Esityslista
Bryssel
Maanantai 19. lokakuuta 2020 - Perjantai 23. lokakuuta 2020 240k
Perjantai 23. lokakuuta 2020144kVersio: Perjantai 23. lokakuuta 2020, 08:58
 Esityslistan kohdat
08:45   Tulosten ilmoittaminen
09:00 - 10:15   Ensimmäiset äänestykset
12:45   Tulosten ilmoittaminen
13:15 - 14:30   Toiset äänestykset
17:00   Tulosten ilmoittaminen
 Määräajat

08:45   Tulosten ilmoittaminen      
140 pointTulosten ilmoittaminen
09:00 - 10:15   Ensimmäiset äänestykset      
116 voteLopullinen äänestys
34Määräaika voteSukupuolten tasa-arvo EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa
Mietintö:  Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
Mietintö sukupuolten tasa-arvosta EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa
[2019/2167(INI)]
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
117 voteÄänestykset tarkistuksista
120 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Yhteinen maatalouspolitiikka - YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen
12:45   Tulosten ilmoittaminen      
136 pointTulosten ilmoittaminen
13:15 - 14:30   Toiset äänestykset      
142 voteLopulliset äänestykset
19Määräaika***IvoteYhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
Mietintö:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta
[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
20Määräaika***IvoteYhteinen maatalouspolitiikka - rahoitus, hallinnointi ja seuranta
Mietintö:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU) N:o 1306/2013 kumoamisesta
[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
21Määräaika***IvoteYhteinen maatalouspolitiikka - YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen
Mietintö:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun asetuksen (EU) N:o 1151/2012, maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (EU) N:o 251/2014, syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 228/2013 sekä Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavien erityistoimenpiteiden vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 229/2013 muuttamisesta
[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
17:00   Tulosten ilmoittaminen      
137 pointTulosten ilmoittaminen
34item on the agendapointSukupuolten tasa-arvo EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa
Ernest Urtasun (A9-0145/2020
  -Esittelijän tai vähintään 71 jäsenen jättämät tarkistukset, vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 14. lokakuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 16. lokakuuta 2020, 12:00
19item on the agendapointYhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 14. lokakuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 19. lokakuuta 2020, 12:00
20item on the agendapointYhteinen maatalouspolitiikka - rahoitus, hallinnointi ja seuranta
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 14. lokakuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 19. lokakuuta 2020, 12:00
21item on the agendapointYhteinen maatalouspolitiikka - YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 14. lokakuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 19. lokakuuta 2020, 12:00
Päivitetty viimeksi: 5. maaliskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö