) 2020. aasta läbivaatamisprotsessi ettevalmistamist ning tuumarelvastuse kontrolli ja tuumadesarmeerimise võimalusi
[2020/2004(INI)]
Väliskomisjon
Kodukorra artikkel 118
94 voteMuudatusettepanekute hääletamine
95 voteJoachim Schuster (ECON A9-) – Euroala majanduspoliitika 2020
96 voteKlára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) – Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 2020
97 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine
98 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire
99 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine
15:00 - 18:00   Arutelud       Kõneaeg
59 pointELi meetmed COVID-19 põhjustatud sotsiaalse ja majandusliku mõju leevendamiseks
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2020/2792(RSP)]
51Tähtaeg pointRaadamine
Raport:  Delara Burkhardt (A9-0179/2020)
Raport soovitustega komisjonile ELi õigusraamistiku kohta ELi põhjustatava ülemaailmse raadamise peatamiseks ja tagasipööramiseks
[2020/2006(INL)]
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
18:15   Tulemuste teatavaks tegemine      
131 pointTulemuste teatavaks tegemine
20:00 - 21:15   Kolmas hääletusvoor      
100 voteLõpphääletused
58Tähtaeg vote - Euroopa hariduse tulevik COVID-19 kontekstis
[2020/2760(RSP)]
B9-0338/2020
39Tähtaeg vote - Komisjoni kohustused vastastikuse viisavabaduse valdkonnas vastavalt määruse (EL) 2018/1806 artiklile 7
[2020/2605(RSP)]
B9-0339/2020
42Tähtaeg voteEuroala majanduspoliitika 2020
Raport:  Joachim Schuster (A9-0193/2020)
Raport euroala majanduspoliitika kohta 2020. aastal
[2020/2078(INI)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
49Tähtaeg voteEuroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 2020
Raport:  Klára Dobrev (A9-0183/2020)
Raport euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 2020 kohta
[2020/2079(INI)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
101 voteMuudatusettepanekute hääletamine
102 voteDelara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) – Raadamine
103 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine
104 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire
105 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine
09:15 - 13:00   Arutelud     item on the agenda
Euroopa Ülemkogu eesistuja (koos vastustega)15'
Komisjon (koos vastustega)20'
Raportöör   (2x6') 12'
Parlamendiliikmed105'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR10'GUE/NGL7'NI6'
15:00 - 18:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)15'
Raportöör6'
Arvamuse koostaja   (4x1') 4'
Parlamendiliikmed89'
PPE21'30S&D17'Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
42item on the agendapointEuroala majanduspoliitika 2020
Joachim Schuster (A9-0193/2020
  -MuudatusettepanekudReede, 16. oktoober 2020, 12:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 19. oktoober 2020, 19:00
49item on the agendapointEuroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 2020
Klára Dobrev (A9-0183/2020
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 14. oktoober 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 16. oktoober 2020, 12:00
50item on the agendapointSoovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega
Petras Auštrevičius (A9-0167/2020
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 14. oktoober 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 16. oktoober 2020, 12:00
28item on the agendapointSoovitus kõrgele esindajale ja nõukogule kümnenda tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) 2020. aasta läbivaatamisprotsessi ettevalmistamise ning tuumarelvastuse kontrolli ja tuumadesarmeerimise võimaluste kohta
Sven Mikser (A9-0020/2020
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 14. oktoober 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 16. oktoober 2020, 12:00
51item on the agendapointRaadamine
Delara Burkhardt (A9-0179/2020
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 14. oktoober 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 16. oktoober 2020, 12:00
58item on the agendapointEuroopa hariduse tulevik COVID-19 kontekstis
(O-000052/2020 - B9-0020/20) (O-000053/2020 - B9-0021/20) 
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 14. oktoober 2020, 13:00
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 19. oktoober 2020, 19:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 20. oktoober 2020, 12:00
39item on the agendapointKomisjoni kohustused vastastikuse viisavabaduse valdkonnas vastavalt määruse (EL) 2018/1806 artiklile 7
(O-000049/2020 - B9-0022/20) 
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 14. oktoober 2020, 13:00
  -Resolutsiooni ettepaneku muutmisettepanekudEsmaspäev, 19. oktoober 2020, 19:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedTeisipäev, 20. oktoober 2020, 12:00
Viimane päevakajastamine: 5. märts 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika