Pořad jednání
Brusel
Středa, 11. listopadu 2020 - Pátek, 13. listopadu 2020 209k
Středa, 11. listopadu 2020169kVerze: Čtvrtek, 12. listopadu 2020, 10:49
 Body k pořadu jednání
15:00 - 22:30   Rozpravy
17:00 - 18:15   Hlasování
21:00   Oznámení výsledků
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

15:00 - 22:30   Rozpravy       Řečnická doba
1  pointPokračování zasedání a plán práce
81 pointVíceletý finanční rámec (včetně vlastních zdrojů), mechanismus podmíněnosti v oblasti právního státu a evropský fond na podporu oživení
Prohlášení Rady a Komise
[2020/2858(RSP)]
46 pointVýsledek prezidentských voleb v USA
Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník.
42 pointBoj proti terorismu a právo na svobodu projevu a na vzdělání
Prohlášení Rady a Komise
[2020/2841(RSP)]
Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník.
22Lhůta pointSouhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly
Zpráva:  Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)
Zpráva týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021
[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]
Rozpočtový výbor
17:00 - 18:15   Hlasování      
36 votePoznámka: Hlasování budou rozdělena do několika bloků podle počtu pozměňovacích návrhů
62 voteJediná a konečná hlasování
45***IvoteZavedení mimořádných obchodních opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté
Zpráva:  Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté
[COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)]
Výbor pro mezinárodní obchod
48Lhůta voteGeneticky modifikovaná kukuřice MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě nebo tři z genetických modifikací MON 87427, MON 89034, MIR162 a NK603
[2020/2836(RSP)]
B9-0346/2020
49Lhůta voteGeneticky modifikovaná sója SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
[2020/2838(RSP)]
B9-0349/2020
50Lhůta voteGeneticky modifikovaná kukuřice MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 a NK603
[2020/2837(RSP)]
B9-0347/2020
17***voteDohoda mezi EU a Senegalem o partnerství v oblasti rybolovu: protokol, kterým se provádí dohoda
Doporučení:  Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se provádí dohoda mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu
[13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)]
Výbor pro rybolov
16 voteDohoda mezi EU a Senegalem o partnerství v oblasti rybolovu: protokol, kterým se provádí dohoda (usnesení)
Zpráva:  Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se provádí dohoda mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu
[2019/0226M(NLE)]
Výbor pro rybolov
13***voteDohoda o partnerství mezi EU a Seychelami v oblasti udržitelného rybolovu a její prováděcí protokol (2020–2026)
Doporučení:  Caroline Roose (A9-0185/2020)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou v oblasti udržitelného rybolovu a jejího prováděcího protokolu (2020–2026) jménem Evropské unie

[05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)]
Výbor pro rybolov
30***voteDohoda mezi EU a Čínou: spolupráce v oblasti zeměpisných označení a jejich ochrana

Doporučení:  Iuliu Winkler (A9-0199/2020)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich ochraně
[08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
39 voteDohoda mezi EU a Čínou: spolupráce v oblasti zeměpisných označení a jejich ochrana (usnesení)

Zpráva:  Iuliu Winkler (A9-0202/2020)
Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zeměpisných označení a jejich ochraně
[2020/0089M(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
32*voteSpolečný systém daně z přidané hodnoty: identifikace osob povinných k dani v Severním Irsku
Zpráva:  Irene Tinagli (A9-0200/2020)
Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o identifikaci osob povinných k dani v Severním Irsku
[COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)]
Hospodářský a měnový výbor
63 voteHlasování o předběžných dohodách
12Lhůta***IvoteZavedení stropů kapacity pro tresku obecnou ve východní části Baltského moře, sběr dat a kontrolní opatření v Baltském moři a trvalé ukončení rybolovu týkající se plavidel lovících tresku obecnou ve východní části Baltského moře
Zpráva:  Niclas Herbst (A9-0093/2020)
Zpráva k návrhu nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o zavedení stropů kapacity pro tresku obecnou ve východní části Baltského moře, sběr dat a kontrolní opatření v Baltském moři, a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o trvalé ukončení rybolovu týkající se plavidel lovících tresku obecnou ve východní části Baltského moře
[COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)]
Výbor pro rybolov
20Lhůta***IvotePosílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)
Zpráva:  Manuel Pizarro (A9-0128/2020)
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně rozhodnutí č. 573/2014/EU o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)
[COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
21:00   Oznámení výsledků      
15:00 - 22:30   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)15'
Místopředseda Komise, vysoký představitel (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)15'
Zpravodajové   (2x6') 12'
Zpravodajové   (15x1') 15'
Poslanci240'
PPE61'30S&D48'Renew33'ID26'Verts/ALE24'ECR21'30GUE/NGL14'30NI11'30
22item on the agendapointSouhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020
  -Pozměňovací návrhyČtvrtek, 5. listopadu 2020, 12:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 6. listopadu 2020, 12:00
48item on the agendapointGeneticky modifikovaná kukuřice MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě nebo tři z genetických modifikací MON 87427, MON 89034, MIR162 a NK603
49item on the agendapointGeneticky modifikovaná sója SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
50item on the agendapointGeneticky modifikovaná kukuřice MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 a geneticky modifikovaná kukuřice spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 a NK603
12item on the agendapointZavedení stropů kapacity pro tresku obecnou ve východní části Baltského moře, sběr dat a kontrolní opatření v Baltském moři a trvalé ukončení rybolovu týkající se plavidel lovících tresku obecnou ve východní části Baltského moře
Niclas Herbst (A9-0093/2020
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 4. listopadu 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 6. listopadu 2020, 12:00
20item on the agendapointPosílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)
Manuel Pizarro (A9-0128/2020
  -Pozměňovací návrhy; zamítnutíStředa, 4. listopadu 2020, 13:00
  -Žádosti o oddělené a dílčí hlasováníPátek, 6. listopadu 2020, 12:00
Poslední aktualizace: 12. listopadu 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí