Napirend
Brüsszel
2020. november 11., Szerda - 2020. november 13., Péntek 206k
2020. november 11., szerda167kVáltozat: 2020. november 12., csütörtök, 12:16
 Napirendi pontok
15:00 - 22:30   Viták
17:00 - 18:15   Szavazás
21:00   Eredmények bejelentése
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

15:00 - 22:30   Viták       Felszólalási  idő
1  pointAz ülésszak folytatása és ügyrend
81 pointA (saját forrásokat magában foglaló) többéves pénzügyi keret, a jogállamisági feltételekre vonatkozó mechanizmus és az Európai Helyreállítási Alap
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2020/2858(RSP)]
46 pointAz USA-beli elnökválasztás eredménye
Egy felszólalás képviselőcsoportonként
42 pointA terrorizmus elleni küzdelem, valamint a véleménynyilvánítás szabadságához és az oktatáshoz való jog
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2020/2841(RSP)]
Egy felszólalás képviselőcsoportonként
22Határidő pointAz Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz
Jelentés:  Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)
Jelentés az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról
[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]
Költségvetési Bizottság
17:00 - 18:15   Szavazás      
36 voteMegjegyzés: A szavazások a különböző szavazási körökben a módosítások számától függően oszlanak meg.
62 voteEgyetlen szavazások és zárószavazások
45***IvoteAz Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetése
Jelentés:  Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)
Jelentés az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 1215/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
48Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 kukorica, valamint a MON 87427, MON 89034, MIR162 és NK603 egyszeres genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica
[2020/2836(RSP)]
B9-0346/2020
49Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: géntechnológiával módosított SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) szójabab
[2020/2838(RSP)]
B9-0349/2020
50Határidő voteKifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 kukorica, valamint a MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 és NK603 egyszeres genetikai eseményekből kettőt, hármat vagy négyet ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica
[2020/2837(RSP)]
B9-0347/2020
17***voteEU–Szenegál halászati partnerségi megállapodás: a megállapodás végrehajtása. Jegyzőkönyv
Ajánlás:  Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)
Ajánlás az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság között létrejött fenntartható halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
[13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)]
Halászati Bizottság
16 voteEU–Szenegál halászati partnerségi megállapodás: a megállapodás végrehajtása. Jegyzőkönyv (állásfoglalás)
Jelentés:  Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)
Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság között létrejött fenntartható halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek a megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[2019/0226M(NLE)]
Halászati Bizottság
13***voteEU–Seychelle-szigetek halászati partnerségi megállapodás és végrehajtás. Jegyzőkönyv (2020–2026)
Ajánlás:  Caroline Roose (A9-0185/2020)
Jelentés az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolandó végrehajtási jegyzőkönyvnek (2020–2026) az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
[05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)]
Halászati Bizottság
30***voteEU–Kína-megállapodás: a földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos együttműködés és azok oltalma
Ajánlás:  Iuliu Winkler (A9-0199/2020)
Ajánlás az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a földrajzi jelzésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint azok oltalmáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetére irányuló javaslatról
[08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
39 voteEU–Kína-megállapodás: a földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos együttműködés és azok oltalma (állásfoglalás)
Jelentés:  Iuliu Winkler (A9-0202/2020)
Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság kormánya közötti, a földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos együttműködésről, valamint azok oltalmáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[2020/0089M(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
32*voteA közös hozzáadottértékadó-rendszer: az észak-írországi adóalanyok azonosítása
Jelentés:  Irene Tinagli (A9-0200/2020)
Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az észak-írországi adóalanyok azonosítása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
[COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
63 voteSzavazás az ideiglenes megállapodásokról
12Határidő***IvoteA Balti-tenger keleti részén élő közönséges tőkehalra vonatkozó halászati kapacitás felső értékhatárainak bevezetése, adatgyűjtés és a balti-tengeri ellenőrzési intézkedések, valamint a Balti-tenger keleti részén élő közönséges tőkehalat halászó flották végleges beszüntetése
Jelentés:  Niclas Herbst (A9-0093/2020)
Jelentés az (EU) 2016/1139 rendeletnek a Balti-tenger keleti részén élő közönséges tőkehalra vonatkozó halászati kapacitás felső értékhatárai, az adatgyűjtés és a balti-tengeri ellenőrzési intézkedések tekintetében, valamint az 508/2014/EU rendeletnek a Balti-tenger keleti részén élő közönséges tőkehalat halászó flották végleges beszüntetése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)]
Halászati Bizottság
20Határidő***IvoteAz állami foglalkoztatási szolgálatok (ÁFSZ-ek) közötti fokozott együttműködés
Jelentés:  Manuel Pizarro (A9-0128/2020)
Jelentés az állami foglalkoztatási szolgálatok (ÁFSZ-ek) közötti fokozott együttműködésről szóló 573/2014/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról
[COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
21:00   Eredmények bejelentése      
15:00 - 22:30   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)15'
A Bizottság alelnöke/főképviselő (válaszokkal együtt)10'
Bizottság (válaszokkal együtt)15'
Előadók   (2x6') 12'
A vélemény előadói   (15x1') 15'
Képviselők240'
PPE61'30S&D48'Renew33'ID26'Verts/ALE24'ECR21'30GUE/NGL14'30NI11'30
22item on the agendapointAz Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020
  -Módosítások2020. november 5., csütörtök, 12:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. november 6., péntek, 12:00
48item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 kukorica, valamint a MON 87427, MON 89034, MIR162 és NK603 egyszeres genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica
49item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: géntechnológiával módosított SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5) szójabab
50item on the agendapointKifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: géntechnológiával módosított MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 kukorica, valamint a MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 és NK603 egyszeres genetikai eseményekből kettőt, hármat vagy négyet ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica
12item on the agendapointA Balti-tenger keleti részén élő közönséges tőkehalra vonatkozó halászati kapacitás felső értékhatárainak bevezetése, adatgyűjtés és a balti-tengeri ellenőrzési intézkedések, valamint a Balti-tenger keleti részén élő közönséges tőkehalat halászó flották végleges beszüntetése
Niclas Herbst (A9-0093/2020
  -Módosítások; elutasítás2020. november 4., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. november 6., péntek, 12:00
20item on the agendapointAz állami foglalkoztatási szolgálatok (ÁFSZ-ek) közötti fokozott együttműködés
Manuel Pizarro (A9-0128/2020
  -Módosítások; elutasítás2020. november 4., szerda, 13:00
  -Külön vagy részenkénti szavazásra irányuló kérelmek2020. november 6., péntek, 12:00
Utolsó frissítés: 2020. november 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat