Darbotvarkė
Briuselis
Pirmadienis, 2020 m. spalio 19 d. - Penktadienis, 2020 m. spalio 23 d. 249k
Ketvirtadienis, 2020 m. spalio 22 d.155kVersija: Penktadienis, 2020 m. spalio 23 d., 09:00
 Darbotvarkės klausimai
09:00   Rezultatų paskelbimas
09:15 - 10:30   Pirmasis balsavimas
09:15 - 13:00   Diskusijos
12:00   Sacharovo premijos paskelbimas
13:00   Rezultatų paskelbimas
14:30 - 15:45   Antrasis balsavimas
18:15   Rezultatų paskelbimas
20:00 - 21:15   Trečiasis balsavimas
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00   Rezultatų paskelbimas      
132 pointRezultatų paskelbimas
09:15 - 10:30   Pirmasis balsavimas      
107 voteBalsavimas dėl pakeitimų
108 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas
09:15 - 13:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
34Galutinis terminas pointLyčių lygybė ES užsienio ir saugumo politikoje
Pranešimas:  Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
Pranešimas dėl lyčių lygybės ES užsienio ir saugumo politikoje
[2019/2167(INI)]
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
66 pointRimtos grėsmės saugumui dėl ES pasų ir vizų pardavimo nusikaltėliams
Komisijos pareiškimas
[2020/2824(RSP)]
67 pointEnergetikos sąjungos būklė
Komisijos pareiškimas
[2020/2825(RSP)]
68 pointEnergetikos chartijos sutarties suderinimas su Europos žaliuoju kursu
Komisijos pareiškimas
[2020/2827(RSP)]
12:00   Sacharovo premijos paskelbimas      
135 pointSacharovo premijos paskelbimas
13:00   Rezultatų paskelbimas      
133 pointRezultatų paskelbimas
14:30 - 15:45   Antrasis balsavimas      
149 voteBalsavimas dėl pakeitimų
113 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) – Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių rengtinų strateginių planų, finansuotinų iš EŽŪGF ir iš EŽŪFKP, rėmimas
106 voteGalutinis balsavimas
51Galutinis terminas voteMiškų kirtimas
Pranešimas:  Delara Burkhardt (A9-0179/2020)
Pranešimas su rekomendacijomis dėl ES teisinės sistemos, skirtos ES sukeliamam pasauliniam miškų naikinimui sustabdyti ir pradėti juos atkurti
[2020/2006(INL)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
111 voteBalsavimas dėl pakeitimų
112 voteErnest Urtasun (FEMM A9-0145/2020) - Lyčių lygybė ES užsienio ir saugumo politikoje
18:15   Rezultatų paskelbimas      
134 pointRezultatų paskelbimas
20:00 - 21:15   Trečiasis balsavimas      
153 voteBalsavimas dėl pakeitimų
146 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių rengtinų strateginių planų, finansuotinų iš EŽŪGF ir iš EŽŪFKP, rėmimas
147 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Bendra žemės ūkio politika: finansavimas, valdymas ir stebėsena
09:15 - 13:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis (kartu su atsakymais)5'
Komisija (kartu su atsakymais)30'
Pranešėjas6'
Nuomonės referentas1'
Parlamento nariai105'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR10'GUE/NGL7'NI6'
34item on the agendapointLyčių lygybė ES užsienio ir saugumo politikoje
Ernest Urtasun (A9-0145/2020
  -Pranešėjo siūlomi pakeitimai (ne mažiau kaip 71 EP narys), alternatyvus pasiūlymai dėl rezoliucijos Trečiadienis, 2020 m. spalio 14 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. spalio 16 d., 12:00
51item on the agendapointMiškų kirtimas
Delara Burkhardt (A9-0179/2020
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2020 m. spalio 14 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. spalio 16 d., 12:00
Atnaujinta: 2021 m. kovo 5 d.Teisinė informacija - Privatumo politika