Agenda
Brussel
Maandag 19 oktober 2020 - Vrijdag 23 oktober 2020 242k
Woensdag 21 oktober 2020165kVersie: Vrijdag 23 oktober 2020, 09:02
 Agendapunten
09:15 - 11:00   Eerste stemming
09:15 - 13:00   Debatten
13:30   Bekendmaking van de uitslag
14:30 - 15:45   Tweede stemming
15:00 - 18:00   Debatten
18:15   Bekendmaking van de uitslag
20:00 - 21:15   Derde stemming
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

09:15 - 11:00   Eerste stemming      
87 voteStemming over amendementen
88 voteOntwerpresolutie - De toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19
90 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd
91 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring
92 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen
09:15 - 13:00   Debatten       Spreektijd
26 pointConclusies van de Europese Raad van 15 en 16 oktober 2020, met name de onderhandelingen over de toekomstige betrekkingen met het VK
Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie
[2020/2773(RSP)]
  pointGezamenlijk debat - Beleid van de eurozone 2020
42Deadline -Economisch beleid van de eurozone 2020
Verslag:  Joachim Schuster (A9-0193/2020)
Verslag over het economisch beleid van de eurozone 2020

[2020/2078(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken
49Deadline -Werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020
Verslag:  Klára Dobrev (A9-0183/2020)
Verslag over het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020

[2020/2079(INI)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
13:30   Bekendmaking van de uitslag      
130 pointBekendmaking van de uitslag
14:30 - 15:45   Tweede stemming      
93 voteEindstemming
50Deadline voteAanbeveling aan de Raad, de Commissie en de VV/HV over de betrekkingen met Belarus
Verslag:  Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de betrekkingen met Belarus
[2020/2081(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Artikel 118 van het Reglement
28Deadline voteAanbeveling aan de VV/HV en aan de Raad ter voorbereiding van het tiende toetsingsproces van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire ontwapening
Verslag:  Sven Mikser (A9-0020/2020)
Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de voorbereiding van het toetsingsproces van 2020 van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire ontwapening
[2020/2004(INI)]
Commissie buitenlandse zaken
Artikel 118 van het Reglement
94 voteStemming over amendementen
95 voteJoachim Schuster (ECON A9-) - Economisch beleid van de eurozone 2020
96 voteKlára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) - Werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020
97 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd
98 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring
99 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen
15:00 - 18:00   Debatten       Spreektijd
59 pointEU-maatregelen ter beperking van de sociale en economische impact van COVID-19
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2020/2792(RSP)]
51Deadline pointOntbossing
Verslag:  Delara Burkhardt (A9-0179/2020)
Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over een EU-rechtskader om de door de EU gestuurde mondiale ontbossing een halt toe te roepen en terug te draaien
[2020/2006(INL)]
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
18:15   Bekendmaking van de uitslag      
131 pointBekendmaking van de uitslag
20:00 - 21:15   Derde stemming      
100 voteEindstemming
58Deadline vote - De toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19
[2020/2760(RSP)]
B9-0338/2020
39Deadline vote - Verplichtingen van de Commissie op het gebied van visumwederkerigheid overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) 2018/1806
[2020/2605(RSP)]
B9-0339/2020
42Deadline voteEconomisch beleid van de eurozone 2020
Verslag:  Joachim Schuster (A9-0193/2020)
Verslag over het economisch beleid van de eurozone 2020
[2020/2078(INI)]
Commissie economische en monetaire zaken
49Deadline voteWerkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020
Verslag:  Klára Dobrev (A9-0183/2020)
Verslag over het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020
[2020/2079(INI)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
101 voteStemming over amendementen
102 voteDelara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) - Ontbossing
103 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd
104 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring
105 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen
09:15 - 13:00   Debatten     item on the agenda
Voorzitter van de Europese Raad (inclusief antwoorden)15'
Commissie (inclusief antwoorden)20'
Rapporteur   (2x6') 12'
Leden105'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR10'GUE/NGL7'NI6'
15:00 - 18:00   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)15'
Rapporteur6'
Rapporteur voor advies   (4x1') 4'
Leden89'
PPE21'30S&D17'Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
42item on the agendapointEconomisch beleid van de eurozone 2020
Joachim Schuster (A9-0193/2020
  -AmendementenVrijdag 16 oktober 2020, 12:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 19 oktober 2020, 19:00
49item on the agendapointWerkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020
Klára Dobrev (A9-0183/2020
  -AmendementenWoensdag 14 oktober 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 16 oktober 2020, 12:00
50item on the agendapointAanbeveling aan de Raad, de Commissie en de VV/HV over de betrekkingen met Belarus
Petras Auštrevičius (A9-0167/2020
  -AmendementenWoensdag 14 oktober 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 16 oktober 2020, 12:00
28item on the agendapointAanbeveling aan de VV/HV en aan de Raad ter voorbereiding van het tiende toetsingsproces van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire ontwapening
Sven Mikser (A9-0020/2020
  -AmendementenWoensdag 14 oktober 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 16 oktober 2020, 12:00
51item on the agendapointOntbossing
Delara Burkhardt (A9-0179/2020
  -AmendementenWoensdag 14 oktober 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 16 oktober 2020, 12:00
58item on the agendapointDe toekomst van het Europese onderwijs in de context van COVID-19
(O-000052/2020 - B9-0020/20) (O-000053/2020 - B9-0021/20) 
  -OntwerpresolutiesWoensdag 14 oktober 2020, 13:00
  -Amendementen op de ontwerpresolutieMaandag 19 oktober 2020, 19:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Dinsdag 20 oktober 2020, 12:00
39item on the agendapointVerplichtingen van de Commissie op het gebied van visumwederkerigheid overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EU) 2018/1806
(O-000049/2020 - B9-0022/20) 
  -OntwerpresolutiesWoensdag 14 oktober 2020, 13:00
  -Amendementen op de ontwerpresolutieMaandag 19 oktober 2020, 19:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Dinsdag 20 oktober 2020, 12:00
Laatst bijgewerkt op: 5 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid