Esityslista
Bryssel
Keskiviikko 11. marraskuuta 2020 - Perjantai 13. marraskuuta 2020 200k
Torstai 12. marraskuuta 2020156kVersio: Torstai 12. marraskuuta 2020, 10:49
 Esityslistan kohdat
08:30 - 13:00   Keskustelut
09:30 - 10:45   Ensimmäiset äänestykset
13:00   Tulosten ilmoittaminen
14:30 - 15:45   Toiset äänestykset
18:15   Tulosten ilmoittaminen
 Puheajat
 Määräajat

08:30 - 13:00   Keskustelut       Puheajat
27Määräaika pointCovid-19-toimenpiteiden vaikutus demokratiaan, perusoikeuksiin ja oikeusvaltioon
Suullinen kysymys - [2020/2790(RSP)]
     
Juan Fernando López Aguilar (O-000065/2020 - B9-0023/20)
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Komissio
Covid-19-toimenpiteiden vaikutus demokratiaan, oikeusvaltioon ja perusoikeuksiin
28Määräaika***IpointEU:n terveysalan toimintaohjelma kaudeksi 2021–2027 (”EU4Health-ohjelma”)
Mietintö:  Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n terveysalan toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2021–2027 ja asetuksen (EU) N:o 282/2014 kumoamisesta (”EU4Health-ohjelma”)
[COM(2020)0405 - C9-0152/2020 - 2020/0102(COD)]
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
44 pointCovid-19-rokotteiden hankintaa ja saatavuutta koskeva avoimuus
Komission julkilausuma
[2020/2843(RSP)]
25Määräaika pointKestävä Eurooppa -investointiohjelma – miten vihreän kehityksen ohjelma rahoitetaan
Mietintö:  Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020)
Mietintö kestävä Eurooppa -investointiohjelmasta – miten vihreän kehityksen ohjelma rahoitetaan
[2020/2058(INI)]
Budjettivaliokunta
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
09:30 - 10:45   Ensimmäiset äänestykset      
65 voteÄänestykset tarkistuksista
40Määräaika voteEsitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi 2021 – kaikki pääluokat
70 vote(BUDG A9-0206/2020 - 159) LARROUTUROU, CHASTEL
Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2021 – kaikki pääluokat
75 vote(PECH A9-0184/2020 - 159) ROOSE
EU:n ja Seychellien välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2020–2026) (päätöslauselma)
13:00   Tulosten ilmoittaminen      
83 voteEuroopan parlamentin ensimmäisen varapuhemiehen valintaa koskeva ilmoitus (Mairead McGuinnessin korvaaminen)
14:30 - 15:45   Toiset äänestykset      
66 voteLopulliset äänestykset
22Määräaika voteEuroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2021 – kaikki pääluokat
Mietintö:  Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020)
Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2021
[11072/1/2020 - C9-0314/2020 - 2020/1998(BUD)]
Budjettivaliokunta
14Määräaika voteEU:n ja Seychellien välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2020–2026) (päätöslauselma)
Mietintö:  Caroline Roose (A9-0184/2020)
Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2020–2026) tekemisestä Euroopan unionin puolesta
[2020/0002M(NLE)]
Kalatalousvaliokunta
67 voteÄänestykset tarkistuksista
76 vote(ENVI A9-0196/2020) BUŞOI
EU:n terveysalan toimintaohjelma kaudeksi 2021–2027 (”EU4Health-ohjelma”)
78 vote(BUDG/ECON A9-0198/2020) MUREŞAN, TANG
Kestävä Eurooppa -investointiohjelma – miten vihreän kehityksen ohjelma rahoitetaan
18:15   Tulosten ilmoittaminen      
08:30 - 13:00   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)25'
Esittelijät   (3x6') 18'
Valmistelijat   (6x1') 6'
Laatija (valiokunta)5'
Jäsenet150'
PPE37'30S&D29'30Renew20'30ID16'30Verts/ALE15'ECR14'GUE/NGL9'30NI7'30
27item on the agendapointCovid-19-toimenpiteiden vaikutus demokratiaan, perusoikeuksiin ja oikeusvaltioon
(O-000065/2020 - B9-0023/20) 
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 4. marraskuuta 2020, 13:00
  -Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin; yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 9. marraskuuta 2020, 13:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 9. marraskuuta 2020, 14:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 9. marraskuuta 2020, 20:00
28item on the agendapointEU:n terveysalan toimintaohjelma kaudeksi 2021–2027 (”EU4Health-ohjelma”)
Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 4. marraskuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 6. marraskuuta 2020, 12:00
25item on the agendapointKestävä Eurooppa -investointiohjelma – miten vihreän kehityksen ohjelma rahoitetaan
Siegfried Mureşan, Paul Tang (A9-0198/2020
  -Esittelijän tai vähintään 71 jäsenen jättämät tarkistukset, vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 4. marraskuuta 2020, 13:00
  -Vaihtoehtoiset yhteiset päätöslauselmaesityksetTorstai 5. marraskuuta 2020, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 6. marraskuuta 2020, 12:00
40item on the agendapointEsitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi 2021 – kaikki pääluokat
  -Tarkistusluonnokset yleiseen talousarvioon - valiokunnat, vähintään 36 jäsentäTiistai 22. syyskuuta 2020, 12:00
  -Tarkistusluonnokset yleiseen talousarvioon - poliittiset ryhmätTiistai 29. syyskuuta 2020, 13:00
  -Valiokunnassa hylättyjen tarkistusten uudelleen käsiteltäväksi jättäminenKeskiviikko 4. marraskuuta 2020, 12:00
  -Tarkistuksista talousarvioesitykseen toimitettavia erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötMaanantai 9. marraskuuta 2020, 12:00
22item on the agendapointEuroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2021 – kaikki pääluokat
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel (A9-0206/2020
  -TarkistuksetTorstai 5. marraskuuta 2020, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnötPerjantai 6. marraskuuta 2020, 12:00
14item on the agendapointEU:n ja Seychellien välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2020–2026) (päätöslauselma)
Caroline Roose (A9-0184/2020
Päivitetty viimeksi: 12. marraskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö