Program
Brusel
Pondelok, 19. októbra 2020 - Piatok, 23. októbra 2020 246k
Streda, 21. októbra 2020170kVerzia: Piatok, 23. októbra 2020, 09:03
 Body programu
09:15 - 11:00   Prvé hlasovanie
09:15 - 13:00   Rozpravy
13:30   Oznámenie výsledkov
14:30 - 15:45   Druhé hlasovanie
15:00 - 18:00   Rozpravy
18:15   Oznámenie výsledkov
20:00 - 21:15   Tretie hlasovanie
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:15 - 11:00   Prvé hlasovanie      
87 voteHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
88 voteNávrh uznesenia – Budúcnosť európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19
90 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV
91 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie
92 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení
09:15 - 13:00   Rozpravy       Rečnícky čas
26 pointZávery zo zasadnutia Európskej rady z 15. a zo 16. októbra 2020, najmä rokovania o budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom
Vyhlásenia Európskej rady a Komisie
[2020/2773(RSP)]
  pointSpoločná rozprava - Politiky eurozóny v roku 2020
42Termín -Hospodárske politiky eurozóny v roku 2020
Správa:  Joachim Schuster (A9-0193/2020)
Správa o hospodárskych politikách eurozóny v roku 2020

[2020/2078(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
49Termín -Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne v roku 2020
Správa:  Klára Dobrev (A9-0183/2020)
Správa o zamestnanosti a sociálnych politikách v eurozóne v roku 2020

[2020/2079(INI)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
13:30   Oznámenie výsledkov      
130 pointOznámenie výsledkov
14:30 - 15:45   Druhé hlasovanie      
93 voteZáverečné hlasovanie
50Termín voteOdporúčanie Rade, Komisii a PK/VP o vzťahoch s Bieloruskom
Správa:  Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o vzťahoch s Bieloruskom
[2020/2081(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Článok 118
28Termín voteOdporúčanie PK/VP a Rade v rámci prípravy procesu preskúmania 10. Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) v roku 2020, kontroly jadrových zbraní a možností jadrového odzbrojenia
Správa:  Sven Mikser (A9-0020/2020)
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k príprave procesu hodnotenia Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) v roku 2020, ku kontrole jadrových zbraní a k možnostiam jadrového odzbrojenia
[2020/2004(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
Článok 118
94 voteHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
95 voteJoachim Schuster (ECON A9-) – Hospodárske politiky eurozóny v roku 2020
96 voteKlára Dobrev (EMPL A9-0183/2020) – Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne v roku 2020
97 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV
98 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie
99 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení
15:00 - 18:00   Rozpravy       Rečnícky čas
59 pointOpatrenia EÚ na zmiernenie sociálneho a hospodárskeho vplyvu pandémie COVID-19
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2020/2792(RSP)]
51Termín pointOdlesňovanie
Správa:  Delara Burkhardt (A9-0179/2020)
Správa s odporúčaniami Komisii o právnom rámci EÚ na zastavenie a zvrátenie globálneho odlesňovania spôsobovaného EÚ
[2020/2006(INL)]
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
18:15   Oznámenie výsledkov      
131 pointOznámenie výsledkov
20:00 - 21:15   Tretie hlasovanie      
100 voteZáverečné hlasovanie
58Termín vote - Budúcnosť európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19
[2020/2760(RSP)]
B9-0338/2020
39Termín vote - Povinnosti Komisie v oblasti vízovej reciprocity podľa článku 7 nariadenia (EÚ) 2018/1806
[2020/2605(RSP)]
B9-0339/2020
42Termín voteHospodárske politiky eurozóny v roku 2020
Správa:  Joachim Schuster (A9-0193/2020)
Správa o hospodárskych politikách eurozóny v roku 2020
[2020/2078(INI)]
Výbor pre hospodárske a menové veci
49Termín voteZamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne v roku 2020
Správa:  Klára Dobrev (A9-0183/2020)
Správa o zamestnanosti a sociálnych politikách v eurozóne v roku 2020
[2020/2079(INI)]
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
101 voteHlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch
102 voteDelara Burkhardt (ENVI A9-0179/2020) – Odlesňovanie
103 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV
104 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) – Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie
105 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení
09:15 - 13:00   Rozpravy     item on the agenda
Predseda Európskej rady (vrátane odpovedí)15'
Komisia (vrátane odpovedí)20'
Spravodajca   (2x6') 12'
Poslanci105'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR10'GUE/NGL7'NI6'
15:00 - 18:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)10'
Komisia (vrátane odpovedí)15'
Spravodajca6'
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko   (4x1') 4'
Poslanci89'
PPE21'30S&D17'Renew12'30ID10'Verts/ALE9'ECR8'30GUE/NGL6'NI5'
42item on the agendapointHospodárske politiky eurozóny v roku 2020
Joachim Schuster (A9-0193/2020
  -Pozmeňujúce návrhyPiatok, 16. októbra 2020, 12:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPondelok, 19. októbra 2020, 19:00
49item on the agendapointZamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne v roku 2020
Klára Dobrev (A9-0183/2020
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 14. októbra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 16. októbra 2020, 12:00
50item on the agendapointOdporúčanie Rade, Komisii a PK/VP o vzťahoch s Bieloruskom
Petras Auštrevičius (A9-0167/2020
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 14. októbra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 16. októbra 2020, 12:00
28item on the agendapointOdporúčanie PK/VP a Rade v rámci prípravy procesu preskúmania 10. Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) v roku 2020, kontroly jadrových zbraní a možností jadrového odzbrojenia
Sven Mikser (A9-0020/2020
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 14. októbra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 16. októbra 2020, 12:00
51item on the agendapointOdlesňovanie
Delara Burkhardt (A9-0179/2020
  -Pozmeňujúce návrhyStreda, 14. októbra 2020, 13:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachPiatok, 16. októbra 2020, 12:00
58item on the agendapointBudúcnosť európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19
(O-000052/2020 - B9-0020/20) (O-000053/2020 - B9-0021/20) 
  -Návrhy uzneseníStreda, 14. októbra 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia Pondelok, 19. októbra 2020, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 20. októbra 2020, 12:00
39item on the agendapointPovinnosti Komisie v oblasti vízovej reciprocity podľa článku 7 nariadenia (EÚ) 2018/1806
(O-000049/2020 - B9-0022/20) 
  -Návrhy uzneseníStreda, 14. októbra 2020, 13:00
  -Pozmeňujúce návrhy k návrhu uznesenia Pondelok, 19. októbra 2020, 19:00
  -Žiadosti o oddelené hlasovanie a hlasovanie po častiachUtorok, 20. októbra 2020, 12:00
Posledná úprava: 5. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia