Ημερήσια διάταξη
Βρυξέλλες
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 - Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 279k
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020156kΈκδοση: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020, 08:57
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
09:15 - 10:30   Πρώτη ψηφοφορία
09:15 - 13:00   Συζητήσεις
12:00   Ανακοίνωση του Βραβείου Ζαχάρωφ
13:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
14:30 - 15:45   Δεύτερη ψηφοφορία
18:15   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
20:00 - 21:15   Τρίτη ψηφοφορία
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
132 pointΑνακοίνωση των αποτελεσμάτων
09:15 - 10:30   Πρώτη ψηφοφορία      
107 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
108 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
09:15 - 13:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
34Προθεσμία pointΗ ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της ΕΕ
Έκθεση:  Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
Έκθεση σχετικά με την ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ
[2019/2167(INI)]
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
66 pointΣοβαρές απειλές για την ασφάλεια μέσω της πώλησης διαβατηρίων και θεωρήσεων της ΕΕ σε εγκληματίες
Δήλωση της Επιτροπής
[2020/2824(RSP)]
67 pointΚατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης
Δήλωση της Επιτροπής
[2020/2825(RSP)]
68 pointΕυθυγράμμιση της Συνθήκης για τον Χάρτη Ενέργειας με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
Δήλωση της Επιτροπής
[2020/2827(RSP)]
12:00   Ανακοίνωση του Βραβείου Ζαχάρωφ      
135 pointΑνακοίνωση του Βραβείου Ζαχάρωφ
13:00   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
133 pointΑνακοίνωση των αποτελεσμάτων
14:30 - 15:45   Δεύτερη ψηφοφορία      
149 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
113 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
106 voteΤελική ψηφοφορία
51Προθεσμία voteΑποψίλωση των δασών
Έκθεση:  Delara Burkhardt (A9-0179/2020)
Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ένα νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την ανάσχεση και την αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών για την οποία φέρει ευθύνη η ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα
[2020/2006(INL)]
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
111 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
112 voteErnest Urtasun (FEMM A9-0145/2020) - Ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ
18:15   Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων      
134 pointΑνακοίνωση των αποτελεσμάτων
20:00 - 21:15   Τρίτη ψηφοφορία      
153 voteΨηφοφορίες επί τροπολογιών
146 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Κοινή γεωργική πολιτική - στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ
147 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Κοινή γεωργική πολιτική: χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση
09:15 - 13:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)5'
Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων)30'
Εισηγητής6'
Συντάκτης γνωμοδότησης1'
Βουλευτές105'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR10'GUE/NGL7'NI6'
34item on the agendapointΗ ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της ΕΕ
Ernest Urtasun (A9-0145/2020
  -Τροπολογίες του εισηγητή, 71 βουλευτές τουλάχιστον, εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, 12:00
51item on the agendapointΑποψίλωση των δασών
Delara Burkhardt (A9-0179/2020
  -ΤροπολογίεςΤετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020, 13:00
  -Αιτήματα για χωριστές ψηφοφορίες και ψηφοφορίες κατά τμήματαΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, 12:00
Τελευταία ενημέρωση: 5 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου