Agenda
Brussel
Woensdag 11 november 2020 - Vrijdag 13 november 2020 205k
Woensdag 11 november 2020166kVersie: Woensdag 18 november 2020, 14:21
 Agendapunten
15:00 - 22:30   Debatten
17:00 - 18:15   Stemronde
21:00   Bekendmaking van de uitslag
 Spreektijd
 Indieningstermijnen

15:00 - 22:30   Debatten       Spreektijd
1  pointHervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden
81 pointMeerjarig financieel kader (met inbegrip van de eigen middelen), conditionaliteitsmechanisme voor de rechtsstaat en Europees herstelfonds
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2020/2858(RSP)]
46 pointHet resultaat van de Amerikaanse presidentsverkiezingen
Eén sprekersronde fracties
42 pointDe bestrijding van terrorisme en het recht op vrijheid van meningsuiting en onderwijs
Verklaringen van de Raad en de Commissie
[2020/2841(RSP)]
Eén sprekersronde fracties
22Deadline pointAlgemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – alle afdelingen
Verslag:  Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021
[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]
Begrotingscommissie
17:00 - 18:15   Stemronde      
36 voteOpmerking: de stemmingen worden op basis van het aantal amendementen over de verschillende stemrondes gespreid
62 voteAfzonderlijke stemming en eindstemming
45***IvoteVaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie
Verslag:  Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie
[COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)]
Commissie internationale handel
48Deadline voteBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 en genetisch gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee of drie van de transformatiestappen MON 87427, MON 89034, MIR162 en NK603
[2020/2836(RSP)]
B9-0346/2020
49Deadline voteBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde soja SYHT0H2
(SYN-ØØØH2-5)
[2020/2838(RSP)]
B9-0349/2020
50Deadline voteBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 87427 ×
MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 en genetisch gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee, drie of vier van de transformatiestappen MON 87427, MON
87460, MON 89034, MIR162 en NK603
[2020/2837(RSP)]
B9-0347/2020
17***votePartnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Senegal: protocol tot uitvoering van de overeenkomst
Aanbeveling:  Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)
Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal
[13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)]
Commissie visserij
16 votePartnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Senegal: protocol tot uitvoering van de overeenkomst (resolutie)
Verslag:  Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal
[2019/0226M(NLE)]
Commissie visserij
13***votePartnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en de Seychellen en uitvoeringsprotocol (2020-2026)
Aanbeveling:  Caroline Roose (A9-0185/2020)
Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2020-2026)
[05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)]
Commissie visserij
30***voteOvereenkomst tussen de EU en China: samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan
Aanbeveling:  Iuliu Winkler (A9-0199/2020)
Aanbeveling over het voorstel voor een ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan
[08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)]
Commissie internationale handel
39 voteOvereenkomst tussen de EU en China: samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan (resolutie)
Verslag:  Iuliu Winkler (A9-0202/2020)
Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Volksrepubliek China betreffende samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan
[2020/0089M(NLE)]
Commissie internationale handel
32*voteGemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: identificatie van belastingplichtigen in Noord-Ierland
Verslag:  Irene Tinagli (A9-0200/2020)
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat de identificatie van belastingplichtigen in Noord-Ierland betreft
[COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)]
Commissie economische en monetaire zaken
63 voteStemmingen over voorlopige overeenkomsten
12Deadline***IvoteInvoering van capaciteitsbeperkingen voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee, gegevensverzameling en controlemaatregelen in de Oostzee, en definitieve stopzetting voor vloten die op kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee vissen
Verslag:  Niclas Herbst (A9-0093/2020)
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 wat betreft de invoering van capaciteitsbeperkingen voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee, gegevensverzameling en controlemaatregelen in de Oostzee, en Verordening (EU) nr. 508/2014 wat betreft definitieve stopzetting voor vloten die op kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee vissen
[COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)]
Commissie visserij
20Deadline***IvoteNauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s)
Verslag:  Manuel Pizarro (A9-0128/2020)
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 573/2014/EU betreffende nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s)
[COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)]
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
21:00   Bekendmaking van de uitslag      
15:00 - 22:30   Debatten     item on the agenda
Raad (inclusief antwoorden)15'
Vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger (inclusief antwoorden)10'
Commissie (inclusief antwoorden)15'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Rapporteurs voor advies   (15x1') 15'
Leden240'
PPE61'30S&D48'Renew33'ID26'Verts/ALE24'ECR21'30GUE/NGL14'30NI11'30
22item on the agendapointAlgemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – alle afdelingen
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020
  -AmendementenDonderdag 5 november 2020, 12:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 6 november 2020, 12:00
48item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 en genetisch gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee of drie van de transformatiestappen MON 87427, MON 89034, MIR162 en NK603
49item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde soja SYHT0H2
(SYN-ØØØH2-5)
50item on the agendapointBezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 87427 ×
MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 en genetisch gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee, drie of vier van de transformatiestappen MON 87427, MON
87460, MON 89034, MIR162 en NK603
12item on the agendapointInvoering van capaciteitsbeperkingen voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee, gegevensverzameling en controlemaatregelen in de Oostzee, en definitieve stopzetting voor vloten die op kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee vissen
Niclas Herbst (A9-0093/2020
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 4 november 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 6 november 2020, 12:00
20item on the agendapointNauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s)
Manuel Pizarro (A9-0128/2020
  -Amendementen; verwerpingWoensdag 4 november 2020, 13:00
  -Verzoeken om “aparte” stemming en stemming “in onderdelen”Vrijdag 6 november 2020, 12:00
Laatst bijgewerkt op: 18 november 2020Juridische mededeling - Privacybeleid