Aġenda
Brussell
It-Tnejn, 19 ta' Ottubru 2020 - Il-Ġimgħa, 23 ta' Ottubru 2020 249k
L-Erbgħa, 21 ta' Ottubru 2020167kVerżjoni: Il-Ġimgħa, 23 ta' Ottubru 2020, 09:01
 Punti fuq l-aġenda
09:15 - 11:00   L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni
09:15 - 13:00   Dibattiti
13:30   Tħabbir tar-riżultati
14:30 - 15:45   It-tieni sessjoni ta' votazzjoni
15:00 - 18:00   Dibattiti
18:15   Tħabbir tar-riżultati
20:00 - 21:15   It-tielet sessjoni ta' votazzjoni
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:15 - 11:00   L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni      
87 voteVotazzjonijiet fuq l-emendi
88 voteMozzjoni għal riżoluzzjoni - Il-futur tal-edukazzjoni Ewropea fil-kuntest tal-COVID-19
90 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR
91 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Politika Agrikola Komuni : finanzjament, ġestjoni u monitoraġġ
92 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Politika Agrikola Komuni - emenda tal-OKS u Regolamenti oħra
09:15 - 13:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
26 pointKonklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-15 u s-16 ta' Ottubru 2020, b'mod partikolari n-negozjati tar-relazzjonijiet futuri mar-Renju Unit
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni
[2020/2773(RSP)]
  pointDibattitu konġunt - Politiki taż-żona tal-euro 2020
42Skadenza -Politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro 2020
Rapport:  Joachim Schuster (A9-0193/2020)
Rapport dwar il-politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro 2020

[2020/2078(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
49Skadenza -L-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro fl-2020
Rapport:  Klára Dobrev (A9-0183/2020)
Rapport dwar l-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro fl-2020

[2020/2079(INI)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
13:30   Tħabbir tar-riżultati      
130 pointTħabbir tar-riżultati
14:30 - 15:45   It-tieni sessjoni ta' votazzjoni      
93 voteVotazzjonijiet finali
50Skadenza voteRakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-VP/RGħ dwar ir-relazzjonijiet mal-Belarussja
Rapport:  Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar ir-relazzjonijiet mal-Belarussja
[2020/2081(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Artikolu 118
28Skadenza voteRakkomandazzjoni lill-VP/RGħ u lill-Kunsill fl-ambitu tat-tħejjija tal-10 proċess ta' rieżami tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (TNP), tal-kontroll tal-armi nukleari u tal-opzjonijiet ta' diżarm nukleari
Rapport:  Sven Mikser (A9-0020/2020)
Rapport fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar it-tħejjija tal-proċess ta' rieżami 2020 tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (TNP), tal-kontroll tal-armi nukleari u tal-opzjonijiet ta' diżarm nukleari
[2020/2004(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Artikolu 118
94 voteVotazzjonijiet fuq l-emendi
95 voteJoachim Schuster (ECON A9-) - Il-politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro 2020
96 voteKlára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) - Il-politiki soċjali u tal-impjiegi taż-żona tal-euro 2020
97 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR
98 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Politika Agrikola Komuni : il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ
99 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Politika Agrikola Komuni - emenda tal-OKS u Regolamenti oħra
15:00 - 18:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
59 pointMiżuri tal-UE għall-mitigazzjoni tal-impatt soċjali u ekonomiku tal-COVID-19
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2020/2792(RSP)]
51Skadenza pointId-deforestazzjoni
Rapport:  Delara Burkhardt (A9-0179/2020)
Rapport b'rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni dwar qafas legali tal-UE biex titwaqqaf u titreġġa' lura d-deforestazzjoni globali li l-UE hija responsabbli għaliha
[2020/2006(INL)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
18:15   Tħabbir tar-riżultati      
131 pointTħabbir tar-riżultati
20:00 - 21:15   It-tielet sessjoni ta' votazzjoni      
100 voteVotazzjonijiet finali
58Skadenza vote - Il-futur tal-edukazzjoni Ewropea fil-kuntest tal-COVID-19
[2020/2760(RSP)]
B9-0338/2020
39Skadenza vote - L-obbligi tal-Kummissjoni fil-qasam tar-reċiproċità tal-viżi b'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2018/1806
[2020/2605(RSP)]
B9-0339/2020
42Skadenza votePolitiki ekonomiċi taż-żona tal-euro 2020
Rapport:  Joachim Schuster (A9-0193/2020)
Rapport dwar il-politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro 2020
[2020/2078(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
49Skadenza voteL-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro fl-2020
Rapport:  Klára Dobrev (A9-0183/2020)
Rapport dwar l-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro fl-2020
[2020/2079(INI)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
101 voteVotazzjonijiet fuq l-emendi
102 voteDelara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) - Deforestazzjoni
103 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR
104 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Politika Agrikola Komuni : finanzjament, ġestjoni u monitoraġġ
105 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Politika Agrikola Komuni - emenda tal-OKS u Regolamenti oħra
09:15 - 13:00   Dibattiti     item on the agenda
President tal-Kunsill Ewropew (bit-tweġibiet)15'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)20'
Rapporteur   (2x6') 12'
Membri105'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR10'GUE/NGL7'NI6'
15:00 - 18:00   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)10'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)15'
Rapporteur6'
Rapporteur għal opinjoni   (4x1') 4'
Membri89'
PPE21'30S&D17'Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
42item on the agendapointPolitiki ekonomiċi taż-żona tal-euro 2020
Joachim Schuster (A9-0193/2020
  -EmendiIl-Ġimgħa, 16 ta' Ottubru 2020, 12:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tnejn, 19 ta' Ottubru 2020, 19:00
49item on the agendapointL-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro fl-2020
Klára Dobrev (A9-0183/2020
  -EmendiL-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 16 ta' Ottubru 2020, 12:00
50item on the agendapointRakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-VP/RGħ dwar ir-relazzjonijiet mal-Belarussja
Petras Auštrevičius (A9-0167/2020
  -EmendiL-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 16 ta' Ottubru 2020, 12:00
28item on the agendapointRakkomandazzjoni lill-VP/RGħ u lill-Kunsill fl-ambitu tat-tħejjija tal-10 proċess ta' rieżami tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (TNP), tal-kontroll tal-armi nukleari u tal-opzjonijiet ta' diżarm nukleari
Sven Mikser (A9-0020/2020
  -EmendiL-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 16 ta' Ottubru 2020, 12:00
51item on the agendapointId-deforestazzjoni
Delara Burkhardt (A9-0179/2020
  -EmendiL-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 16 ta' Ottubru 2020, 12:00
58item on the agendapointIl-futur tal-edukazzjoni Ewropea fil-kuntest tal-COVID-19
(O-000052/2020 - B9-0020/20) (O-000053/2020 - B9-0021/20) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2020, 13:00
  -Emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 19 ta' Ottubru 2020, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tlieta, 20 ta' Ottubru 2020, 12:00
39item on the agendapointL-obbligi tal-Kummissjoni fil-qasam tar-reċiproċità tal-viżi b'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2018/1806
(O-000049/2020 - B9-0022/20) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjoniL-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2020, 13:00
  -Emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 19 ta' Ottubru 2020, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tlieta, 20 ta' Ottubru 2020, 12:00
Aġġornata l-aħħar: 5 ta' Marzu 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza