Porządek obrad
Bruksela
Poniedziałek, 19 października 2020 r. - Piątek, 23 października 2020 r. 248k
Środa, 21 października 2020169kWersja: Piątek, 23 października 2020, 09:02
 Punkty porządku dziennego
09:15 - 11:00   Pierwsza część głosowania
09:15 - 13:00   Debaty
13:30   Ogłoszenie wyników
14:30 - 15:45   Druga część głosowania
15:00 - 18:00   Debaty
18:15   Ogłoszenie wyników
20:00 - 21:15   Trzecia część głosowania
 Czas wystąpień
 Terminy

09:15 - 11:00   Pierwsza część głosowania      
87 voteGłosowanie nad poprawkami
88 voteProjekt rezolucji – Przyszłość edukacji europejskiej w kontekście COVID-19
90 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
91 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej
92 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń
09:15 - 13:00   Debaty       Czas wystąpień
26 pointKonkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z 15–16 października 2020 r., zwłaszcza negocjacje w sprawie przyszłych stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Oświadczenia Rady Europejskiej i Komisji
[2020/2773(RSP)]
  pointDebata łączna - Polityka w strefie euro w 2020 r.
42Termin -Polityka gospodarcza w strefie euro w 2020 r.
Sprawozdanie:  Joachim Schuster (A9-0193/2020)
Sprawozdanie w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro w 2020 r.

[2020/2078(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
49Termin -Polityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro w 2020 r.
Sprawozdanie:  Klára Dobrev (A9-0183/2020)
Sprawozdanie w sprawie politycznych strategii społecznych i na rzecz zatrudnienia w strefie euro w 2020 r.

[2020/2079(INI)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
13:30   Ogłoszenie wyników      
130 pointOgłoszenie wyników
14:30 - 15:45   Druga część głosowania      
93 voteGłosowania końcowe
50Termin voteZalecenie dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie stosunków z Białorusią
Sprawozdanie:  Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
Sprawozdanie zawierające zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie stosunków z Białorusią
[2020/2081(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Art. 118 Regulaminu
28Termin voteZalecenie dla Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela i Rady dotyczące przygotowań do procedury przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) w 2020 r., kontroli broni jądrowej i wariantów rozbrojenia jądrowego
Sprawozdanie:  Sven Mikser (A9-0020/2020)
Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie przygotowań do przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, który zostanie przeprowadzony w 2020 r., kontroli broni jądrowej i opcji rozbrojenia nuklearnego
[2020/2004(INI)]
Komisja Spraw Zagranicznych
Art. 118 Regulaminu
94 voteGłosowanie nad poprawkami
95 voteJoachim Schuster (ECON A9-) – Polityka gospodarcza w strefie euro w 2020 r.
96 voteKlára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) – Polityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro w 2020 r.
97 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
98 voteUlrike Müller (A8-0199/2019) – Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej
99 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń
15:00 - 18:00   Debaty       Czas wystąpień
59 pointUnijne środki mające łagodzić społeczne i gospodarcze skutki kryzysu wywołanego COVID-19
Oświadczenia Rady i Komisji
[2020/2792(RSP)]
51Termin pointWylesianie
Sprawozdanie:  Delara Burkhardt (A9-0179/2020)
Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie unijnych ram prawnych mających na celu zatrzymanie i odwrócenie globalnego wylesiania spowodowanego przez UE
[2020/2006(INL)]
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
18:15   Ogłoszenie wyników      
131 pointOgłoszenie wyników
20:00 - 21:15   Trzecia część głosowania      
100 voteGłosowania końcowe
58Termin vote - Przyszłość europejskiej edukacji w kontekście Covid-19
[2020/2760(RSP)]
B9-0338/2020
39Termin vote - Obowiązki Komisji w dziedzinie wzajemności wizowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1806
[2020/2605(RSP)]
B9-0339/2020
42Termin votePolityka gospodarcza w strefie euro w 2020 r.
Sprawozdanie:  Joachim Schuster (A9-0193/2020)
Sprawozdanie w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro w 2020 r.
[2020/2078(INI)]
Komisja Gospodarcza i Monetarna
49Termin votePolityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro w 2020 r.
Sprawozdanie:  Klára Dobrev (A9-0183/2020)
Sprawozdanie w sprawie politycznych strategii społecznych i na rzecz zatrudnienia w strefie euro w 2020 r.
[2020/2079(INI)]
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
101 voteGłosowanie nad poprawkami
102 voteDelara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) – Wylesianie
103 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
104 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej
105 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń
09:15 - 13:00   Debaty     item on the agenda
Przewodniczący Rady Europejskiej (łącznie z odpowiedziami)15'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)20'
Sprawozdawca   (2x6') 12'
Posłowie105'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR10'GUE/NGL7'NI6'
15:00 - 18:00   Debaty     item on the agenda
Rada (łącznie z odpowiedziami)10'
Komisja Europejska (łącznie z odpowiedziami)15'
Sprawozdawca6'
Sprawozdawca komisji opiniodawczej   (4x1') 4'
Posłowie89'
PPE21'30S&D17'Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
42item on the agendapointPolityka gospodarcza w strefie euro w 2020 r.
Joachim Schuster (A9-0193/2020
  -PoprawkiPiątek, 16 października 2020, 12:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePoniedziałek, 19 października 2020, 19:00
49item on the agendapointPolityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro w 2020 r.
Klára Dobrev (A9-0183/2020
  -PoprawkiŚroda, 14 października 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 16 października 2020, 12:00
50item on the agendapointZalecenie dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie stosunków z Białorusią
Petras Auštrevičius (A9-0167/2020
  -PoprawkiŚroda, 14 października 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 16 października 2020, 12:00
28item on the agendapointZalecenie dla Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela i Rady dotyczące przygotowań do procedury przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) w 2020 r., kontroli broni jądrowej i wariantów rozbrojenia jądrowego
Sven Mikser (A9-0020/2020
  -PoprawkiŚroda, 14 października 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 16 października 2020, 12:00
51item on the agendapointWylesianie
Delara Burkhardt (A9-0179/2020
  -PoprawkiŚroda, 14 października 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 16 października 2020, 12:00
58item on the agendapointPrzyszłość europejskiej edukacji w kontekście Covid-19
(O-000052/2020 - B9-0020/20) (O-000053/2020 - B9-0021/20) 
  -Projekty rezolucjiŚroda, 14 października 2020, 13:00
  -poprawkiPoniedziałek, 19 października 2020, 19:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 20 października 2020, 12:00
39item on the agendapointObowiązki Komisji w dziedzinie wzajemności wizowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1806
(O-000049/2020 - B9-0022/20) 
  -Projekty rezolucjiŚroda, 14 października 2020, 13:00
  -poprawkiPoniedziałek, 19 października 2020, 19:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębneWtorek, 20 października 2020, 12:00
Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności