Aġenda
Brussell
L-Erbgħa, 11 ta' Novembru 2020 - Il-Ġimgħa, 13 ta' Novembru 2020 212k
L-Erbgħa, 11 ta' Novembru 2020171kVerżjoni: Il-Ħamis, 12 ta' Novembru 2020, 10:42
 Punti fuq l-aġenda
15:00 - 22:30   Dibattiti
17:00 - 18:15   Sessjoni ta' votazzjoni
21:00   Tħabbir tar-riżultati
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

15:00 - 22:30   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
1  pointTkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma
81 pointQafas Finanzjarju Pluriennali (inklużi r-riżorsi proprji), Mekkaniżmu ta' kundizzjonalità marbuta mar-rispett tal-istat tad-dritt u Fond Ewropew għall-Irkupru
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2020/2858(RSP)]
46 pointL-eżitu tal-elezzjonijiet presidenzjali fl-Istati Uniti
Ċiklu wieħed ta' interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi
42 pointIl-ġlieda kontra t-terroriżmu u d-dritt għal-libertà tal-espressjoni u għall-edukazzjoni
Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni
[2020/2841(RSP)]
Ċiklu wieħed ta' interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi
22Skadenza pointBaġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021 - it-taqsimiet kollha
Rapport:  Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)
Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021
[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
17:00 - 18:15   Sessjoni ta' votazzjoni      
36 voteNota: il-votazzjonijiet se jitqassmu bejn id-diversi sessjonijiet ta' votazzjoni skont l-għadd ta' emendi
62 voteVotazzjonijiet uniċi u finali
45***IvoteL-introduzzjoni ta' miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu
Rapport:  Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1215/2009 li jintroduċi ċerti miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu
[COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
48Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina tnejn jew tlieta mill-eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 u NK603
[2020/2836(RSP)]
B9-0346/2020
49Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura: fażola tas-sojja ġenetikament modifikata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
[2020/2838(RSP)]
B9-0349/2020
50Skadenza voteOġġezzjoni skont l-Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 x MIR162 x NK603 u qamħirrum ġenetikament modifikat li jgħaqqad tnejn, tlieta jew erbgħa mill-avvenimenti MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 u NK603
[2020/2837(RSP)]
B9-0347/2020
17***voteFtehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u s-Senegal: l-implimentazzjoni tal-Ftehim. Protokoll
Rakkomandazzjoni:  Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Senegal
[13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)]
Kumitat għas-Sajd
16 voteFtehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u s-Senegal: l-implimentazzjoni tal-Ftehim. Protokoll (riżoluzzjoni)
Rapport:  Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)
Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Senegal

[2019/0226M(NLE)]
Kumitat għas-Sajd
13***voteFtehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u s-Seychelles u l-implimentazzjoni tal-Ftehim. Protokoll (2020-2026)
Rakkomandazzjoni:  Caroline Roose (A9-0185/2020)
Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles u l-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu (2020-2026)
[05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)]
Kumitat għas-Sajd
30***voteFtehim bejn l-UE u ċ-Ċina: il-kooperazzjoni b'rabta mal-indikazzjonijiet ġeografiċi u l-protezzjoni tagħhom
Rakkomandazzjoni:  Iuliu Winkler (A9-0199/2020)
Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar il-kooperazzjoni b'rabta mal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi u l-protezzjoni tagħhom
[08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
39 voteFtehim bejn l-UE u ċ-Ċina: il-kooperazzjoni b'rabta mal-indikazzjonijiet ġeografiċi u l-protezzjoni tagħhom (riżoluzzjoni)
Rapport:  Iuliu Winkler (A9-0202/2020)
Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina dwar il-kooperazzjoni b'rabta mal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi u l-protezzjoni tagħhom
[2020/0089M(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
32*voteSistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud: l-identifikazzjoni tal-persuni taxxabbli fl-Irlanda ta' Fuq
Rapport:  Irene Tinagli (A9-0200/2020)
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud rigward l-identifikazzjoni tal-persuni taxxabbli fl-Irlanda ta' Fuq
[COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
63 voteVotazzjonijiet dwar il-ftehimiet provviżorji
12Skadenza***IvoteIntroduzzjoni ta' limiti tal-kapaċità għall-bakkaljaw tal-Baltiku tal-Lvant, il-ġbir ta' data u l-miżuri ta' kontroll fil-Baħar Baltiku u waqfien permanenti għal flotot li jistadu għall-bakkaljaw tal-Baltiku tal-Lvant
Rapport:  Niclas Herbst (A9-0093/2020)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1139 fir-rigward tal-introduzzjoni ta' limiti tal-kapaċità għall-bakkaljaw tal-Baltiku tal-Lvant, il-ġbir ta' data u l-miżuri ta' kontroll fil-Baħar Baltiku, u r-Regolament (UE) Nru 508/2014 fir-rigward ta' waqfien permanenti għal flotot li jistadu għall-bakkaljaw tal-Baltiku tal-Lvant
[COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)]
Kumitat għas-Sajd
20Skadenza***IvoteKooperazzjoni mtejba bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES)
Rapport:  Manuel Pizarro (A9-0128/2020)
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 573/2014/UE dwar kooperazzjoni mtejba bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES)
[COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
21:00   Tħabbir tar-riżultati      
15:00 - 22:30   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)15'
Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli (bit-tweġibiet)10'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)15'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Rapporteurs għal opinjoni   (15x1') 15'
Membri240'
PPE61'30S&D48'Renew33'ID26'Verts/ALE24'ECR21'30GUE/NGL14'30NI11'30
22item on the agendapointBaġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2021 - it-taqsimiet kollha
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020
  -EmendiIl-Ħamis, 5 ta' Novembru 2020, 12:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 6 ta' Novembru 2020, 12:00
48item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina tnejn jew tlieta mill-eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 u NK603
49item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura: fażola tas-sojja ġenetikament modifikata SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
50item on the agendapointOġġezzjoni skont l-Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 x MIR162 x NK603 u qamħirrum ġenetikament modifikat li jgħaqqad tnejn, tlieta jew erbgħa mill-avvenimenti MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 u NK603
12item on the agendapointIntroduzzjoni ta' limiti tal-kapaċità għall-bakkaljaw tal-Baltiku tal-Lvant, il-ġbir ta' data u l-miżuri ta' kontroll fil-Baħar Baltiku u waqfien permanenti għal flotot li jistadu għall-bakkaljaw tal-Baltiku tal-Lvant
Niclas Herbst (A9-0093/2020
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 4 ta' Novembru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 6 ta' Novembru 2020, 12:00
20item on the agendapointKooperazzjoni mtejba bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES)
Manuel Pizarro (A9-0128/2020
  -Emendi; rifjutL-Erbgħa, 4 ta' Novembru 2020, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati" u "maqsumin"Il-Ġimgħa, 6 ta' Novembru 2020, 12:00
Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Novembru 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza