Ordinea de zi
Bruxelles
Miercuri, 11 noiembrie 2020 - Vineri, 13 noiembrie 2020 206k
Miercuri, 11 noiembrie 2020165kVersiune: Joi, 12 noiembrie 2020, 12:33
 Puncte de pe ordinea de zi
15:00 - 22:30   Dezbateri
17:00 - 18:15   Sesiune de votare
21:00   Anunțarea rezultatelor
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

15:00 - 22:30   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
1  pointReluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
81 pointCadrul financiar multianual (inclusiv resursele proprii), mecanismul de condiționalitate legat de statul de drept și Fondul de redresare pentru Europa
Declaraţii ale Consiliului și Comisiei
[2020/2858(RSP)]
46 pointRezultatul alegerilor prezidențiale din SUA
O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
42 pointCombaterea terorismului și dreptul la libertatea de expresie și la educație
Declaraţii ale Consiliului și Comisiei
[2020/2841(RSP)]
O serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
22Termen pointBugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate secțiunile
Raport  Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)
Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021
[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]
Comisia pentru bugete
17:00 - 18:15   Sesiune de votare      
36 voteObservație: Voturile vor fi distribuite în cadrul diferitelor sesiuni de votare în funcție de numărul amendamentelor
62 voteVoturi unice și finale
45***IvoteIntroducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante sau legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană
Raport  Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană
[COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)]
Comisia pentru comerț internațional
48Termen voteObiecție în conformitate cu articolul 112: porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 și porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două sau trei dintre evenimentele MON 87427, MON 89034, MIR162 și NK603
[2020/2836(RSP)]
B9-0346/2020
49Termen voteObiecție în conformitate cu articolul 112: soia modificată genetic SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
[2020/2838(RSP)]
B9-0349/2020
50Termen voteObiecție în conformitate cu articolul 112: porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 și porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 și NK603
[2020/2837(RSP)]
B9-0347/2020
17***voteAcordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE/Senegal: punerea în aplicare a acordului. Protocol

Recomandare  Izaskun Bilbao Barandica (A9-0180/2020)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și Republica Senegal
[13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE)]
Comisia pentru pescuit
16 voteAcordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE/Senegal: punerea în aplicare a acordului. Protocol (Rezoluție)
Raport  Izaskun Bilbao Barandica (A9-0182/2020)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și Republica Senegal
[2019/0226M(NLE)]
Comisia pentru pescuit
13***voteAcordul de parteneriat în domeniul pescuitului durabil UE/Seychelles și punerea în aplicare a acestuia. Protocol (2020-2026)
Recomandare  Caroline Roose (A9-0185/2020)
Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre Uniunea Europeană și Republica Seychelles și a Protocolului de punere în aplicare a acestuia (2020-2026)
[05243/2020 - C9-0073/2020 - 2020/0002(NLE)]
Comisia pentru pescuit
30***voteAcordul UE/China: cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor
Recomandare  Iuliu Winkler (A9-0199/2020)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor
[08359/2020 - C9-0298/2020 - 2020/0089(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
39 voteAcordul UE/China: cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor (Rezoluție)
Raport  Iuliu Winkler (A9-0202/2020)
Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea referitoare la indicațiile geografice și protejarea lor
[2020/0089M(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
32*voteSistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: identificarea persoanelor impozabile în Irlanda de Nord
Raport  Irene Tinagli (A9-0200/2020)
Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește identificarea persoanelor impozabile în Irlanda de Nord
[COM(2020)0360 - C9-0279/2020 - 2020/0165(CNS)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
63 voteVoturi privind acordurile provizorii
12Termen***IvoteIntroducerea unor limite de capacitate pentru codul din estul Mării Baltice, colectarea de date și măsurile de control în Marea Baltică și încetarea definitivă a activităților flotelor care pescuiesc cod din estul Mării Baltice
Raport  Niclas Herbst (A9-0093/2020)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 în ceea ce privește introducerea unor limite de capacitate pentru codul din estul Mării Baltice, colectarea de date și măsurile de control în Marea Baltică și a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește încetarea definitivă a activităților flotelor care pescuiesc cod din estul Mării Baltice
[COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD)]
Comisia pentru pescuit
20Termen***IvoteCooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)
Raport  Manuel Pizarro (A9-0128/2020)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 573/2014/UE privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)
[COM(2019)0620 - C9-0117/2019 - 2019/0188(COD)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
21:00   Anunțarea rezultatelor      
15:00 - 22:30   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)15'
Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia (inclusiv răspunsurile)15'
Raportori   (2x6') 12'
Raportori pentru aviz   (15x1') 15'
Deputaţi240'
PPE61'30S&D48'Renew33'ID26'Verts/ALE24'ECR21'30GUE/NGL14'30NI11'30
22item on the agendapointBugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate secțiunile
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020
  -AmendamenteJoi, 5 noiembrie 2020, 12:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 6 noiembrie 2020, 12:00
48item on the agendapointObiecție în conformitate cu articolul 112: porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 și porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două sau trei dintre evenimentele MON 87427, MON 89034, MIR162 și NK603
49item on the agendapointObiecție în conformitate cu articolul 112: soia modificată genetic SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5)
50item on the agendapointObiecție în conformitate cu articolul 112: porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 și porumbul modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 și NK603
12item on the agendapointIntroducerea unor limite de capacitate pentru codul din estul Mării Baltice, colectarea de date și măsurile de control în Marea Baltică și încetarea definitivă a activităților flotelor care pescuiesc cod din estul Mării Baltice
Niclas Herbst (A9-0093/2020
  -Amendamente; respingereMiercuri, 4 noiembrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 6 noiembrie 2020, 12:00
20item on the agendapointCooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM)
Manuel Pizarro (A9-0128/2020
  -Amendamente; respingereMiercuri, 4 noiembrie 2020, 13:00
  -Cereri de vot separat și pe părți Vineri, 6 noiembrie 2020, 12:00
Ultima actualizare: 12 noiembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate