Aġenda
Brussell
It-Tnejn, 19 ta' Ottubru 2020 - Il-Ġimgħa, 23 ta' Ottubru 2020 249k
Il-Ħamis, 22 ta' Ottubru 2020159kVerżjoni: Il-Ġimgħa, 23 ta' Ottubru 2020, 09:01
 Punti fuq l-aġenda
09:00   Tħabbir tar-riżultati
09:15 - 10:30   L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni
09:15 - 13:00   Dibattiti
12:00   Tħabbir tal-Premju Sakharov
13:00   Tħabbir tar-riżultati
14:30 - 15:45   It-tieni sessjoni ta' votazzjoni
18:15   Tħabbir tar-riżultati
20:00 - 21:15   It-tielet sessjoni ta' votazzjoni
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00   Tħabbir tar-riżultati      
132 pointTħabbir tar-riżultati
09:15 - 10:30   L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni      
107 voteVotazzjonijiet fuq l-emendi
108 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR
09:15 - 13:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
34Skadenza pointL-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fil-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE
Rapport:  Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
Rapport dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fil-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE
[2019/2167(INI)]
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
66 pointTheddid serju għas-sigurtà mill-bejgħ ta' passaporti u viżi tal-UE lil kriminali
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
[2020/2824(RSP)]
67 pointL-Istat tal-Unjoni tal-Enerġija
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
[2020/2825(RSP)]
68 pointAllinjament tat-Trattat tal-Karta tal-Enerġija mal-Patt Ekoloġiku Ewropew
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
[2020/2827(RSP)]
12:00   Tħabbir tal-Premju Sakharov      
135 pointTħabbir tal-Premju Sakharov
13:00   Tħabbir tar-riżultati      
133 pointTħabbir tar-riżultati
14:30 - 15:45   It-tieni sessjoni ta' votazzjoni      
149 voteVotazzjonijiet fuq l-emendi
113 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR

106 voteVotazzjoni finali
51Skadenza voteId-deforestazzjoni
Rapport:  Delara Burkhardt (A9-0179/2020)
Rapport b'rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni dwar qafas legali tal-UE biex titwaqqaf u titreġġa' lura d-deforestazzjoni globali li l-UE hija responsabbli għaliha
[2020/2006(INL)]
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
111 voteVotazzjonijiet fuq l-emendi
112 voteErnest Urtasun (FEMM A9-0145/2020) - L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fil-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE
18:15   Tħabbir tar-riżultati      
134 pointTħabbir tar-riżultati
20:00 - 21:15   It-tielet sessjoni ta' votazzjoni      
153 voteVotazzjonijiet fuq l-emendi
146 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Politika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR
147 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Politika Agrikola Komuni: finanzjament, ġestjoni u monitoraġġ
09:15 - 13:00   Dibattiti     item on the agenda
Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli (bit-tweġibiet)5'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)30'
Rapporteur6'
Rapporteur għal opinjoni1'
Membri105'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR10'GUE/NGL7'NI6'
34item on the agendapointL-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fil-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE
Ernest Urtasun (A9-0145/2020
  -Emendi tar-rapporteur, mill-inqas 71 Membru, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattiviL-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 16 ta' Ottubru 2020, 12:00
51item on the agendapointId-deforestazzjoni
Delara Burkhardt (A9-0179/2020
  -EmendiL-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 16 ta' Ottubru 2020, 12:00
Aġġornata l-aħħar: 5 ta' Marzu 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza