Dnevni red
Bruselj
Ponedeljek, 19. oktober 2020 - Petek, 23. oktober 2020 241k
Četrtek, 22. oktober 2020153kRazličica: Petek, 23. oktober 2020, 09:03
 Točke na dnevnem redu
09:00   Razglasitev izida
09:15 - 10:30   Prvo glasovanje
09:15 - 13:00   Razprave
12:00   Razglasitev dobitnika nagrade Saharova
13:00   Razglasitev izida
14:30 - 15:45   Drugo glasovanje
18:15   Razglasitev izida
20:00 - 21:15   Tretje glasovanje
 Čas za govor
 Roki

09:00   Razglasitev izida      
132 pointRazglasitev izida
09:15 - 10:30   Prvo glasovanje      
107 voteGlasovanje o predlogih sprememb
108 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP
09:15 - 13:00   Razprave       Čas za govor
34Rok pointEnakost spolov v zunanji in varnostni politiki EU
Poročilo:  Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
Poročilo o enakosti spolov v zunanji in varnostni politiki EU
[2019/2167(INI)]
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
66 pointResne varnostne grožnje zaradi prodaje potnih listov in vizumov EU kriminalcem
Izjava Komisije
[2020/2824(RSP)]
67 pointStanje energetske unije
Izjava Komisije
[2020/2825(RSP)]
68 pointUskladitev pogodbe o energetski listini z evropskim zelenim dogovorom
Izjava Komisije
[2020/2827(RSP)]
12:00   Razglasitev dobitnika nagrade Saharova      
135 pointRazglasitev dobitnika nagrade Saharova
13:00   Razglasitev izida      
133 pointRazglasitev izida
14:30 - 15:45   Drugo glasovanje      
149 voteGlasovanje o predlogih sprememb
113 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP
106 voteKončno glasovanje
51Rok voteKrčenje gozdov
Poročilo:  Delara Burkhardt (A9-0179/2020)
Poročilo s priporočili Komisiji o pravnem okviru EU za zaustavitev in obrnitev trenda krčenja gozdov po svetu, ki ga povzroča EU
[2020/2006(INL)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
111 voteGlasovanje o predlogih sprememb
112 voteErnest Urtasun (FEMM A9-0145/2020) - Enakost spolov v zunanji in varnostni politiki EU
18:15   Razglasitev izida      
134 pointRazglasitev izida
20:00 - 21:15   Tretje glasovanje      
153 voteGlasovanje o predlogih sprememb
146 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP
147 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Skupna kmetijska politika: financiranje, upravljanje in spremljanje
09:15 - 13:00   Razprave     item on the agenda
Podpredsednik Komisije/visoki predstavnik (vključno z odgovori)5'
Komisija (vključno z odgovori)30'
Poročevalec6'
Pripravljavec mnenja1'
Poslanci105'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR10'GUE/NGL7'NI6'
34item on the agendapointEnakost spolov v zunanji in varnostni politiki EU
Ernest Urtasun (A9-0145/2020
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 71 poslancev, nadomestni predlogi resolucijSreda, 14. oktober 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 16. oktober 2020, 12:00
51item on the agendapointKrčenje gozdov
Delara Burkhardt (A9-0179/2020
  -Predlogi spremembSreda, 14. oktober 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 16. oktober 2020, 12:00
Zadnja posodobitev: 5. marec 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov