Dnevni red
Bruselj
Ponedeljek, 19. oktober 2020 - Petek, 23. oktober 2020 241k
Petek, 23. oktober 2020148kRazličica: Petek, 23. oktober 2020, 09:03
 Točke na dnevnem redu
08:45   Razglasitev izida
09:00 - 10:15   Prvo glasovanje
12:45   Razglasitev izida
13:15 - 14:30   Drugo glasovanje
17:00   Razglasitev izida
 Roki

08:45   Razglasitev izida      
140 pointRazglasitev izida
09:00 - 10:15   Prvo glasovanje      
116 voteKončno glasovanje
34Rok voteEnakost spolov v zunanji in varnostni politiki EU
Poročilo:  Ernest Urtasun (A9-0145/2020)
Poročilo o enakosti spolov v zunanji in varnostni politiki EU
[2019/2167(INI)]
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
117 voteGlasovanje o predlogih sprememb
120 voteEric Andrieu (AGRI A8-0198/2019) - Skupna kmetijska politika - sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov in drugih uredb
12:45   Razglasitev izida      
136 pointRazglasitev izida
13:15 - 14:30   Drugo glasovanje      
142 voteKončno glasovanje
19Rok***IvoteSkupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP
Poročilo:  Peter Jahr (A8-0200/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
[COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
20Rok***IvoteSkupna kmetijska politika: financiranje, upravljanje in spremljanje
Poročilo:  Ulrike Müller (A8-0199/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013
[COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
21Rok***IvoteSkupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov in drugih uredb
Poročilo:  Eric Andrieu (A8-0198/2019)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov, (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in (EU) št. 229/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov
[COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)]
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
17:00   Razglasitev izida      
137 pointRazglasitev izida
34item on the agendapointEnakost spolov v zunanji in varnostni politiki EU
Ernest Urtasun (A9-0145/2020
  -Predlogi sprememb poročevalca, vsaj 71 poslancev, nadomestni predlogi resolucijSreda, 14. oktober 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPetek, 16. oktober 2020, 12:00
19item on the agendapointSkupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP
Peter Jahr (A8-0200/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 14. oktober 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 19. oktober 2020, 12:00
20item on the agendapointSkupna kmetijska politika: financiranje, upravljanje in spremljanje
Ulrike Müller (A8-0199/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 14. oktober 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 19. oktober 2020, 12:00
21item on the agendapointSkupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov in drugih uredb
Eric Andrieu (A8-0198/2019
  -Predlogi sprememb; zavrnitevSreda, 14. oktober 2020, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delihPonedeljek, 19. oktober 2020, 12:00
Zadnja posodobitev: 23. oktober 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov