Ordinea de zi
Bruxelles
Luni, 19 octombrie 2020 - Vineri, 23 octombrie 2020 245k
Miercuri, 21 octombrie 2020163kVersiune: Vineri, 23 octombrie 2020, 09:03
 Puncte de pe ordinea de zi
09:15 - 11:00   Prima sesiune de votare
09:15 - 13:00   Dezbateri
13:30   Anunțarea rezultatelor
14:30 - 15:45   A doua sesiune de votare
15:00 - 18:00   Dezbateri
18:15   Anunțarea rezultatelor
20:00 - 21:15   A treia sesiune de votare
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:15 - 11:00   Prima sesiune de votare      
87 voteVotarea amendamentelor
88 votePropunere de rezoluție - Viitorul învățământului european în contextul pandemiei de COVID-19
90 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
91 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea
92 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
09:15 - 13:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
26 pointConcluziile reuniunii Consiliului European din 15 și 16 octombrie 2020, în special negocierile privind relațiile viitoare cu Regatul Unit
Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei
[2020/2773(RSP)]
  pointDezbatere comună - Politicile zonei euro 2020
42Termen -Politicile economice ale zonei euro 2020
Raport  Joachim Schuster (A9-0193/2020)
Raport referitor la politicile economice ale zonei euro 2020

[2020/2078(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
49Termen -Ocuparea forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro 2020
Raport  Klára Dobrev (A9-0183/2020)
Raport referitor la ocuparea forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro 2020

[2020/2079(INI)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
13:30   Anunțarea rezultatelor      
130 pointAnunțarea rezultatelor
14:30 - 15:45   A doua sesiune de votare      
93 voteVoturi finale
50Termen voteRecomandare adresată Consiliului, Comisiei și VP/ÎR privind relațiile cu Belarus
Raport  Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind relațiile cu Belarus
[2020/2081(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Articolul 118 din Regulamentul de procedură
28Termen voteRecomandare adresată VP/ÎR și Consiliului privind pregătirea celui de al 10-lea proces de revizuire a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP), controlul armelor nucleare și opțiunile de dezarmare nucleară
Raport  Sven Mikser (A9-0020/2020)
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind pregătirea procesului de revizuire din 2020 a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP), controlul armelor nucleare și opțiunile de dezarmare nucleară
[2020/2004(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Articolul 118 din Regulamentul de procedură
94 voteVotarea amendamentelor
95 voteJoachim Schuster (ECON A9-) - Politicile economice ale zonei euro 2020
96 voteKlára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) - Ocuparea forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro 2020
97 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
98 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea
99 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
15:00 - 18:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
59 pointMăsurile UE de atenuare a impactului social și economic al epidemiei de COVID-19
Declaraţii ale Consiliului și Comisiei
[2020/2792(RSP)]
51Termen pointDefrișările
Raport  Delara Burkhardt (A9-0179/2020)
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind un cadru juridic al UE pentru stoparea și inversarea defrișărilor provocate de UE la nivel mondial
[2020/2006(INL)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
18:15   Anunțarea rezultatelor      
131 pointAnunțarea rezultatelor
20:00 - 21:15   A treia sesiune de votare      
100 voteVoturi finale
58Termen vote - Viitorul învățământului european în contextul pandemiei de COVID-19
[2020/2760(RSP)]
B9-0338/2020
39Termen vote - Obligațiile Comisiei în domeniul reciprocității vizelor în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) 2018/1806
[2020/2605(RSP)]
B9-0339/2020
42Termen votePoliticile economice ale zonei euro 2020
Raport  Joachim Schuster (A9-0193/2020)
Raport referitor la politicile economice ale zonei euro 2020
[2020/2078(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
49Termen voteOcuparea forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro 2020
Raport  Klára Dobrev (A9-0183/2020)
Raport referitor la ocuparea forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro 2020
[2020/2079(INI)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
101 voteVotarea amendamentelor
102 voteDelara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) - Defrișările
103 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
104 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea
105 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
09:15 - 13:00   Dezbateri     item on the agenda
Preşedintele Consiliului European (inclusiv răspunsurile)15'
Comisia (inclusiv răspunsurile)20'
Raportorul   (2x6') 12'
Deputaţi105'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR10'GUE/NGL7'NI6'
15:00 - 18:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia (inclusiv răspunsurile)15'
Raportorul6'
Raportorul pentru aviz   (4x1') 4'
Deputaţi89'
PPE21'30S&D17'Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
42item on the agendapointPoliticile economice ale zonei euro 2020
Joachim Schuster (A9-0193/2020
  -AmendamenteVineri, 16 octombrie 2020, 12:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 19 octombrie 2020, 19:00
49item on the agendapointOcuparea forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro 2020
Klára Dobrev (A9-0183/2020
  -AmendamenteMiercuri, 14 octombrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 16 octombrie 2020, 12:00
50item on the agendapointRecomandare adresată Consiliului, Comisiei și VP/ÎR privind relațiile cu Belarus
Petras Auštrevičius (A9-0167/2020
  -AmendamenteMiercuri, 14 octombrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 16 octombrie 2020, 12:00
28item on the agendapointRecomandare adresată VP/ÎR și Consiliului privind pregătirea celui de al 10-lea proces de revizuire a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP), controlul armelor nucleare și opțiunile de dezarmare nucleară
Sven Mikser (A9-0020/2020
  -AmendamenteMiercuri, 14 octombrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 16 octombrie 2020, 12:00
51item on the agendapointDefrișările
Delara Burkhardt (A9-0179/2020
  -AmendamenteMiercuri, 14 octombrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 16 octombrie 2020, 12:00
58item on the agendapointViitorul învățământului european în contextul pandemiei de COVID-19
(O-000052/2020 - B9-0020/20) (O-000053/2020 - B9-0021/20) 
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 14 octombrie 2020, 13:00
  -Amendamente la propunerea de rezoluţieLuni, 19 octombrie 2020, 19:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 20 octombrie 2020, 12:00
39item on the agendapointObligațiile Comisiei în domeniul reciprocității vizelor în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) 2018/1806
(O-000049/2020 - B9-0022/20) 
  -Propuneri de rezoluțieMiercuri, 14 octombrie 2020, 13:00
  -Amendamente la propunerea de rezoluţieLuni, 19 octombrie 2020, 19:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Marţi, 20 octombrie 2020, 12:00
Ultima actualizare: 5 martie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate