Pořad jednání
Brusel
Pondělí, 19. října 2020 - Pátek, 23. října 2020 244k
Pátek, 23. října 2020155kVerze: Pátek, 23. října 2020, 08:56
 Body k pořadu jednání
08:45   Oznámení výsledků
09:00 - 10:15   První hlasování
12:45   Oznámení výsledků
13:15 - 14:30   Druhé hlasování
17:00   Oznámení výsledků
 Lhůty pro předložení

08:45   Oznámení výsledků      
140 pointOznámení výsledků
09:00 - 10:15   První hlasování      
116 voteKonečné hlasování
34Lhůta voteRovnost žen a mužů v zahraniční a bezpečnostní politice EU
Zpráva:  Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
Zpráva o rovnosti žen a mužů v zahraniční a bezpečnostní politice EU
[2019/2167(INI)]
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
117 voteHlasování o pozměňovacích návrzích
120 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a další nařízení
12:45   Oznámení výsledků      
136 pointOznámení výsledků
13:15 - 14:30   Druhé hlasování      
142 voteKonečná hlasování
19Lhůta***IvoteSpolečná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány EZZF a EZFRV
Zpráva:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
20Lhůta***IvoteSpolečná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
Zpráva:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013
[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
21Lhůta***IvoteSpolečná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a další nařízení
Zpráva:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři
[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
17:00   Oznámení výsledků      
137 pointOznámení výsledků
34item on the agendapointRovnost žen a mužů v zahraniční a bezpečnostní politice EU
Ernest Urtasun (A9-0145/2020
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 71 poslanců, alternativní návrhy usneseníStředa, 14. října 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 16. října 2020, 12:00
19item on the agendapointSpolečná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány EZZF a EZFRV
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 14. října 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 19. října 2020, 12:00
20item on the agendapointSpolečná zemědělská politika – financování, řízení a sledování
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 14. října 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 19. října 2020, 12:00
21item on the agendapointSpolečná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a další nařízení
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 14. října 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPondělí, 19. října 2020, 12:00
Poslední aktualizace: 23. října 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí