Dagsorden
Bruxelles
Mandag den 19. oktober 2020 - Fredag den 23. oktober 2020 247k
Fredag den 23. oktober 2020151kUdgave: Fredag den 23. oktober 2020, 08:56
 Punkter på dagsordenen
08:45   Meddelelse af resultater
09:00 - 10:15   Første afstemningsrunde
12:45   Meddelelse af resultater
13:15 - 14:30   Anden afstemningsrunde
17:00   Meddelelse af resultater
 Frister

08:45   Meddelelse af resultater      
140 pointMeddelelse af resultater
09:00 - 10:15   Første afstemningsrunde      
116 voteEndelig afstemning
34Frist voteLigestilling mellem kønnene i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik
Betænkning:  Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
Betænkning om ligestilling mellem kønnene i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik
[2019/2167(INI)]
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
117 voteAfstemning om ændringsforslag
120 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Den fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og andre forordninger
12:45   Meddelelse af resultater      
136 pointMeddelelse af resultater
13:15 - 14:30   Anden afstemningsrunde      
142 voteEndelig afstemning
19Frist***IvoteDen fælles landbrugspolitik - støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne og finansieres gennem EGFL og ELFUL
Betænkning:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013
[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
20Frist***IvoteDen fælles landbrugspolitik: finansiering, forvaltning og overvågning
Betænkning:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013
[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
21Frist***IvoteDen fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og andre forordninger
Betænkning:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter, (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, (EU) nr. 251/2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter, (EU) nr. 228/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i Unionens fjernområder og (EU) nr. 229/2013 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav
[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
17:00   Meddelelse af resultater      
137 pointMeddelelse af resultater
34item on the agendapointLigestilling mellem kønnene i EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik
Ernest Urtasun (A9-0145/2020
  -Ændringsforslag fra ordføreren, mindst 71 medlemmer, alternative beslutningsforslag Onsdag den 14. oktober 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningFredag den 16. oktober 2020, 12:00
19item on the agendapointDen fælles landbrugspolitik - støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne og finansieres gennem EGFL og ELFUL
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 14. oktober 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 19. oktober 2020, 12:00
20item on the agendapointDen fælles landbrugspolitik: finansiering, forvaltning og overvågning
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 14. oktober 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 19. oktober 2020, 12:00
21item on the agendapointDen fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og andre forordninger
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 14. oktober 2020, 13:00
  -Anmodninger om "særskilt" eller delt" afstemningMandag den 19. oktober 2020, 12:00
Seneste opdatering: 5. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik