Porządek obrad
Bruksela
Poniedziałek, 19 października 2020 r. - Piątek, 23 października 2020 r. 248k
Piątek, 23 października 2020155kWersja: Piątek, 23 października 2020, 09:02
 Punkty porządku dziennego
08:45   Ogłoszenie wyników
09:00 - 10:15   Pierwsza część głosowania
12:45   Ogłoszenie wyników
13:15 - 14:30   Druga część głosowania
17:00   Ogłoszenie wyników
 Terminy

08:45   Ogłoszenie wyników      
140 pointOgłoszenie wyników
09:00 - 10:15   Pierwsza część głosowania      
116 voteGłosowanie końcowe
34Termin voteRównouprawnienie płci w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE
Sprawozdanie:  Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
Sprawozdanie w sprawie równouprawnienia płci w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE
[2019/2167(INI)]
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
117 voteGłosowanie nad poprawkami
120 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) – Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń
12:45   Ogłoszenie wyników      
136 pointOgłoszenie wyników
13:15 - 14:30   Druga część głosowania      
142 voteGłosowania końcowe
19Termin***IvoteWspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
Sprawozdanie:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013
[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
20Termin***IvoteFinansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej
Sprawozdanie:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1306/2013
[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
21Termin***IvoteWspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń
Sprawozdanie:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego
[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
17:00   Ogłoszenie wyników      
137 pointOgłoszenie wyników
34item on the agendapointRównouprawnienie płci w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE
Ernest Urtasun (A9-0145/2020
  -Poprawki sprawozdawcy, co najmniej 71 posłów, alternatywne projekty rezolucjiŚroda, 14 października 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePiątek, 16 października 2020, 12:00
19item on the agendapointWspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 14 października 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePoniedziałek, 19 października 2020, 12:00
20item on the agendapointFinansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 14 października 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePoniedziałek, 19 października 2020, 12:00
21item on the agendapointWspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Poprawki; odrzucenieŚroda, 14 października 2020, 13:00
  -Wnioski o głosowanie podzielone i odrębnePoniedziałek, 19 października 2020, 12:00
Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności