Aġenda
Brussell
It-Tnejn, 19 ta' Ottubru 2020 - Il-Ġimgħa, 23 ta' Ottubru 2020 249k
Il-Ġimgħa, 23 ta' Ottubru 2020156kVerżjoni: Il-Ġimgħa, 23 ta' Ottubru 2020, 09:01
 Punti fuq l-aġenda
08:45   Tħabbir tar-riżultati
09:00 - 10:15   L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni
12:45   Tħabbir tar-riżultati
13:15 - 14:30   It-tieni sessjoni ta' votazzjoni
17:00   Tħabbir tar-riżultati
 Skadenzi

08:45   Tħabbir tar-riżultati      
140 pointTħabbir tar-riżultati
09:00 - 10:15   L-ewwel sessjoni ta' votazzjoni      
116 voteVotazzjoni finali
34Skadenza voteL-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fil-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE
Rapport:  Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
Rapport dwar l-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fil-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE
[2019/2167(INI)]
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi
117 voteVotazzjonijiet fuq l-emendi
120 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Politika Agrikola Komuni - emenda tal-OKS u Regolamenti oħra
12:45   Tħabbir tar-riżultati      
136 pointTħabbir tar-riżultati
13:15 - 14:30   It-tieni sessjoni ta' votazzjoni      
142 voteVotazzjonijiet finali
19Skadenza***IvotePolitika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR
Rapport:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
20Skadenza***IvoteIl-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni
Rapport:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013
[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
21Skadenza***IvotePolitika Agrikola Komuni - emenda tal-OKS u Regolamenti oħra
Rapport:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1308/2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli, (UE) Nru 1151/2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel, (UE) Nru 251/2014 dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat, (UE) Nru 228/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni u (UE) Nru 229/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-gżejjer minuri fil-Baħar Eġew
[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
17:00   Tħabbir tar-riżultati      
137 pointTħabbir tar-riżultati
34item on the agendapointL-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fil-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE
Ernest Urtasun (A9-0145/2020
  -Emendi tar-rapporteur, mill-inqas 71 Membru, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni alternattiviL-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 16 ta' Ottubru 2020, 12:00
19item on the agendapointPolitika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tnejn, 19 ta' Ottubru 2020, 12:00
20item on the agendapointIl-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tnejn, 19 ta' Ottubru 2020, 12:00
21item on the agendapointPolitika Agrikola Komuni - emenda tal-OKS u Regolamenti oħra
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 14 ta' Ottubru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"It-Tnejn, 19 ta' Ottubru 2020, 12:00
Aġġornata l-aħħar: 23 ta' Ottubru 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza