Päevakord
Brüssel
Esmaspäev, 19. oktoober 2020 - Reede, 23. oktoober 2020 239k
Reede, 23. oktoober 2020147kVersioon: Reede, 23. oktoober 2020, 08:58
 Päevakorra punktid
08:45   Tulemuste teatavaks tegemine
09:00 - 10:15   Esimene hääletusvoor
12:45   Tulemuste teatavaks tegemine
13:15 - 14:30   Teine hääletusvoor
17:00   Tulemuste teatavaks tegemine
 Tähtajad

08:45   Tulemuste teatavaks tegemine      
140 pointTulemuste teatavaks tegemine
09:00 - 10:15   Esimene hääletusvoor      
116 voteLõpphääletus
34Tähtaeg voteSooline võrdõiguslikkus ELi välis- ja julgeolekupoliitikas
Raport:  Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
Raport soolise võrdõiguslikkuse kohta ELi välis- ja julgeolekupoliitikas
[2019/2167(INI)]
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
117 voteMuudatusettepanekute hääletamine
120 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine
12:45   Tulemuste teatavaks tegemine      
136 pointTulemuste teatavaks tegemine
13:15 - 14:30   Teine hääletusvoor      
142 voteLõpphääletused
19Tähtaeg***IvoteÜhine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine
Raport:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013
[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
20Tähtaeg***IvoteÜhise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire
Raport:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013
[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
21Tähtaeg***IvoteÜhine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine
Raport:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus, määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, määrust (EL) nr 251/2014 aromatiseeritud veinitoodete määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta, määrust (EL) nr 228/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks, ning määrust (EL) nr 229/2013, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks
[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
17:00   Tulemuste teatavaks tegemine      
137 pointTulemuste teatavaks tegemine
34item on the agendapointSooline võrdõiguslikkus ELi välis- ja julgeolekupoliitikas
Ernest Urtasun (A9-0145/2020
  -Raportööri muudatusettepanekud, vähemalt 71 parlamendiliiget; alternatiivsed resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 14. oktoober 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 16. oktoober 2020, 12:00
19item on the agendapointÜhine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 14. oktoober 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 19. oktoober 2020, 12:00
20item on the agendapointÜhise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 14. oktoober 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 19. oktoober 2020, 12:00
21item on the agendapointÜhine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 14. oktoober 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedEsmaspäev, 19. oktoober 2020, 12:00
Viimane päevakajastamine: 5. märts 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika