Päevakord
Brüssel
Kolmapäev, 11. november 2020 - Reede, 13. november 2020 200k
Kolmapäev, 11. november 2020159kVersioon: Neljapäev, 12. november 2020, 11:25
 Päevakorra punktid
15:00 - 22:30   Arutelud
17:00 - 18:15   Hääletus
21:00   Tulemuste teatavaks tegemine
 Kõneaeg
 Tähtajad

15:00 - 22:30   Arutelud       Kõneaeg
1  pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
81 pointMitmeaastane finantsraamistik (sealhulgas omavahendid), õigusriigi tingimuslikkuse mehhanism ja Euroopa taastefond
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2020/2858(RSP)]
46 pointUSA presidendivalimiste tulemused
Fraktsioonide sõnavõtuvoor
42 pointTerrorismivastane võitlus ning õigus väljendusvabadusele ja haridusele
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2020/2841(RSP)]
Fraktsioonide sõnavõtuvoor
22Tähtaeg pointEuroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve – kõik jaod
Raport:  Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve projekti kohta
[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]
Eelarvekomisjon
17:00 - 18:15   Hääletus      
36 voteMärkus: hääletused jagatakse eri hääletusvoorude vahel olenevalt muudatusettepanekute arvust
62 voteÜhekordsed ja lõpphääletused
45***IvoteErandlike kaubandusmeetmete kehtestamine Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud riikide ja territooriumide suhtes
Raport:  Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud riikide ja territooriumide suhtes
[COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
48Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ja geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks või kolm MON 87427, MON 89034, MIR162 ja NK603 ühekordset transformatsiooni
[2020/2836(RSP)]
B9-0346/2020
49Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
[2020/2838(RSP)]
B9-0349/2020
50Tähtaeg voteVastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ja geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks, kolm või neli MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 ja NK603 ühekordset transformatsiooni
[2020/2837(RSP)]
B9-0347/2020
17***voteELi ja Senegali vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokoll
Soovitus:  Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)
Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Senegali Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli liidu nimel sõlmimise kohta
[13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)]
Kalanduskomisjon
16 voteELi ja Senegali vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokoll (resolutsioon)
Raport:  Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Senegali Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli liidu nimel sõlmimise kohta
[2019/0226M(NLE)]
Kalanduskomisjon
13***voteELi ja Seišellide vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokoll (2020–2026)
Soovitus:  Caroline Roose (A9-0185/2020)
Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendusprotokolli (2020–2026) Euroopa Liidu nimel sõlmimist
[05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)]
Kalanduskomisjon
30***voteELi ja Hiina vaheline leping geograafiliste tähiste alase koostöö ja nende tähiste kaitse kohta
Soovitus:  Iuliu Winkler (A9-0199/2020)
Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste tähiste alast koostööd ja nende tähiste kaitset käsitleva lepingu sõlmimise kohta
[08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
39 voteELi ja Hiina vaheline leping geograafiliste tähiste alase koostöö ja nende tähiste kaitse kohta (resolutsioon)
Raport:  Iuliu Winkler (A9-0202/2020)
Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise geograafiliste tähiste alast koostööd ja nende tähiste kaitset käsitleva lepingu sõlmimise kohta
[2020/0089M(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
32*voteÜhine käibemaksusüsteem ning maksukohustuslaste registreerimine Põhja-Iirimaal
Raport:  Irene Tinagli (A9-0200/2020)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses maksukohustuslaste registreerimisega Põhja-Iirimaal
[COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)]
Majandus- ja rahanduskomisjon
63 voteEsialgsete kokkulepete hääletus
12Tähtaeg***IvoteLäänemere idaosa tursa püügipiirangute kehtestamine, andmete kogumine ja kontrollimeetmed Läänemerel ning Läänemere idaosa tursa püügiga tegelevate laevastike püügitegevuse püsiv lõpetamine
Raport:  Niclas Herbst (A9-0093/2020)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1139 seoses Läänemere idaosa tursa püügivõimsuse piirangute kehtestamise, andmete kogumise ja kontrollimeetmetega Läänemerel ning määrust (EL) nr 508/2014 seoses Läänemere idaosa tursa püügiga tegelevate laevastike püügitegevuse püsiva lõpetamisega
[COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)]
Kalanduskomisjon
20Tähtaeg***IvoteAvalike tööturuasutuste koostöö tõhustamine
Raport:  Manuel Pizarro (A9-0128/2020)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 573/2014/EL avalike tööturuasutuste koostöö tõhustamise kohta
[COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)]
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
21:00   Tulemuste teatavaks tegemine      
15:00 - 22:30   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)15'
Komisjoni asepresident / kõrge esindaja (koos vastustega)10'
Komisjon (koos vastustega)15'
Raportöörid   (2x6') 12'
Arvamuse koostajad   (15x1') 15'
Parlamendiliikmed240'
PPE61'30S&D48'Renew33'ID26'Verts/ALE24'ECR21'30GUE/NGL14'30NI11'30
22item on the agendapointEuroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve – kõik jaod
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020
  -MuudatusettepanekudNeljapäev, 5. november 2020, 12:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 6. november 2020, 12:00
48item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ja geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks või kolm MON 87427, MON 89034, MIR162 ja NK603 ühekordset transformatsiooni
49item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
50item on the agendapointVastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ja geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks, kolm või neli MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 ja NK603 ühekordset transformatsiooni
12item on the agendapointLäänemere idaosa tursa püügipiirangute kehtestamine, andmete kogumine ja kontrollimeetmed Läänemerel ning Läänemere idaosa tursa püügiga tegelevate laevastike püügitegevuse püsiv lõpetamine
Niclas Herbst (A9-0093/2020
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 4. november 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 6. november 2020, 12:00
20item on the agendapointAvalike tööturuasutuste koostöö tõhustamine
Manuel Pizarro (A9-0128/2020
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 4. november 2020, 13:00
  -Eraldi ja osade kaupa hääletamise taotlusedReede, 6. november 2020, 12:00
Viimane päevakajastamine: 12. november 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika