Darbotvarkė
Briuselis
Pirmadienis, 2020 m. spalio 19 d. - Penktadienis, 2020 m. spalio 23 d. 249k
Penktadienis, 2020 m. spalio 23 d.152kVersija: Penktadienis, 2020 m. spalio 23 d., 09:00
 Darbotvarkės klausimai
08:45   Rezultatų paskelbimas
09:00 - 10:15   Pirmasis balsavimas
12:45   Rezultatų paskelbimas
13:15 - 14:30   Antrasis balsavimas
17:00   Rezultatų paskelbimas
 Pateikimo terminai

08:45   Rezultatų paskelbimas      
140 pointRezultatų paskelbimas
09:00 - 10:15   Pirmasis balsavimas      
116 voteGalutinis balsavimas
34Galutinis terminas voteLyčių lygybė ES užsienio ir saugumo politikoje
Pranešimas:  Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
Pranešimas dėl lyčių lygybės ES užsienio ir saugumo politikoje
[2019/2167(INI)]
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
117 voteBalsavimas dėl pakeitimų
120 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų pakeitimas
12:45   Rezultatų paskelbimas      
136 pointRezultatų paskelbimas
13:15 - 14:30   Antrasis balsavimas      
142 voteGalutinis balsavimas
19Galutinis terminas***IvoteBendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas
Pranešimas:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013
[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
20Galutinis terminas***IvoteBendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena
Pranešimas:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013
[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
21Galutinis terminas***IvoteBendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų pakeitimas
Pranešimas:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų, (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, (ES) Nr. 228/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams, ir (ES) Nr. 229/2013, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės mažosioms Egėjo jūros saloms
[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
17:00   Rezultatų paskelbimas      
137 pointRezultatų paskelbimas
34item on the agendapointLyčių lygybė ES užsienio ir saugumo politikoje
Ernest Urtasun (A9-0145/2020
  -Pranešėjo siūlomi pakeitimai (ne mažiau kaip 71 EP narys), alternatyvus pasiūlymai dėl rezoliucijos Trečiadienis, 2020 m. spalio 14 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPenktadienis, 2020 m. spalio 16 d., 12:00
19item on the agendapointBendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2020 m. spalio 14 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2020 m. spalio 19 d., 12:00
20item on the agendapointBendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2020 m. spalio 14 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2020 m. spalio 19 d., 12:00
21item on the agendapointBendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų pakeitimas
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Pakeitimai; atmetimasTrečiadienis, 2020 m. spalio 14 d., 13:00
  -Prašymai balsuoti atskirai ir dalimisPirmadienis, 2020 m. spalio 19 d., 12:00
Atnaujinta: 2020 m. spalio 23 d.Teisinė informacija - Privatumo politika