Darba kārtība
Brisele
Pirmdiena, 2020. gada 19. oktobris - Piektdiena, 2020. gada 23. oktobris 244k
Trešdiena, 2020. gada 21. oktobris161kVersija: Piektdiena, 2020. gada 23. oktobris, 09:01
 Darba kārtības punkti
09:15 - 11:00   Pirmais balsošanas laiks
09:15 - 13:00   Debates
13:30   Rezultātu paziņošana
14:30 - 15:45   Otrais balsošanas laiks
15:00 - 18:00   Debates
18:15   Rezultātu paziņošana
20:00 - 21:15   Trešais balsošanas laiks
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:15 - 11:00   Pirmais balsošanas laiks      
87 voteBalsošana par grozījumiem
88 voteRezolūcijas priekšlikums - Eiropas izglītības nākotne saistībā ar Covid-19
90 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
91 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Kopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un uzraudzība
92 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās
09:15 - 13:00   Debates       Uzstāšanās laiks
26 pointEiropadomes 2020. gada 15. un 16. oktobra sanāksmes secinājumi, īpaši sarunas par turpmākajām attiecībām ar Apvienoto Karalisti
Eiropadomes un Komisijas paziņojumi
[2020/2773(RSP)]
  pointKopīgās debates - Eurozonas politikas nostādnes 2020. gadā
42Termiņi -Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes 2020. gadā
Ziņojums:  Joachim Schuster (A9-0193/2020)
Ziņojums par eurozonas ekonomikas politikas nostādnēm 2020. gadā

[2020/2078(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
49Termiņi -Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes 2020. gadā
Ziņojums:  Klára Dobrev (A9-0183/2020)
Ziņojums par eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnēm 2020. gadā

[2020/2079(INI)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
13:30   Rezultātu paziņošana      
130 pointRezultātu paziņošana
14:30 - 15:45   Otrais balsošanas laiks      
93 voteGalīgie balsojumi
50Termiņi voteIeteikums Padomei, Komisijai un PV/AP par attiecībām ar Baltkrieviju
Ziņojums:  Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par attiecībām ar Baltkrieviju
[2020/2081(INI)]
Ārlietu komiteja
Reglamenta 118. pants
28Termiņi voteIeteikums PV/AP un Padomei attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) 10. pārskatīšanas procesa sagatavošanu, kodolieroču kontroli un kodolatbruņošanās iespējām
Ziņojums:  Sven Mikser (A9-0020/2020)
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) 2020. gada pārskatīšanas procesa sagatavošanu, kodolieroču kontroli un kodolatbruņošanās iespējām
[2020/2004(INI)]
Ārlietu komiteja
Reglamenta 118. pants
94 voteBalsošana par grozījumiem
95 voteJoachim Schuster (ECON A9-) - Eurozonas ekonomikas politikas nostādnes 2020. gadā
96 voteKlára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) - Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes 2020. gadā
97 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
98 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Kopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un uzraudzība
99 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās
15:00 - 18:00   Debates       Uzstāšanās laiks
59 pointES pasākumi Covid-19 sociālās un ekonomiskās ietekmes mazināšanai
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2020/2792(RSP)]
51Termiņi pointAtmežošana
Ziņojums:  Delara Burkhardt (A9-0179/2020)
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par ES tiesisko regulējumu ES izraisītas globālas atmežošanas apturēšanai un vēršanai pretējā virzienā
[2020/2006(INL)]
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
18:15   Rezultātu paziņošana      
131 pointRezultātu paziņošana
20:00 - 21:15   Trešais balsošanas laiks      
100 voteGalīgie balsojumi
58Termiņi vote - Eiropas izglītības nākotne saistībā ar Covid-19
[2020/2760(RSP)]
B9-0338/2020
39Termiņi vote - Komisijas pienākumi vīzu savstarpējības jomā atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1806 7. pantam
[2020/2605(RSP)]
B9-0339/2020
42Termiņi voteEurozonas ekonomikas politikas nostādnes 2020. gadā
Ziņojums:  Joachim Schuster (A9-0193/2020)
Ziņojums par eurozonas ekonomikas politikas nostādnēm 2020. gadā
[2020/2078(INI)]
Ekonomikas un monetārā komiteja
49Termiņi voteEurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes 2020. gadā
Ziņojums:  Klára Dobrev (A9-0183/2020)
Ziņojums par eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnēm 2020. gadā
[2020/2079(INI)]
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
101 voteBalsošana par grozījumiem
102 voteDelara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) - Atmežošana
103 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA
104 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Kopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un uzraudzība
105 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās
09:15 - 13:00   Debates     item on the agenda
Eiropadomes priekšsēdētājs (ieskaitot atbildes)15'
Komisija (ieskaitot atbildes)20'
Referents   (2x6') 12'
Deputāti 105'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR10'GUE/NGL7'NI6'
15:00 - 18:00   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)10'
Komisija (ieskaitot atbildes)15'
Referents6'
Atzinuma sagatavotājs   (4x1') 4'
Deputāti 89'
PPE21'30S&D17'Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
42item on the agendapointEurozonas ekonomikas politikas nostādnes 2020. gadā
Joachim Schuster (A9-0193/2020
  -GrozījumiPiektdiena, 2020. gada 16. oktobris, 12:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPirmdiena, 2020. gada 19. oktobris, 19:00
49item on the agendapointEurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes 2020. gadā
Klára Dobrev (A9-0183/2020
  -GrozījumiTrešdiena, 2020. gada 14. oktobris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 16. oktobris, 12:00
50item on the agendapointIeteikums Padomei, Komisijai un PV/AP par attiecībām ar Baltkrieviju
Petras Auštrevičius (A9-0167/2020
  -GrozījumiTrešdiena, 2020. gada 14. oktobris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 16. oktobris, 12:00
28item on the agendapointIeteikums PV/AP un Padomei attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) 10. pārskatīšanas procesa sagatavošanu, kodolieroču kontroli un kodolatbruņošanās iespējām
Sven Mikser (A9-0020/2020
  -GrozījumiTrešdiena, 2020. gada 14. oktobris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 16. oktobris, 12:00
51item on the agendapointAtmežošana
Delara Burkhardt (A9-0179/2020
  -GrozījumiTrešdiena, 2020. gada 14. oktobris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmPiektdiena, 2020. gada 16. oktobris, 12:00
58item on the agendapointEiropas izglītības nākotne saistībā ar Covid-19
(O-000052/2020 - B9-0020/20) (O-000053/2020 - B9-0021/20) 
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2020. gada 14. oktobris, 13:00
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2020. gada 19. oktobris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2020. gada 20. oktobris, 12:00
39item on the agendapointKomisijas pienākumi vīzu savstarpējības jomā atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1806 7. pantam
(O-000049/2020 - B9-0022/20) 
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2020. gada 14. oktobris, 13:00
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiPirmdiena, 2020. gada 19. oktobris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi un pa daļāmOtrdiena, 2020. gada 20. oktobris, 12:00
Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 5. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika