Agenda
Brussel
Maandag 19 oktober 2020 - Vrijdag 23 oktober 2020 242k
Vrijdag 23 oktober 2020152kVersie: Vrijdag 23 oktober 2020, 09:02
 Agendapunten
08:45   Bekendmaking van de uitslag
09:00 - 10:15   Eerste stemming
12:45   Bekendmaking van de uitslag
13:15 - 14:30   Tweede stemming
17:00   Bekendmaking van de uitslag
 Indieningstermijnen

08:45   Bekendmaking van de uitslag      
140 pointBekendmaking van de uitslag
09:00 - 10:15   Eerste stemming      
116 voteEindstemming
34Deadline voteGendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU
Verslag:  Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
Verslag over gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU
[2019/2167(INI)]
Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid
117 voteStemming over amendementen
120 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen
12:45   Bekendmaking van de uitslag      
136 pointBekendmaking van de uitslag
13:15 - 14:30   Tweede stemming      
142 voteEindstemming
19Deadline***IvoteGemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd
Verslag:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad
[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
20Deadline***IvoteGemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring
Verslag:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013
[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
21Deadline***IvoteGemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen
Verslag:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten, (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en (EU) nr. 229/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee
[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
17:00   Bekendmaking van de uitslag      
137 pointBekendmaking van de uitslag
34item on the agendapointGendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU
Ernest Urtasun (A9-0145/2020
  -Amendementen van de rapporteur, ten minste 71 leden, alternatieve ontwerpresolutiesWoensdag 14 oktober 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 16 oktober 2020, 12:00
19item on the agendapointGemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 14 oktober 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 19 oktober 2020, 12:00
20item on the agendapointGemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 14 oktober 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 19 oktober 2020, 12:00
21item on the agendapointGemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 14 oktober 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Maandag 19 oktober 2020, 12:00
Laatst bijgewerkt op: 5 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid