Dnevni red
Bruxelles
Ponedjeljak, 19. listopada 2020. - Petak, 23. listopada 2020. 243k
petak, 23. listopada 2020.150kVerzija: petak, 23. listopada 2020., 08:59
 Točke dnevnog reda
08:45   Objava rezultata glasovanja
09:00 - 10:15   Prvo glasovanje
12:45   Objava rezultata glasovanja
13:15 - 14:30   Drugo glasovanje
17:00   Objava rezultata glasovanja
 Rokovi

08:45   Objava rezultata glasovanja      
140 pointObjava rezultata glasovanja
09:00 - 10:15   Prvo glasovanje      
116 voteKonačno glasovanje
34Rok voteRodna ravnopravnost u vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a
Izvješće:  Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
Izvješće o rodnoj ravnopravnosti u vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a
[2019/2167(INI)]
Odbor za prava žena i rodnu ravnopravnost
117 voteGlasovanje o amandmanima
120 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Zajednička poljoprivredna politika - izmjena Uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta i drugih uredbi
12:45   Objava rezultata glasovanja      
136 pointObjava rezultata glasovanja
13:15 - 14:30   Drugo glasovanje      
142 voteKonačno glasovanje
19Rok***IvoteZajednička poljoprivredna politika - potpora za strateške planove koje izrađuju države članice i koji se financiraju iz fondova EFJP i EPFRR
Izvješće:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
20Rok***IvoteZajednička poljoprivredna politika: financiranje, upravljanje i nadzor
Izvješće:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013

[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
21Rok***IvoteZajednička poljoprivredna politika - izmjena Uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta i drugih uredbi
Izvješće:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina, (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i (EU) br. 229/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka

[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj
17:00   Objava rezultata glasovanja      
137 pointObjava rezultata glasovanja
34item on the agendapointRodna ravnopravnost u vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a
Ernest Urtasun (A9-0145/2020
  -Izmjene izvjestitelja, najmanje 71 zastupnik, alternativni prijedlozi rezolucijasrijeda, 14. listopada 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”petak, 16. listopada 2020., 12:00
19item on the agendapointZajednička poljoprivredna politika - potpora za strateške planove koje izrađuju države članice i koji se financiraju iz fondova EFJP i EPFRR
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 14. listopada 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 19. listopada 2020., 12:00
20item on the agendapointZajednička poljoprivredna politika: financiranje, upravljanje i nadzor
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 14. listopada 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 19. listopada 2020., 12:00
21item on the agendapointZajednička poljoprivredna politika - izmjena Uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta i drugih uredbi
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Amandmani; odbijanjesrijeda, 14. listopada 2020., 13:00
  -Zahtjevi za „odvojeno glasovanje” i „glasovanje po dijelovima”ponedjeljak, 19. listopada 2020., 12:00
Posljednje ažuriranje: 5. ožujka 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti