Ordinea de zi
Bruxelles
Luni, 19 octombrie 2020 - Vineri, 23 octombrie 2020 245k
Vineri, 23 octombrie 2020149kVersiune: Vineri, 23 octombrie 2020, 09:03
 Puncte de pe ordinea de zi
08:45   Anunțarea rezultatelor
09:00 - 10:15   Prima sesiune de votare
12:45   Anunțarea rezultatelor
13:15 - 14:30   A doua sesiune de votare
17:00   Anunțarea rezultatelor
 Termen de depunere

08:45   Anunțarea rezultatelor      
140 pointAnunțarea rezultatelor
09:00 - 10:15   Prima sesiune de votare      
116 voteVot final
34Termen voteEgalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE
Raport  Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
Raport referitor la egalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE
[2019/2167(INI)]
Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen
117 voteVotarea amendamentelor
120 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
12:45   Anunțarea rezultatelor      
136 pointAnunțarea rezultatelor
13:15 - 14:30   A doua sesiune de votare      
142 voteVoturi finale
19Termen***IvotePolitica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
Raport  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului
[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
20Termen***IvotePolitica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea
Raport  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013
[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
21Termen***IvotePolitica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
Raport  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate, a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și a Regulamentului (UE) nr. 229/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee
[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
17:00   Anunțarea rezultatelor      
137 pointAnunțarea rezultatelor
34item on the agendapointEgalitatea de gen în politica externă și de securitate a UE
Ernest Urtasun (A9-0145/2020
  -Amendamente depuse de raportor, cel puţin 71 de deputați; propuneri de rezoluție de înlocuireMiercuri, 14 octombrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 16 octombrie 2020, 12:00
19item on the agendapointPolitica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 14 octombrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 19 octombrie 2020, 12:00
20item on the agendapointPolitica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 14 octombrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 19 octombrie 2020, 12:00
21item on the agendapointPolitica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Amendamente; respingereMiercuri, 14 octombrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Luni, 19 octombrie 2020, 12:00
Ultima actualizare: 5 martie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate