Föredragningslista
Bryssel
Måndagen den 19 oktober 2020 - Fredagen den 23 oktober 2020 241k
Torsdagen den 22 oktober 2020152kUtgåva: Fredagen den 23 oktober 2020, 09:04
 Punkter på föredragningslistan
09:00   Meddelande av resultat
09:15 - 10:30   Första omröstningsomgången
09:15 - 13:00   Debatter
12:00   Tillkännagivande av Sacharovpriset
13:00   Meddelande av resultat
14:30 - 15:45   Andra omröstningsomgången
18:15   Meddelande av resultat
20:00 - 21:15   Tredje omröstningsomgången
 Talartid
 Tidsfrister

09:00   Meddelande av resultat      
132 pointMeddelande av resultat
09:15 - 10:30   Första omröstningsomgången      
107 voteOmröstning om ändringsförslag
108 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
09:15 - 13:00   Debatter       Talartid
34Tidsfrist pointJämställdhet i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik
Betänkande:  Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
Betänkande om jämställdhet inom EU:s utrikes- och säkerhetspolitik
[2019/2167(INI)]
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
66 pointAllvarliga säkerhetshot på grund av försäljningen av EU-pass och EU-viseringar till brottslingar
Uttalande av kommissionen
[2020/2824(RSP)]
67 pointLägesrapport om energiunionen
Uttalande av kommissionen
[2020/2825(RSP)]
68 pointAnpassning av fördraget om energistadgan till den europeiska gröna given
Uttalande av kommissionen
[2020/2827(RSP)]
12:00   Tillkännagivande av Sacharovpriset      
135 pointTillkännagivande av Sacharovpriset
13:00   Meddelande av resultat      
133 pointMeddelande av resultat
14:30 - 15:45   Andra omröstningsomgången      
149 voteOmröstning om ändringsförslag
113 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
106 voteSlutomröstning
51Tidsfrist voteAvskogning
Betänkande:  Delara Burkhardt (A9-0179/2020)
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om en EU-rättslig ram för att stoppa och vända den globala avskogning som drivs av EU
[2020/2006(INL)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
111 voteOmröstning om ändringsförslag
112 voteErnest Urtasun (FEMM A9-0145/2020) - Jämställdhet i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik
18:15   Meddelande av resultat      
134 pointMeddelande av resultat
20:00 - 21:15   Tredje omröstningsomgången      
153 voteOmröstning om ändringsförslag
146 votePeter Jahr (AGRI A8-0200/2019) - Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu
147 voteUlrike Müller (AGRI A8-0199/2019) - Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning
09:15 - 13:00   Debatter     item on the agenda
Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant (inklusive repliker)5'
Kommissionen (inklusive repliker)30'
Föredragande6'
Föredragande av yttrande1'
Ledamöter105'
PPE25'30S&D20'30Renew14'30ID11'30Verts/ALE10'30ECR10'GUE/NGL7'NI6'
34item on the agendapointJämställdhet i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik
Ernest Urtasun (A9-0145/2020
  -Ändringsförslag från föredraganden, minst 71 ledamöter, alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 14 oktober 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 16 oktober 2020, 12:00
51item on the agendapointAvskogning
Delara Burkhardt (A9-0179/2020
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 14 oktober 2020, 13:00
  -Begäranden om "särskilda" och "delade" omröstningarFredagen den 16 oktober 2020, 12:00
Senaste uppdatering: 5 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy